สายตาปกติ-plano-ตัวถูก

วิธีการสั่งออเดอร์เพื่อความรวดเร็วในการคอนเฟริ์มและจัดส่ง
ระบุจำนวนที่ต้องการโดยสั่งเรียงตามลำดับแบรนด์ไม่ข้ามรุ่นไปข้ามรุ่นมานะคะ(ลบรุ่นที่ไม่เอาออก)
หรือปริ้นใส่กระดาษแล้วระบุจำนวนมาด้านหลังหรือจะจดใส่กระดาษด้วยลายมือถ่ายรูปส่งไลน์แบบชัดเจนก็ได้คะ

Dueba : ตัวถูก ( Wink=W / Prettydoll=pd / Sweety=st / Lollipop=lp / *New*)

Gray
w = **aunchan gray**
w = **aurora gray**
w = **canna (little glitter) gray**
w = **dream gray**
w = **excited gray**
w = **feels (bambam) gray**
w = **halen3tone (maki) gray**
w = **loving (frappe) gray**
w = **kwan gray**
w = alice gray
w = angel gray
w = aqau bling gray
w = aroma gray
w = aura gray
w = beaw gray
w = big lady gray
w = bingsu gray
w = blyth gray
w = bonny3tone gray
w = bright gray
w = cafe3tone gray
w = caramel1tone gray
w = cavier gray
w = chacha gray
w = chao gray
w = charming gray
w = cherry gray
w = chic gray
w = chili gray
w = cocoro gray
w = daisy gray
w = dali gray
w = darling gray
w = diva3tone gray
w = dolce gray
w = ether gray
w = fair gray
w = fairy gray
w = floral gray
w = fresh gray
w = froongfring gray
w = furbish gray
w = glamour gray
w = glamourous gray
w = glory gray
w = goddress3tone gray
w = gossy gray
w = heaven gray
w = hippie gray
w = holiday gray
w = hyper gray
w = jasmine gray
w = jewely gray
w = kinda gray
w = lilly gray
w = lolita gray
w = lunar gray
w = lune gray
w = lush gray
w = mei mei gray
w = mellow gray
w = melody gray
w = mini clear gray
w = mini creamy gray
w = mini dali gray
w = mini dolce gray
w = mini dolly gray
w = mini fresh3tone gray
w = mini frig gray
w = mini hyper gray
w = mini lady gray
w = mini nudy gray
w = mini pony gray
w = mini puffy gray
w = mini rosse gray
w = mini sakura gray
w = mini stella gray
w = mini temper gray
w = misty gray
w = moongming gray
w = nanae gray
w = neko gray
w = niffy gray
w = nudy gray
w = pancake gray
w = pandora gray
w = peony gray
w = pony gray
w = poppy gray
w = puffy gray
w = pure gray
w = quan gray
w = rococo gray
w = sakura gray
w = scarlet gray
w = sherbet gray
w = shimmer gray
w = shine gray
w = simile gray
w = smoky gray
w = soda gray
w = soul gray
w = star3tone gray
w = stella gray
w = summer gray
w = sunrise gray
w = swan gray
w = tender gray
w = thari gray
w = tiger gray
w = topping3tone gray
w = trendy gray
w = trim gray
w = velvet3tone gray
w = vivi ring gray
w = waffle gray
w = windy gray
w = yang gray
w = viva gray
st = aloha gray
st = apisada gray
st = chada gray
st = cherry gray
st = dior gray
st = frappe gray
st = glamour gray
st = glamorous gray
st = goody gray
st = karakate gray
st = kitty gray
st = kwanusa gray
st = lavender gray
st = lover gray
st = patricia gray
st = pony gray
st = prada gray
st = praiya gray
st = roze gray
st = secriss gray
st = seeshall gray
st = stella gray
st = surfing gray
st = sweety gray
st = urban gray
st = waffle gray
st = zoo zoo gray
ltd st = luna pism gray
lp = canaria gray 
lp = chacha gray
lp = cassic gray
lp = cosmo gray
lp = d-day gray
lp = dollyeye gray
lp = fiesta gray
lp = flow gray
lp = holiday gray
lp = issue gray
lp = kaiti gray
lp = kalua gray
lp = mai gray
lp = maldive gray
lp = minako gray
lp = mini chill gray
lp = mini kelly gray
lp = mini pony gray
lp = mini rusty gray
lp = mistic L-gray
lp = mohito gray
lp = muse gray
lp = real gray
lp = sangria gray
lp = sense gray
lp = signature gray
lp = spanish gray
lp = stoneberry gray
lp = sydney gray
lp = v10 gray
lp = v7 gray
lp = v8 gray
lp = water gray
pd = adele gray
pd = abeta gray
pd = almond gray
pd = arm gray
pd = bambi gray 
pd = blyth gray
pd = blyth3tone gray
pd = bride too gray
pd = cosmo gray
pd = famous gray
pd = karis3tone gray
pd = little aloha gray
pd = little king gray
pd = little puffy gray 
pd = memory gray
pd = mimosa gray
pd = super king gray
pd = teera gray

