โปรโมชั่นประจำเดือน

ถูกและดีมีที่นี้ที่เดียว

Stock sale !!!
สายตาปกติ
Gray
PD = pussycat Gray
PD = glow Gray
PD = superblack Gray
PD = little peaceful Gray
PD = rita Gray
PD = dimond 4 tone Gray
PD = mirror Gray
PD = finale Gray
PD = himalayan Gray
PD = alberta Gray
PD = design Gray
PD = femous Gray
PD = aloha Gray 

LP = mini cotton candy Gray
LP = mini kelly Gray
LP = potin Gray
LP = rustin Gray

ST = spatax Gray
ST = patica Gray
ST = sweety spatax Gray
ST = elsa Gray
ST = dali Gray
ST = glamourus Gray
----------------------------------

Brown
PD = my own Brown
PD = enjoy Brown
PD = vivetta Brown
PD = emotion Brown
PD = new year Brown
PD = alberta Brown
PD = so hot Brown
PD = cosmo Brown
PD = pretty doll Brown
PD = chimmer Brown
PD = nudy Brown
PD = bride too Brown
PD = design Brown
PD = classie Brown
PD = femous Brown
PD = stella Brown
PD = remind Brown
PD = olivia Brown
PD = snowhite Brown
PD = rita Brown
PD = sushi Brown
PD = blyht 3 tone Brown
PD = harajuku Brown
PD = caviar Brown
PD = blyth Brown
PD = dolce Brown
PD = littel dolce Brown
PD = arm Brown
PD = soda Brown
PD = lilly 2 tone Brown
PD = vamprie twilght  Brown
PD = little king Brown
PD = extra Brown
PD = sherbet Brown
PD = ice 4 tone Brown
PD =
 little peaceful Brown
PD =  ultra Brown
PD =  little tiara Brown
PD =  follow me Brown
PD =  tiara Brown
PD =  little cosmo Brown
PD =  valentine Brown
PD =  malibu Brown
PD =  remind Brown
PD =  volled Brown
PD =  little aloha Brown
PD =  yuher king Brown
PD =  amiria Brown
PD =  secret eye Brown
PD =  diamond 4 tone Brown
PD =  hugo Brown  

LP = luna Brown
LP = moshi Brown
LP = ivy Brown
LP = moss Brown
LP = sangria Brown
LP = xoxo Brown
LP = cherry Brown
LP = kelly Brown
LP = v9 Brown
LP = minako Brown
LP = rosty Brown
LP = extra Brown
LP = rala Brown
LP = mohito Brown
LP = v2 Brown
LP = hush Brown
LP = cream Brown
LP = maxy Brown
LP = sense Brown
LP = fondue Brown
LP = once Brown
LP = kiki Brown
LP = sharon Brown
LP = kiyomi Brown
LP = real Brown
LP = mochi Brown
LP = scarlet Brown
LP = spring Brown
LP = dive Brown
LP = rose Brown
LP = mistic Brown
LP = icy Brown
LP = v7 Brown
LP = noble Brown
LP = wannabe Brown
LP = creamy Brown
LP = dalta Brown
LP = daisy Brown
LP = brit Brown
LP = d-day Brown
LP = summer Brown
LP = roco Brown
LP = kaiti Brown
LP = m&m Brown
LP = bosa Brown
LP = tintin Brown
LP = chill Brown
LP = chacha Brown
LP = poptin Brown
LP = mint Brown
LP = party Brown
LP =spicy Brown
LP = hybrid Brown
LP = horne Brown

ST = rapunzel Brown
ST = luna Brown
ST = rrism Brown
ST = jenet Brown
ST = foggy Brown
ST = venus Brown
ST = I-sis Brown
ST = spatax Brown
ST = holly Brown
ST = sweeety spatax Brown
ST = caribe Brown
ST = paticia Brown
ST = baby kiss Brown
ST = glitter Brown
ST = poem Brown
ST = milan Brown
ST = laluna Brown
ST = russian velvet Brown
ST = icy-x Brown
ST = kitty Brown
ST = goody Brown
ST = snowie Brown
ST = tisa Brown
ST = solang Brown
ST = naomi Brown
ST = in love Brown
ST = furby Brown
ST = purely Brown
ST = ribbon Brown
ST = sonia Brown
ST = aoi Brown
ST = naomi Brown
ST = bambi Brown
ST = pandola Brown
---------------------------------------