------------

Brown
w = **aurora brown**
w = **canna (little glitter) brown**
w = **dream brown**
w = **excited brown**
w = **favor brown**
w = **feels (bambam) brown**
w = **funny3tone brown**
w = **halen3tone (maki) brown**
w = **loving (frappe) brown**
w = alice brown
w = angel brown
w = aqua bling brown
w = aroma brown
w = aura brown
w = beaw brown
w = big lady brown
w = bingsu brown
w = blythe brown
w = caramel1tone brown
w = chao brown
w = cherry brown
w = cocoro brown
w = daisy brown
w = diva3tone brown
w = ether brown
w = fairy brown
w = fresh brown
w = froongfring brown
w = furbish brown
w = glamorous brown
w = glamour brown
w = glory brown
w = holiday brown
w = hippie brown
w = hyper brown
w = jasmine brown
w = jewely brown
w = lava brown
w = lilly brown
w = lolita brown
w = mellow brown
w = melody brown
w = mini boom brown
w = mini clear brown
w = mini creamy brown
w = mini dolly brown
w = mini fairy brown
w = mini hyper brown
w = mini lady brown
w = mini nudy brown

w = mini rosse brown
w = mini sakura brown
w = mini stella brown
w = missha brown
w = misty brown
w = moonming brown
w = nanae brown
w = neko brown
w = pancake brown
w = pandora brown
w = peony brown
w = pinkwink brown
w = pony brown
w = poppy brown
w = puffy brown
w = pure brown
w = quan brown
w = sakura brown
w = sherbet brown
w = shimmer brown
w = shine brown
w = simile brown
w = smoky brown
w = soda brown
w = soul brown
w = star3tone brown
w = stella brown
w = summer brown
w = tender brown
w = thari brown
w = trim brown
w = velvet3tone brown
w = viva brown
w = waffle brown
w = windy brown
w = yang brown
ltd st = luna pism brown
st = apisada brown
st = bigsome brown
st = cinderella brown
st = daisa brown
st = florence brown
st = foggy brown
st = glossymood brown
st = goody brown
st = holly brown
st = july brown
st = lavender brown
st = lightly brown
st = lookfresh brown
st = lover brown
st = mini purely brown
st = mini usamanee brown
st = naree brown
st = praiya brown
st = pure alice brown
st = purely brown
st = secriss brown
st = solotiga natural brown
st = stella brown
st = sweety brown
st = sweetyice brown
st = sweety-j brown
st = teaw brown
st = tiny brown
st = urban brown
st = zoozoo brown
lp = ato brown
lp = bell brown
lp = cha cha brown
lp = cosmo brown
lp = cozy brown
lp = dollyeye brown
lp = flow brown
lp = french brown
lp = icy brown
lp = ivy brown
lp = louis brown
lp = milky brown
lp = mini chill brown
lp = mini kelly brown
lp = mini minako brown
lp = mini pony brown
lp = mistic brown
lp = noble brown
lp = paris brown
lp = signature brown
lp = skin brown
lp = slow brown
lp = snowy brown
lp = spanish brown
lp = stoneberry brown
lp = sydney brown
lp = tikta brown
lp = v9 brown
lp = water brown
lp = xoxo brown
pd = alberta brown
pd = amiria brown
pd = daizy brown
pd = famous brown
pd = followme brown
pd = freedom brown
pd = glow brown
pd = hamiqueen brown
pd = hugo brown
pd = karis3tone brown
pd = lilly2tone brown
pd = little chimmer brown
pd = little king brown
pd = lolita3tone brown
pd = mimoza brown
pd = mirror brown
pd = molly brown
pd = narsis brown 
pd = peaceful brown
pd = prettydoll brown
pd = puffy brown
pd = pussycat brown
pd = remind brown
pd = sohot brown
pd = superking brown
pd = twisty3tone brown
pd = vampire twilight brown

------------

Black
w = alovera black
w = brownie black
w = cavier black
w = chacha black
w = circle black
w = cleo black
w = crispy black
w = dolce black
w = extra black
w = fairy black
w = glamour black
w = gloom black
w = horizon black
w = hyper black
w = mini brownie black
w = mini dali black
w = mini dolce black
w = mini fairy black
w = mini sakura black
w = moonday black
w = moonlight black
w = morgan black
w = nasty black
w = night black
w = nudy black
w = pony black
w = puffy black
w = sakura black
w = sherbet black
w = shine black
w = shinning black
w = simple black
w = sorbet black
w = smoky black
w = snack black
w = snoony black
w = storm black
w = swan black
w = tiger black
w = tornado black
w = trendy black
w = trim black
w = viva black
w = yada black

st = **sonia black**
st = **surfing black**
st = **vanilla black**
st = **waffle black**
st = **yogurt black**
st = **zoey black**
st = diamond black
st = maeying black
pd = amiria black
pd = bling black
pd = circle black
pd = diamond black
pd = dolce black
pd = forest black
pd = little cosmo black
pd = little dolce black
pd = little peaceful black
pd = trendy black
pd = vivetta black