Green  
ST = rapunzel Green
-----------------------------------

Black
ST = lucid Black
ST = riko Black
--------------------------------------

Red
ST = bohemian Red
ST = nalec Red
ST = kanok Red
ST = montra Red
ST = holly Red
ST = lover Red
ST = iisis Red
ST = horus Red
-------------------------------

Hazel
ST = purely Hazel
ST = seven Hazel
ST = dolce Hazel
----------------------------

Gold
ST = mini pony Gold
-------------------------------

ค่าสายตา
-50 gray DC
Mini delight/Mini pear /mini matake/mini devilish/bali/mini lapis/moon star/moon light/naomi/bali/moon walk
-50 brown DC
moonlight/moonstar/mini oscar/dubai
-50 green DC
hana
--------------------------------------
-50 Brown ST
elsa/rapunzel
-50 Black ST
zoey/bell/elsa
-50 Green ST
seoul
-50 Gray LP
hush

…………………………………….

-75 gray DC
Mini delight/naomi/moonstar/bangkok/makate/mini lapis/mini pear/mini darling/elsa/mini devilish/moonlight/moonwalk/lobtar
-75 brown DC
moon star/utopia/moonlight
-75 green DC
minnie
------------------------------------

-75 Black ST
rapunzel/hello kitty/elsa/sonia

-75 Green ST
seoul

-75 gray ST
laluna

-75 Brown ST 
praiya/sweety spatax

-75 violet ST 
seoul

…………………………………….
-75 brown PD
little pure/little stella/eva/catier
-75 gray PD
ava/sonya/little shimmer/little stella
-75 Black PD 
cinderella

…………………………………….
-75 gray LP
topaz
…………………………………….

-100 gray DC
dubai/mini lapis/mini delight/elsa/bangkok/mini pear/mini devilish
-100 Brown DC 
mini pear/mini delight/dubai/moonstar/similan/spring
-100 Green DC 
minnie

…………………………………….
-100 brown PD
eva/molly/catier/cape
-100 gray PD
so hot/soulmate/little tiara/cartier/maya/little stella/emquartier/little chimmer/sonya/molly/cillon 3 tone/new york/little glitter/follow me
…………………………………….
-100 gray LP
mini high
…………………………………….

-125 gray DC
mini pear/mini maki/moonwalk/bangkok/moonlight/dubai/mini delight/mini devilish/mini matake/mini lapis/moonstar
-125 brown DC
moonstar/mini delight
…………………………………….
-125 brown ST
rapunzel/elsa
-125 black ST
elsa/cinderella/rapunzel
-125 green ST
seoul
-125 blue ST
seoul
…………………………………….
-125 gray PD
little glitter/follow me/sonya/sohot/molly/little shimmer/little cillon 3 tone/soumate/famous/maya/cape/little stella/emquatier
-125 brown PD
follow me
…………………………………….

-150 Gray DC
bangkok
…………………………………….

-150 brown ST
rapunzel
-150 black ST
rapunzel/elsa
-150 violet ST
seoul
…………………………………….

-175 brown ST
bombom purin/sweet spatax/rapunzel
-175 gray ST
shilla
-175 black ST
hallo kitty/elsa
-175 Green ST 
seoul
-175 violet ST
 seoul

…………………………………….
-175 gray LP
rose/topaz/mini sunny
…………………………………….
-175 gray DC
mini lapis/mini devilish/similan
…………………………………….
-175 Gray PD
little cillon3tone/begin/little tiara/alberta/follow me/emotion

…………………………………….

-200 gray DC
Mini devilish/mini lapis/mini delight/mini devilish/bangkok/mini lapis/dubai/murakami

…………………………………….
-200 gray PD
 follow me/little tiara/maya//eva/sonya/cillon 3 tone/molly/cartier/rose/little stella/mini sunny/emotion/so hot/cape/begin/shilla/barbara/soul mate
-200 brown PD
 eva/molly/catier/littel tiara/little cillon 3 tone
…………………………………….
-200 gray LP
mini sunny/rose/rusty/mint/paris/soulmate/paris
-200 brown LP
 mini sunny/rose/flow/skin
…………………………………….
-200 gray ST
elsa/rapunzel/bella/luna
-200 brown ST
rapunzel/sweety spatax/badbad maru/pompom purin/kuromi/elsa
-200 black ST
elsa/rapunzel
-200 green ST
seoul
…………………………………….