------------

Choco
w = **aunchan choco**
w = **aurora choco**
w = **kwan choco**
w = brownie choco
w = circle choco
w = crispy choco
w = dali choco
w = daisy choco
w = dolce choco
w = extra choco
w = melody choco
w = mini brownie choco
w = mini dali choco
w = mini dolce choco
w = moonlight choco
w = morgan choco
w = niffy choco
w = swan choco
w = tiger choco
w = trendy choco
w = tornado choco

pd = alomond choco
pd = brownie choco
pd = circle choco
pd = donut chcoco

pd = trendy choco
 
------------

Blue

w = angle blue
w = baby3tone blue
w = beaw blue
w = big lady blue
w = bright blue
w = caramel1tone blue
w = chili blue
w = chic blue
w = cocoro blue
w = corolla blue
w = corona blue
w = daimond blue
w = dolce blue
w = ether blue
w = fay blue
w = floral blue
w = froongfring blue
w = hidrocor blue
w = happy3tone blue
w = heaven blue
w = hyper blue
w = jolly blue
w = lava blue
w = little cherra blue
w = lolita3tone blue
w = looklux blue
w = mini dolly blue

w = mini pony blue
w = mini temper blue
w = pure blue
w = soba blue

w = sakura blue
w = star3tone brown
w = tiger blue
w = topping3tone blue
w = woody blue
st = **sonia blue**
st = **surfing blue**
st = **vanilla blue**
st = **waffle blue**
st = **yogurt blue**
st = **zoo zoo blue**

st = almond blue
st = angin blue
st = apisada blue
st = boobphae blue
st = biscuit blue
st = cutie star blue
st = cinderella blue
st = cookie blue
st = charming blue
st = cherry blue
st = chiffon blue
st = classic blue
st = daisy blue
st = dali blue
st = dior blue
st = dearly blue
st = difuku blue
st = dodo blue
st = dolce blue
st = eclipse blue
st = florence blue
st = freshy blue
st = furby blue
st = glacier blue
st = glamorous blue
st = glamour blue
st = glossy blue
st = glossy mood blue
st = goody blue
st = goldmint blue
st = holicat blue
st = holly blue
st = kanok blue
st = kara blue
st = king blue
st = kwanusa blue
st = laluna blue
st = lamune blue
st = lavender blue
st = lolita blue
st = lookfresh blue
st = lover blue
st = lovely blue
st = lydia blue
st = melody blue
st = melon blue
st = mini natural blue
st = mini pony blue
st = miranda blue
st = mirage blue
st = morning blue
st = muffin blue
st = my kiss blue
st = naree blue
st = nelly blue
st = nudy blue
st = nutwara blue
st = paradise blue
st = patricia blue
st = patty blue
st = popy blue
st = prada blue
st = praiya blue
st = pristea blue
st = pure blue
st = purely blue
st = puffy blue
st = ribbon blue
st = rita blue
st = sakura blue
st = secriss blue
st = seattle blue
st = sexy blue
st = showy blue
st = solotica hydrocor blue
st = solotiga natural blue
st = sweety-j blue
st = spatax blue
st = sweety blue
st = sweety galaxy blue
st = sweety hydrocor blue
st = stella blue
st = taylor blue
st = teaw blue
st = tiger blue
st = tiny blue
st = tisa blue 
st = tokyo blue
st = trendy blue
st = urban blue
st = vampire blue

lp = ato blue
lp = bim blue
lp = corona blue
lp = cottoncandy blue
lp = d-day blue
lp = delight blue
lp = dolly eye blue
lp = edge blue
lp = fiesta blue
lp = flow blue
lp = hawaii blue
lp = icy blue
lp = kalua blue
lp = kiwi blue
lp = kiyomi blue
lp = maxy blue
lp = mayo blue
lp = mai blue
lp = mini chill blue
lp = mini pony blue
lp = mini kelly blue
lp = mini chacha blue
lp = mohito blue
lp = nana blue
lp = once blue
lp = opal blue
lp = luminus blue
lp = pansy blue
lp = paris blue
lp = pipi blue
lp = rose blue
lp = roco blue
lp = sally blue
lp = shybloom blue
lp = scarlet blue