-225 gray DC
 moonstar/dubai
-225 brown DC
moonstar/mini oscar 
 -225 Green DC 
minnie
-225 Blue DC 
minnie

…………………………………….
-225 gray PD
follow
…………………………………….
-225 black ST
rapunzel
…………………………………….

-250 gray DC
 mini devilish/mini delight/dubai/bangkok/similan
…………………………………….
-250 brown ST
elsa/rapunzel
-250 black ST
rapunzel
-250 violet ST
seoul
-250 green ST
seoul
…………………………………….
-250 gray PD
molly/cartier
…………………………………….

-275 gray DC
 mini maki/mini devilish
-275 brown DC
 mini pear/moonlight/moonstar/moonwalk/mini delight
…………………………………….
-275 gray LP
topaz/mai/mini sunny/mini high
…………………………………….

 -300 Brown DC 
mini oscar  
-300 Gray DC 
 moonstar/mini delight/mini lapis

…………………………………….

-325 gray DC
dubai/naomi/bali/bangkok/saranghae/veronica
-325 brown DC
 mishio/albertine/winter/utopia/moonligth/mini pear/bella
…………………………………….
-325 green ST
seoul
…………………………………….

-350 brown DC
mini oscar
…………………………………….
-350 green ST
seoul
…………………………………….

-375 gray DC
mini delight/mini devilish/moonstar/dubai/bangkok/similan/mini lapis/saranghae
…………………………………….

400 Gray DC 
moon star/mini delight

…………………………………….

-425 gray DC
 autumn/mini nobluk/mini pony/bangkok/elsa/spring
-425 brown DC
 bali/mini grace/moon light/mini oscar/mini emma/moonstar
…………………………………….
-425 gray ST
sweet hydrocor
-425 brown ST
 pangpaparn/elsa/pitchy
-425 green ST
seoul
-425 violet ST
seoul
…………………………………….

-450 gray DC
 moonstar/moon light/mini devilish/similan/dubai/moon walk/mini delight/bangkok/mini lapis/saranghae
-450 brown DC
moonstar/mini oscar/moon light/bali
…………………………………….
-450 brown ST
rapunzel
…………………………………….

-475 gray DC
 moonstar/mini delight/mini devilsh/mini daring/dubai/saranghae/moonwalk/mini grace/rapunzel/mini emma/ayu/elsa/mishio/nobluk
-475 brown DC
 Moonlight/moon star/mini devilsh/dubai/bali/mini oscar/belle/mini anna/ice/mini oscar/winter
-475 violet DC 
nobluk
…………………………………….
-475 brown ST
rapunzel
…………………………………….

-500 gray DC
mini nobluk/moon star/bali/bangkok
-500 brown DC
moon star/dubai/mini oscar/mishio
…………………………………….

-550 gray DC
 mini nobluk/mini lapis/bangkok/mini delight/ mini devilish/dubai
…………………………………….
-550 Brown ST 
puffy
…………………………………….


-600 gray DC
 Mini nobluk/nobluk/bankkok/sammy okava/dubai/mini  devilish
-600 brown DC
 Mini Oscar/dubai/moonstar/utopia/ayu/similan
…………………………………….

-650 Gary DC
nobluk
-650 brown DC
mini oscar
…………………………………….
-650 gray ST
rapunzel
-650 brown ST
pitchy/elsa
-650 black ST
rapunzel
…………………………………….

-700 gray DC
mini nobluk
…………………………………….
-700 gray ST
rapunzel/elsa
-700 brown ST
pitchy/batis
-700 black ST
rapunzel
…………………………………….

-750 gray DC
mini nobluk
…………………………………….
-750 gray LP
scarlet
…………………………………….
-750 gray ST
rapunzel/batis/pitchy/elsa
-750 brown ST
pitchy
-750 black ST
rapunzel/elsa/cinderllera
…………………………………….

-800 brown DC
mini oscar
…………………………………….
-800 gray ST
rapunzel/elsa
-800 brown ST
 rapunzel/batis/pitchy/nutwara
-800 black ST
rapunzel/elsa
…………………………………….

-850 gray DC
mini maki
-850 brown DC
mini nobluk
…………………………………….
-850 brown LP
scarlet/briliant
…………………………………….
-850 gray ST
rapunzel/batis
-850 bronw ST
elsa/pitchy/batis
-850 black ST
bell/sonia/vanilla/cinderella/ariel
…………………………………….

-900 gray ST
sweety spatax/bell/jasmine/seoul/batis/cinderella/rapunzel/pitchy/elsa/aurora/sonia
-900 brown ST
seoul/cinderella/zoo zoo/bell/pitchy/snow white/elsa/extra seoul/batis/rapunzel/elsa/vanilla
-900 black ST
zoey/cinderella/vanilla/sonia/jasmine/elsa/anna/aurora/bell/rapunzel
-900 green ST
seoul
-900 blue ST
seoul
-900 violet ST
seoul
…………………………………….

-950 gray DC
mini bobluk
-950 Blue DC
Sonic
…………………………………….
-950 gray ST
rapunzel/pitchy/cinderella/batis
-950 brown ST
extra seoul/ariel/sonia/vanilla/batis/surfing/zoey
-950 black ST
cinderella/aurora/ariel/zoo zoo/sonia/jasmine/extra seoul
…………………………………….
-950 gray PD
cejoney/shilla
-950 brown PD
cejoney/hugo
-950 black PD
tornado/gift/brownie
-950 choco PD
brownie
-950 blue PD
sakura
…………………………………….

-1000 Brown DC
mini tokyo/mini nobluk

…………………………………….
-1000 grayST
sweety spatax/rapunzel/pitchy/batis
-1000 brown ST
elsa/batis/pitchy/rapunzel
-1000 black ST
rapunzel/elsa
…………………………………….

KITTY KAWAII
Gray
KT = mini je t’aime gray
KT = mini cleen gray
-------------------------------
Brown
KT = elegance brown
KT = kiss me brown
KT = margarita brown 
KT = mini fondue brown
KT = mini milin brown
KT = tiara brown
--------------------------------
Black
KT = mini bom black
--------------------------------
Hazel
KT = mini sinvia hazel
-------------------------------
Blue
KT = elegance blue
KT = diva blue 
KT = neptune blue
KT = Kiss me blue
KT = Mable blue
KT = margarita blue
KT = mini jelly blue
KT = mini Kelly blue
KT = mini soff blue
KT = Naomi blue
KT = Stella blue
----------------------------
Green
KT = Sharon green
KT = Birkin green
KT = Mable green 
KT = folotica green
KT = Mini sand green
-----------------------------
Violet
KT = Sharon violet
KT = Birkin violet
KT = Mini sand violet
KT = Mini sunset violet
-----------------------------

ค่าสายตาของ kitty

bambi gray 0.75/1.25
bena brown 9.50
bena gray 0.50-0.75/1.25
birkin brown 4.50/6.50/8.50-10.00
birkin gray 0.50-1.25/1.75/2.50-3.50/4.25/7.00/8.00-10.00
circle black 0.75-2.00/2.50-3.50/4.00/4.75/6.00
circle brown 1.00/1.50/3.50/4.00/4.75-5.00
cocoro brown 0.50/1.25/4.25-4.50
cocoro gray 0.75/1.25/3.75-4.50/6.50/7.50-9.50
cottage gray 0.50/3.25/4.25/4.75/9.50
crystal brown 0.50-0.75/2.25
dreamy black 0.75
dreamy blue 0.50/1.25/3.50/4.25/9.00
dreamy brown 0.50-0.75/3.25/4.25/4.75
dreamy gray 2.25/3.25/4.25/4.75/8.00-8.50/9.50-10.00
fafing brown 1.75/5.50-6.00/9.50
fafing gray 1.25/6.00/9.50
folotica brown 0.50-0.75/4.25-4.75/6.00
folotica gray 0.50/3.25/4.25
haru blue 3.25/4.25-4.50/5.00
je t’aime blue 0.50-1.25/2.25/2.75/3.25/4.25-4.50
je t’aime brown 0.50/1.00-1.25/2.25/3.25/3.75/9.00-10.00
je t’aime gray 2.00-2.50/3.25
jewel 3 tone gray 0.50/1.00/2.00/4.25/4.75-7.00/8.50/9.50
jinnie blue 0.50-0.75
jinnie brown 0.50-0.75
jinnie gray 0.50/2.25/4.25
kiss me gray 0.50-0.75/3.25/4.25
marble blue 0.50-0.75/1.25/5.50/7.00
marble green 0.50-0.75/1.25/2.50/4.00/4.75/6.00
milene gray 0.50-0.75
mini alica brown .050-1.25/1.75/4.50
mini alica gray 0.50-1.25/1.75/2.50
mini anna brown 0.50/4.25/9.00
mini anna gray 0.50/2.25/3.25/4.25/9.50
mini arthehe brown 0.50/9.50
mini arthehe gray 0.50/1.25/3.00/9.50
mini aurora brown 0.50-1.00/2.00/2.75
mini aurora gray 1.00-1.25/1.75-2.00/2.50-3.00
mini ava blue 0.50-0.75/1.25/2.00-2.50/4.25/6.50-7.00/8.00-9.00/10.00
mini ava brown 0.50/1.00/1.75/3.75-4.25/9.00-10.00
mini ava gray 0.50-1.25/2.00/3.75/4.25/7.00-7.50/9.00-10.00
mini bang gray 0.50-1.25/1.75/2.50
mini bom black 0.75-1.00/2.00-2.25/4.75/6.00/8.00/9.50
mini bom brown 4.50/8.50
mini bom gray 0.75/4.75
mini cemore blue 0.75/1.25/4.00-6.00
mini cemore brown 1.25/7.00/9.50
mini cemore gray 0.75/1.25/8.50/9.50
mini cemore green 0.75-1.25/2.00/3.25/8.00
mini circle black 0.50/1.00-1.25/5.50/7.50/9.00-9.50
mini cleen black 1.75/4.00/4.50-4.75/6.50/7.50/9.50
mini cleen gray 3.00/4.25-4.75/5.50/8.00-9.50
mini diva gray 0.50/2.25/4.25/9.00
mini dreamy gray 0.50/1.25/1.75-3.25/4.25/4.75/6.50/8.00
mini ella brown 6.50/7.50/9.00-10.00
mini ella gray 1.25/4.25/9.00-9.50
mini ella hazel 0.50//8.50-10.00
mini fifi brown 2.50/6.50/8.00
mini fifi gray 0.50/1.00-1.25/2.00
mini fio gray 0.50-1.50
mini fio gray0.50- 0.75
mini foudue brown 0.50-0.75/3.25/8.50-9.50
mini foudue gray 0.50-0.75/3.25/9.00-9.50
mini hermony brown 0.50/1.00-1.25/4.25
mini holla brown 0.50/9.50
mini holla gray 9.50
mini je t’aime blue 0.50/2.25/3.25/4.25
mini je t’aime brown 0.50-0.75/1.25/2.00/3.75-4.00/4.75/5.50/7.00/9.50
mini je t’aime gray 3.25/4.00-4.25/9.00-9.50
mini jelly brown 1.00-1.25/4.50-4.75/5.50-6.00//9.00-9.50
mini jelly gray 0.50-1.25/3.25/4.25/4.75/7.00-7.50/9.00-9.50
mini lady brown 0.50/1.00-1.25/3.25/4.00/4.50-4.75
mini lady gray 0.50/5.00
mini milin Brown 0.50/4.25/4.75/9.50
mini milin gray 0.50/4.75-8.00-9.00/10.00
mini olivia blue 0.50/1.50/2.50/3.75/4.50/5.00
mini olivia brown 0.75/2.50/4.25/6.00/8.00-10.00
mini olivia gray 0.50/6.50/8.50-9.50
mini olivia green 0.50/3.50/4.00-4.25/7.50-10.00
mini olivia light brown 8.50-10.00
mini primo brown 0.75/4.25/4.75/7.50/9.50
mini rebecca brown0.75-1.00
mini rebecca gray 1.00-1.25/1.75
mini rose brown 0.75
mini run brown 0.50-0.75/4.00
mini run gray 0.50/1.25/5.50/9.50
mini sheer brown 1.25/3.75/4.00-4.25/6.00/9.00-10.00
mini sheer gray 0.75/1.00-1.25/2.50/3.25/4.25/6.50-7.50
mini sifah brown 0.50-0.75
mini sifah gray 0.50/1.00-1.25
mini sinvia brown 0.50-1.25/1.75
mini sinvia gray 0.50-0.75/1.25/2.00/2.50
mini soft black 0.75/1.25/2.00/3.25/8.50/9.50
mini soft blue 1.25/8.50-10.00
mini soft Brown 8.50-10.00
mini soft Gray 1.25-1.75/3.25/4.25/6.50/7.50-9.00/10.00
mini sugar brown 0.50-0.75/4.25/5.00
mini twinkle brown 0.50
mini vivian brown 1.25/2.00/3.50/9.00-9.50
mini vivian gray 0.50/2.25/4.75/9.50
naomi black 4.25
naomi blue 0.50-0.75/3.00/4.00/4.50
naomi brown 2.25/3.50-5.50
naomi gray 0.50-0.75/1.25-1.75/2.50-3.50/4.00-4.75/8.00
navy brown 4.25/8.50/9.50
Navy gray 0.75/8.50-10.00
new york gray 0.50-1.00/1.50/2.00
oh soul gray 0.50-1.00/1.50/2.00/4.75/8.00-9.50
platinum black 1.50/3.25
platinum brown 2.00-2.25/3.00-3.25/4.75/5.50/7.50
porsche blue 2.50-2.75/3.25/4.75
porsche brown 0.50-0.75/1.25/3.25/4.25/4.75/9.50
porsche gray 2.00/3.25/4.25/4.75/5.50/9.50
puffy 3 tone blue 0.50-1.25/1.75/4.25                                                                          
puffy 3 tone brown 2.00/3.25/4.25
primmo gray 1.25/1.50/2.25/3.00/4.00/9.00
primmo brown 3.50/4.75     
saifah gray 0.50/1.25
saifah brown 0.50-0.75                                                                     
sharon brown 0.50-0.75/2.75/4.25/8.50-9.50
sharon gray 0.50/4.25/8.50-9.50
some day brown 2.00/6.00/8.50-9.00/10.00
stella brown 1.00-1.25/1.75-2.00/2.50-2.75/3.50/4.75/5.50
stella gray 0.50/1.00-1.25/2.00/2.75/6.00-7.50
the secret brown 0.50/4.25
the secret Gray0.50/2.25/4.25
trinity brown 0.50-1.00
trinity gray 0.50-0.75
venus brown 0.50-0.75/1.25/3.25/4.25
venus gray 0.50/3.25/4.25/4.75/6.00
viva brown 1.00-1.25/2.50-2.75
viva gray 1.00-1.25/1.75/3.00
---------------------------------------

จัดหนักเซลล์เหลือคู่ละ 20 บาท !!!
NEW DREAM COLOR 1

Brown
DC = dubai brown
DC = gangnum brown
DC = luna brown
DC = mini king brown
DC = mini suny brown
DC = mini tornado brown
DC = mishio brown
DC = nami brown
DC = pizza brown
DC = popeye brown
DC = ring-1 brown
DC = spider brown
DC = yumiko brown
DC =mini Oscar brown
-----------------------------
Gray
DC = mini delight gray
DC = bankkok gray
DC = dubai gray
DC = moonlight gray
-----------------------------
Choco
DC = mini phonix choco
DC = mini tornado choco
DC = tornado choco
DC = mini rock choco
-----------------------
Blue
DC = belle blue
DC = bankkok blue
DC = dubai blue
DC = mini devilish blue
DC = mini frora blue
DC = mini nobluk blue
DC = mini rose blue
DC = nobluk blue
DC = renny blue
-------------------
Violet
DC = pure violet
DC = dubai violet
DC = mini stella violet
DC = mini nobluk violet
-------------------
Green
DC = bangkok green
DC = adeline green
DC = bali green
DC = bella green
DC = mini nobluk green
DC = mini Tokyo green
DC = minnie green
DC = nobluk green
DC = tokyo green
DC =soul green
--------------------------

Pink
DC = mini stella pink
--------------------------

****อัพเดต วันที่ 07/05/67****


 Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้