lp = siroco blue
lp = signature blue
lp = spanish blue
lp = summer blue
lp = tiger blue
lp = twinkle blue
lp = v1 blue
lp = v4 blue
lp = vogue blue
lp = wannabe blue
pd = adele blue
pd = almond blue
pd = araya blue
pd = aim blue
pd = amiria blue
pd = babara blue
pd = bambi blue
pd = bambam blue
pd = blyth blue
pd = blyth3tone blue
pd = bridetoo blue
pd = cape blue
pd = cartier blue
pd = caviar blue
pd = cillon3tone blue
pd = daizy blue
pd = damier blue
pd = derest blue
pd = design blue
pd = diamond blue
pd = divine3tone blue
pd = dolce blue
pd = erdem blue
pd = elio blue
pd = elizabeth blue
pd = emquatier blue
pd = everland blue
pd = finale blue
pd = florida blue
pd = follow me blue
pd = forest blue
pd = freedom blue
pd = gift blue
pd = glamour blue
pd = glossip blue
pd = hamiqueen blue
pd = himalayan blue
pd = hugo blue
pd = ice4tone blue
pd = karis3tone blue
pd = king blue
pd = kurly blue
pd = lilly2tone blue
pd = little cape blue
pd = little chimmer blue
pd = little cillon 3 tone blue
pd = little cosmo blue
pd = little damier blue
pd = little dolce blue
pd = little fairy tale blue
pd = little glitter blue
pd = little king blue
pd = little kurly blue

pd = little maya blue
pd = little nudy blue
pd = little pearl blue
pd = little peaceful blue
pd = little pony blue
pd = little puffy blue
pd = little pure blue
pd = little stella blue
pd = little tiara blue
pd = lolita 3tone blue
pd = malibu blue
pd = mona blue
pd = maya blue
pd = melody blue
pd = memory blue
pd = molly blue
pd = midori blue
pd = mimoza blue
pd = mirror blue
pd = muffin blue
pd = narsis blue
pd = nudy blue
pd = okie blue
pd = peaceful blue
pd = pearl blue
pd = podkadot blue
pd = pony blue
pd = prettydoll blue
pd = pussycat blue
pd = puffy blue
pd = pure blue
pd = remind blue
pd = sakura blue
pd = sassy blue
pd = rita blue
pd = secreteye blue
pd = sherbet blue
pd = shilla blue
pd = snowie blue
pd = sohot blue
pd = sonya blue
pd = shushi blue
pd = stella blue
pd = super king blue
pd = summer blue
pd = teera blue
pd = tiara blue
pd = trendy blue
pd = twisty3tone blue
pd = vampire twilight blue
pd = vivetta blue
pd = vollet blue
pd = winter blue

------------

Violet
w = daisy violet
w = hidrocor violet
w = melody violet
w = pony violet
w = shimmer violet

st = **sonia violet**
st = **surfing violet**
st = **vanilla violet**
st = **waffle violet**
st = **yogurt violet**
st = **zoey violet**
st = **zoo zoo violet**
st = spatax violet
st = speed violet
st = woody violet
pd = alberta violet
pd = daizy violet
pd = dolce violet
pd = elio violet
pd = little pony violet
pd = nudy violet
pd = pretty doll violet
pd = puffy violet
pd = pure violet
pd = sakura violet
pd = sherbet violet

------------

Green
w = **aunchan green**
w = vivi ring green
w = daisy green
w = hidrocor green
w = melody green
w = pony green
w = pure green
w = shimmer green
st = **sonia green**
st = **surfing green**
st = **vanilla green**
st = **waffle green**
st = **yogurt green**
st = **zoo zoo green**

st = spatax green
st = sweety galaxy green

pd = daizy green
pd = dolce green
pd = little pony green
pd = little pure green
pd = nudy green
pd = pony green
pd = pretty doll green
pd = pure green
pd = sakura green
pd = sherbet green

------------

Pink
st = **big some pink**
st = **glossy mood pink**
st = **lavender pink**
st = **pristea pink**
st = **seattle pink**
st = **sweety-j pink**
st = **rita pink**

st = holly pink
st = flow pink
st = freshy pink

st = kanok pink
st = isis pink
st = lady pink
st = laluna pink
st = lover pink
st = maya pink
st = montra pink
st = naree pink
st = praiya pink
st = sweety galaxy pink
lp = flow pink
lp = snowy pink
pd = alberta pink
pd = dolce pink
pd = elio pink
pd = puffy pink
pd = sherbet pink
pd = sakura pink

------------

Red
w = brownie red
w = circle red
st = **big some red**
st = **lavender red**
st = freshy red
st = holly red
st = hydranger red
st = isis red
st = laluna red

st = lover red
st = kanok red
st = maya red
st = montra red
st = naree red
st = phantom red
st = praiya red
st = seattle red
st = sweety-j red
pd = brownie red

------------

Yellow
w = **aunchan yellow**
st = mini pony yellow
st = pony gold

------------

อัพเดท 03/09/2563
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy