ค่าสายตา-power

** หมายเหตุ **
ค่าสายตาพึ่งเข้า บางสเต็ป บางลายอาจหมด
เพราะสินค้าออกเร็วมาก **

ค่าสายตาของ We wink 
all mee brown 1.25/2.00/2.50-3.25/3.75/4.25-5.00/6.00-10.00
all mee gray 0.75/1.25-10.00
mini dazzling brown 3.75/7.00/8.00-10.00
mini dazzling gray 0.75/1.25-1.50/2.00-2.25/3.25/4.00/4.50-4.75/7.00-9.00/10.00
mini kira kira gray 0.75-2.00/2.75-3.00/3.75-5.00/7.00
day dream black 0.75-2.00/2.75-3.25/3.75-5.00/7.00
ove black 0.50-2.00/2.50-3.00/3.50-5.00/6.00
nice beauty brown 0.50-1.25/2.00-2.25/3.00-3.25/4.00-10.00
nice beauty gray 0.50-9.00/10.00

--------------------

ค่าสายตาของ Wink lens & Wink wow
alice black 0.50-5.00

anika brown 1.00/1.50-4.00
Anika gray 1.00/1.50-4.00
bell 3 tone brown 0.50-6.50
bell 3 tone gray 0.50-8.00
café 3 tone brown 0.50-1.50/2.25-4.00
café 3 tone brown 1.75-2.00
café 3 tone gray 0.50-4.00
circle black 0.50-4.75
circle choco 0.50-0.75/1.25/3.35/4.00-4.25
circle choco 1.00/1.50-3.00/3.50-3.75/4.50-4.75
cricle black 0.50-10.00
dna brown 0.50-10.00
dna gray 0.50-10.00
dream black 0.50-8.00
dream brown 0.75-3.75/4.25-4.75/6.50-10.00
dream gray 0.75-4.75/6.00-10.00
glamourous gray 0.50-3.00/4.50/6.00-6.50
jj brown 1.00/1.50-4.00
jj gray 1.00/1.50-4.00
kwan black 0.75-7.50
kwan gray 1.00/1.50-4.00
lilly brown 0.50-8.00
lilly gray 0.50-8.00
m.dolly black 0.50-8.00
madame brown 0.50-5.00
madame gray 0.50-5.00
magic hole gray 4.75-7.50
magic hole brown 0.50-10.00
milli brown 0.50-5.00
milli gray 0.75-5.00
mini dolly brown 0.50-4.00
mini dolly gray 0.50-4.00
mini pony brown 1.25-5.00/7.00-9.50
mini pony gray 0.50-1.75/2.00-7.50/8.50-10.00
mini stella brown 1.00/1.50-2.00/2.50-3.50
mini stella gray 0.50-4.00
nara brown 0.50/10.00-2.75/3.50/4.50-5.00/6.50-7.50/9.50-10.00
nara gray 0.75-10.00
noey brown 0.50-0.75/1.25-3.25/4.25/4.75/7.00-10.00
pony black 0.50-2.25/2.75-4.75
pony brown 0.75-5.00/7.00-9.50
pony choco 1.25-5.00
pony gray 0.75-5.50/6.50-10.00
puffy gray 0.50-8.00
rnp brown 0.50-4.75/6.00-10.00
rnp gray 0.50-3.25/3.75/4.25-4.75/6.50-10.00
seeshall brown 0.50-8.00
seeshall gray 0.50-8.00
shimmer black 0.50-8.00
shimmer brown 1.25-1.50/2.25-2.50/7.00-10.00
shimmer gray 1.25-1.50/2.25/2.75/6.00-10.00
soul brown 1.00/1.50-4.00
soul gray 1.00/1.50-4.00
stella brown 1.00-1.50/4.75-5.00/6.00-6.50/9.50
thari brown 0.75-2.25/2.75-4.75/5.50-10.00
thari gray 0.50-10.00
toni brown 1.00/1.50-4.00
toni gray 1.00/1.50-4.00
vivi ring black 0.50-4.50
vivi ring brown 0.50-3.00
vivi ring gray 0.50-4.00
vt brown 0.75-2.00
vt gray 0.50-1.00/1.50-2.00/2.50-3.50

--------------------

ค่าสายตาของ kitty
anna brown 9.50
bambi brown 0.50
bambi gray 0.75-1.25/5.50
bambi hazel 0.50-1.00
bena brown 0.50-0.75/1.25/3.25/4.25/4.75/6.00/9.50-10.00
bena gray 0.50-0.75/3.25/4.25/6.00/9.50-10.00
big seashell gray 0.50/3.25/4.25
blossom brown 4.25
cici gray 4.00
cocoro brown 0.75-1.25/4.25-4.50
cottage brown 9.50
dreamy brown 0.50/1.00-1.25/2.25-2.75/3.25/4.25/4.75/8.00/10.00
dreamy gray 0.75-1.25/1.75/2.25-3.25/3.75-5.00/6.50-9.50
haru blue 4.25
je t’aime blue 0.50-1.25/1.75-2.25/3.00-3.25/4.00-4.25/5.00/9.00-9.50
je t’aime gray 0.75-1.00/1.50/2.25/3.25/4.25/4.75-5.00/7.00-10.00
jet’aime brown 0.50-1.00/1.50-1.75/2.25-2.75/3.25/4.25/4.75/6.00-6.50/8.00-8.50/9.50
jinnie brown 0.50-0.75
jinnie gray 0.50-0.75/4.25
kiss me brown 1.50-2.00
kiss me gray 0.50-2.00/4.00-4.25/4.75/8.50
m.rose brown 0.75
margarita brown 9.50
minerva brown 9.50
mini alica brown 0.50-1.25/1.75-2.00/2.50/3.00
mini alica gray 0.50-1.25
mini ava brown 0.50/4.25/7.50-10.00
mini ava gray 0.50/4.25/5.50/8.50-9.50
mini bang brown 0.50-0.75/1.50/2.00/2.75/7.50
mini bang gray 0.50-2.75
mini bom black 0.50-0.75/1.25/1.75/2.25/3.25/3.75/4.25/5.00-6.00/7.50/8.50-9.50
mini bom brown 0.50-1.25/2.00-2.25/2.75-3.25/4.25/4.75/5.50-10.00
mini bom gray 0.75/1.25/2.25/3.00-3.25/4.00-4.50/5.50/6.50-8.00/9.00-10.00
mini cemore brown 1.25/3.25/4.50/9.50
mini cemore gray 0.75/1.25/2.00/2.75/4.75/6.50-7.50/8.50/9.50
mini cemore green 1.75-2.25/4.50-4.75/5.50-6.00/7.50
mini circle black 0.50-1.50/2.00/2.50/3.00/3.50/4.00/5.50-6.00
mini circle brown 1.50/2.00/2.50/4.75/
mini clean brown 0.75/1.25/2.50/3.25/3.75/4.75/6.50-7.50/8.50/10.00
mini clean gray 1.00-1.25/2.00-2.25/3.00-3.25/4.25-4.50/7.50/8.50-9.50
mini diva brown 9.50
mini ella brown 8.50-10.00
mini ella gray 1.25/2.00/3.00/3.50-3.75/4.25-4.50/5.00/6.00/8.50-9.50
mini ella hazel 8.50-9.50
mini fio brown 0.50
mini fio gray 0.50-0.75
mini foudue brown 9.50
mini foudue gray 0.50-1.00/3.25/9.00-9.50
mini harmony brown 4.25/4.75
mini je t’aime blue 0.75/1.25/2.50/4.50-5.00/8.50
mini je t’aime brown 0.50-1.25/2.00/2.75/3.75-4.00/4.75/5.50
mini je t’aime gray 0.50-1.25/1.75/2.75/3.25/3.75-4.75/7.00/9.50
mini jelly blue 1.25/4.25
mini jelly brown 1.25/3.50-3.75/6.50-7.00/9.50
mini jelly gray 9.50
mini maria brown 3.50/9.50
mini milin brown 9.50
mini nadia brown 5.00
mini olivia blue 0.50-2.00/2.50-3.50/4.00-5.00/6.00-6.50/7.50-9.50
mini olivia brown 4.50/6.00-6.50/7.50/9.00-10.00
mini olivia green 1.25-2.25/3.50/4.00-5.00/6.50/7.50-10.00
mini olivia light brown 4.00-4.25/5.50/6.50/8.50-10.00
mini primo brown 3.25/4.25/7.50-10.00
mini primo gray 0.75/3.25/4.00-4.25/4.75/6.50/7.50/8.50-9.50
mini rebecca brown 0.50-1.25/1.75-2.00/2.75-3.00
mini rebecca gray 0.50-1.50/2.00/2.75-3.00/
mini sheer brown 0.50-1.50/2.00-3.00/3.50-4.50/5.00-5.50/9.50
mini sheer gray 0.50-0.75/1.25/1.75-2.00/2.50-4.00/4.50-9.50
mini sinnia gray 0.75/1.25
mini soft brown 0.50/1.25/3.75-4.00/
mini soft brown 9.50
mini soft gray 1.00-1.25/3.25/4.75/5.50/7.00-8.00/9.00-1.00
mini sugar brown 0.50
mini sugar gray 0.50/9.50
mini vivian 0.50
naomi blue 0.50-0.75/4.50
naomi brown 1.75-3.00/3.75-5.50
naomi gray 0.50-1.25/4.25/4.75
Navy brown 0.75/4.25/4.75/8.50/9.50
Navy gray 8.50
new york brown 0.50-1.25/1.75/2.25-2.50/3.00
new york gray 0.50-2.75/4.75/5.50/6.50-7.50/8.50-9.00
oh soul brown 0.50/1.25
oh soul gray 4.25/9.50
platinum brown 0.50-1.00/1.75/2.75/3.75/4.25-4.50
platinum gray 0.50-100/1.75/2.75/3.75/4.25-4.50
porsche gray 0.50
Sharon brown 9.50
Sharon gray 9.50
stella brown 1.00-1.50/4.75-5.00/6.00-6.50/9.50
stella gray 0.50/1.00-2.00/2.75/5.50/7.50
sweet heart red 9.00
Trinity gray 0.50-1.00
--------------------

ค่าสายตา soft lens (เลนส์ขวด)
soft lens 1.00-2.00

--------------------

ค่าสายตาเลนส์ใสของ Maxim
Soft eye 0.75-10.00

--------------------
 *แนะนำวิธีการสั่งออเดอร์ต้องการสินค้ารายการไหนพิมหรือเขียนส่งมาทางไลน์ให้ชัดเจน
(พร้อมระบุสเต็ปสายตายี่ห้อรุ่นสีจำนวนคู่ที่ต้องการ) เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการจัดออเดอร์ค่ะ
W=wink/ST=sweety/PD=prettydoll/LP=lollipop/KT=kitty/PR=prettylens/DC=dreamcolor/G=gaezz
ตัวอย่างในการสั่งซื้อ -50 W : nudy gray 5/pony brown 20/king black 10/melody choco10

-50 Brown Wbella 3 tone
-50 gray W : mini stella

-50 Brown ST:elsa/cinderella/romantea/sonia/zoozoo/dodo/rapunzel
-50 Gray ST: elsa/rapunzel/dodo/Holly/laluna
-50 Black STzoey/elsa/cinderrella/vanilla/bell

-50 Green ST: seoul
-50 Black W: crispy/circle/viviring/dream
-50 Gray i: mini modi/mini britney
-50 Brown i : mini  leo/mini ari/mini modi/mini britney
-50 Gray PD: little tiara/eva/soulmate/catiev/shilla/little chimmer/little cillon 3 tone/alberta
-50 brown PD: little tiara/eva/catiev/barbara/hugo
-50 Gray LP: hush/moss/topaz/v6/trio/tikita/sydney/rusty/joy/v2
-50 Brown LP: tikita/xoxo/cozy/chu chu/metro/kelly/spanish/wannaBe/mai/moss/rose/sydney/luna/bim/v2/jelly bean/ki ki

-------------------
-75 Gray W: bella 3 tone/vivi ring/mini dolly/mini stella
-75 Brown W:bella 3 tone
-75 Black W:dream
-75 Gray LP: mint/rusty/luna/topaz/rose/skin/sunny/tintin/high
-75 Brown LP:chu chu/luna/skin/sydney
-75 choco LP:myst/angelinus
-75 violet LP: cherry/bling
-75 Brown PD: little stella/little pure/cape/shilla/begin//barbara/alberto/molly/eva/little chimmer/catier
-75 Gray PD: alberta/sonya/molly/little cillon 3 tone/emquatier/eva/barbara/so hot/catier/cape/little tiana/little chimmer/soulmate/maya/follow me
/emotion/little stella/little pure/little glitter/begin/elio/new york/shila/cillon 3 tone

-75 Gray W: pollen/barbie hall/zani/pimrypie/omg/furbish/blink blink/oilley3 tone/janis/thari/mini via 3 tone /baby 3 tone/funny 3 tone/chilli
/heaven/diva 3 tone/ peach con/mia/glamour/numnim/nara

-75 Brown W:sky/pimniyom/nifty natty/glamour/numnim/noey/pachi/shimmer/aura/honey darling /dream/mini via 3 tone/milli/preaw/patty/lush/
peach con/mukkarin/omg/peony/heaven/blink blink/furbish/barbie hall/baby 3tone/ploysai/glamour/nara/zani/mia/pimrypie//oilley3 tone
/dream 3 tone/diva3 tone/baby 3 tone

-75 Brown ST
: rapunzel/elsa/pitchy/laluna/spatax/lsis/cinderella/sweety spatax/dodo/sonia
-75 Gray ST
: elsa 
-75 Black ST
: cinderrella/rapunzel/elsa/ sonia/ariel/zoey/vanilla/bell 
-75 Green ST: seoul
-75 violet ST: seoul
-75 Gray i: type-r/mini modi/mini britney
-75 Brown i: type-r/mini modi/mini lala/mini britney/mini ari/mini leo

--------------------

-100 Brown W: oilley3tone/janis/diva3tone/glamour/omg/nara/vivi ring/mini dolly/mini pony/seeshall/mini stella/bella3tone
-100 gray w : omg/nara/mirage/caramel 1 tone/milli/vivi ring/mini dolly/seeshall/mini stella/bella3tone
-100 Black W:dream
-100 choco W:circle
-100 Brown PD: barbara/cape/catier/molly/little tiara/eva/ittle stella/little chimmer/little pure
-100 Gray PD: begin/so hot/soulmate/little tiara/cartier/maya/emotion/little gritter/little cillon 3 tone/eva/cape/barbara/little stella/cillon 3 tone
/emquartier/new york/little chimmer/sonya/classic/molly/follow me/maya

-100 Green ST: seoul
-100 Violet ST :seoul

-100 Gray ST: rapunzel/elsa
-100 Brown ST: rapunzel/elsa/sweety spatax
-100 Black ST: elsa/rapunzel/sonia/cinderrella/anna/jasmine/ariel/aurora/bell/extra seoul/vanilla/zoey
-100 Gray LP: skin/rose/paris/kiwi/flow/sunny/high/classic/mai/maxy/topaz/lunna/kelly
-100 Brown LP: skin/rose/cozy/high/sydney
-100 Black LP:: jelly bean/alasha
-100 choco LP: mist
-100 Brown i: type-r/mini leo/mini modi/mini lala/mini britney/mini ari
-100 Gray i: type-r/mini modi/mini britney

--------------------
 
-125 Gray W: baby3tone/nudy/jewery/mini dolly/oilly 3 tone/noey/peony/nara/omg/chili/dali/peach con/mia/zani/glamour/feels/pollen/barbie hall/caramel 1 tone/
belle3tone/glamourous/janis/mukkarin/pimniyom/pimrypie/mini via3tone/diva3tone/ploysai/blink blink/dream/preaw/pompam/
mini boom/melody/aunchan/lush/sky/favor/ribbon/heaven/vivi ring/mini stella/bella3 tone
/heaven/chili/dali/feels/barbie hall/caramel 1tone/glamour/mini boom/madame/preaw/nara/pony
-125Brown W: heaven/barbie hall/peony/glamour/omg/janis/furbish/oilley3tone/dream 3 tone/blink blink/ploysai/seeshall/bella3 tone
baby3 tone/patty/pimniyom/lush/cafe3tone/glamourous/mini via3tone/preaw/mia/peach con/pimrypie/nara/mirage/mukkarin/zani/ribbon/dream/shimmer/soul
-125 Black W: dream/shimmer
-125 Choco W : circle
-125 Blue W :  pony
-125 Brown i: type-r/mini leo/mini modi/mini lala/mini britney/mini ari
-125 Gray i: type-r/mini modi/mini britney
-125 Gray PD: little glitter/little tiara/little stella/little chimmer/little cillon 3 tone/molly/cape/sonya/eva/barbara/emotion/catier/follow me 
soulmate/maya/sohot/cillon 3 tone/begin/classic/new york/chimmer
-125 Brown PD: little pure/catier/barbara/little tiara/little stella/eva/aim/cape/molly/little chimmer/famous/begin/shilla
-125 violet ST: seoul

-125 Green ST: seoul 
-125 Green ST: seoul 
-125 Brown ST: rapunzel/vanilla/dodo/spatax/bell/sonia/elsa/nutwara/daisy/sweety/jenet/apisada/rapunzel/lamune
-125 Gray ST : rapunzel/vanilla/praiya/dodo/spatax/bell/sonia/elsa/aurora/cinderella
-125 Black ST: aurora/rapunzel/cinderella/elsa/zeoy/bell/vanilla/ariel/extra seoul/sonia/anna/jasmine/

-125 Brown LP: sydney /chu chu/kiki/luna
-125 Gray LP: luna.
-125 Black LP: jelly bean/v12
 
--------------------

-150 Brown W: omg/milli/vivi ring/mini dolly/seeshall/mini stella/bella 3 tone
-150 Gray w : mirage/milli/vivi ring/mini dolly/seeshall/mini stella/bella 3 tone
-150 Black W : dream

-150 choco W : circle
-150 Brown ST :elsa/rapunzel
-150 Black ST: rapunzel/elsa
-150 Gray ST: rapunzel
-150 Green ST: seoul
-150 Violet ST: seoul
-150 Gray PD: follow me/little tiara/sonya
-150 Gray LP: topaz/ mini sunny/rose 
-150 Brown i: type-r/mini leo/mini modi/mini lala/mini britney/mini ari
-150 Gray i: type-r/mini modi/mini britney

--------------------

-175 Gray PD: catier/follow me/little tiara/little cillon3tone/molly/emquatier/little gritter/sonya
emotion/ so hot /soulmate / shilla/maya
-175 Gray LP: rose/topaz/mini high/mini sunny

-175 Brown W: janis/milli/vivi ring/mini dolly/seeshall/mini stella/bella 3 tone/lilly

-175 Gray W: milli/vivi ring/mini dolly/seeshall/mini stella/bella 3 tone/lilly

-175 Black W : shimmer/dream
-175 Black ST: rapunzel/elsa
-175 Gray ST: rapunzel
-175 Green ST: seoul
-175 Violet ST: seoul
-175 Brown i: mini modi/mini lala/mini britney/mini ari
-175 Gray i : mini modi/mini britney

--------------------

-200 Gray W: mirage
-200 Brown W :
janis/oilley 3tone/omg
-200 Black W :
 shimmer/dream
-200 Choco W:
circle

-200 Gray PD: emotion/soulmate/little gritter/molly/follow me/little tiara/emquatier/maya/cillon3tone/sohot/eva/little chimmer/sonya/little stella/catier/classic/littel cillon3tone
cape/alberta/shilla/barbara

-200 Brown PD: eva/molly/catier/barbara/little pure/cape/begin/alberta/littel tiara
-200 Brown LP: mini sunny/rose/mini high/flow/skin
-200 Gray LP: mini sunny/rose/paris/mini high/topez/classic/mai/metro/kelly/Envy/Mint/Rusty
-200 Gray ST: pitchy/sweety spatax
-200 Black ST: rapunzel/elsa
-200 Brown ST: rapunzel/elsa/sweety spatax/apisada/luna prism/spatax
-200 Green ST: seoul
-200 Violet ST:seoul

-200 Brown i: type-r/mini leo/mini modi/mini lala/mini ari/mini britney
-200 Gray i: mini modi/mini britney

--------------------

-225 Brown W: omg/nara/mirage/milli
-225 gray W: omg/nara/mirage
-225 Black W: shimmer/dream
-225 Gray i: mini modi/mini britney
-225 Brown i: mini leo/mini modi/mini lala/mini britney/mini ari
-225 Brown LP: kiki/v6/mai
-225 L-Brown ST: mini pony
-225 Brown ST:rapunzel/puffy
-225 Green ST:seoul
-225 violet ST: seoul

--------------------

-250 Brown W: janis/omg
-250 gray W: nara

-250 Black W: shimmer/dream
-250 Gray PD: catier/so hot
/little tiara/follow me/sonya/molly/little cillon 3tone/emotion/maya/emquatier
-250 Gray LP: rose/topaz/kelly/mini sunny/mini high

-250 Gray ST: cinderella/elsa/rapunzel
-250 Brown ST: elsa/rapunzel/sweety spatax
-250 Black ST:elsa/rapunzel
-250 Green ST: seoul
-250 Violet ST: seoul
-250 Brown i: mini modi/mini lala/mini ari/mini britney
-250 Gray i : mini modi/mini britney

--------------------

-275 Brown W: janis/omg/dream/mini boom/shimmer
-275 Black W : shimmer/dream
-275 Choco W: circle
-275 Gray LP: mini sunny/topaz/mini high/rose/mai
-275 Brown LP: rose/cotton candy
-275 Gray ST: rapunzel
-275 Brown ST: jenet/spatax/elsa/rapunzel/sweety spatax/
-275 Black ST: rapunzel
-275 Gray PD: emotion/catier/soulmate/follow me
-275 Brown i: type-r/mini leo/mini modi/mini lala/mini britney
-275 Gray i: mini modi/mini britney

--------------------

-300 Gray W: omg/nara/lilly/milli/vivi ring/mini dolly/seeshall/mini stella/bella 3 tone
-300 Brown W: janis/omg/nara/Milli/dream/oiley3tone/vivi ring/mini dolly/seeshall/mini stella/bella 3 tone
-300 Black W: shimmer/dream

-300 choco W:circle
-300 Gray ST: rapunzel/elsa/luna prism /
-300 Brown ST: rapunzel /elsa
-300 Green ST:seoul
-300 Violet ST: seoul
-300 Brown i : mini leo/mini lala/mini ari/mini modi
-300 Gray i : mini modi/mini britney
-300 Gray LP: topaz/mini sunny
-300 Gray PD: emotion

--------------------

325 Gray W: janis/preaw/baby 3 tone/blink blink/diva 3 tone/lush/dream 3 tone/mini via 3 tone/fubish/omg/oilley 3 tone/omg/rnp/dna/mili/thari/feels/barbie hall/ploysai/lilly/vivi ring/mini dolly/seeshall/mini stella/bella 3 tone
glamours/mukkarin/zani/dream/madame/peony/peach con/mia/pollen
-325 Brown W: janis/dream 3 tone/lush/mukkarin/blink blink/mini via 3 tone/baby 3 tone/diva 3 tone/glamours/ploysai/omg/nara/thari/peony/heaven/preaw/barbie hall/milli/vivi ring/mini dolly/seeshall/mini stella/bella 3 tone
zani/dream/madame/peach con/mia/oilley 3 tone/shimmer/furbish/nudy/sky/patty/nifty natty/magic hole/noey
-325 Choco W: kwan/circle
-325 Black W : shimmer/dream
 -325 Gray i : mini modi/mini britney
-325 Brown i: mini britney/mini leo/mini modi
-325 Gray PD : alberta
-325 Brown PD : famous
-325 Gray KT : trap/envy/pola/icy/spring/v2/v7classic/jelly bean
-325 Brown KT : trap
-325 Black ST : elsa/rapunzel
-325 Brown ST : pangpaparn/rapunzel/spatax/romantea/
-325 Green ST: seoul
-325 Violet ST: seoul
 

--------------------

-350 Black W: shimmer/dream
-350 gray w: mirage/lilly/vivi ring/mini dolly/seeshall/mini stella/bella 3 tone

-350 Brown W: milli/mini dolly/seeshall/mini stella/bella 3 tone
-350 choco W: circle
-350 Brown i: mini modi/minibritney
-350 Gray i: mini modi/mini britney/mini lala
-350 Black ST : rapunzel
-350 Blue ST : seoul
-350 Green ST: seoul
-350 Violet ST: seoul 

 -------------------.

-375 Brown W: omg/nara/mirage/milli/mini dolly/seeshall/bella 3 tone
-375 Gray w: janis/omg/nara/mirage/lilly/milli/vivi ring/mini dolly/seeshall/mini stella/bella 3 tone

-375 Black W: shimmer/dream
-375 Choco w: circle
-375 Gray i: type-r/mini modi/mini britnry
-375 Brown i: type-r/mini modi/mini britney/mini lala

 --------------------

-400 Brown W: janis/omg/nara/cafe3tone/seeshall/bella 3 tone
-400 gray w: cafe3tone/lilly/milli/vivi ring/mini dolly/seeshall/mini stella/bella 3 tone
-400 Black W: shimmer/dream
-400 Brown i: mini modi/mini lala/mini britney
-400 Gray i: mini modi/mini britney

--------------------

-425 Gray W: lilly/milli/seeshall/bella 3 tone
-425 Brown W: /seeshall/bella 3 tone

-425 Black  W :shimmer/dream
-425 Choco W : circle 

-425 GreenST: seoul
-425 Brown i: mini modi/mini britney
-425 Gray i: mini modi/mini britney

-------------------

-450 Brown W: oilley 3 tone/janis/dream 3 tone/blink blink/omg/nara/ dream/rnp/seeshall/bella 3 tone/lilly
-450 Gray W: blink blink/janis/nara/rnp/patty/dream3tone/madame/omg/mirage/dream/lilly/seeshall/bella 3 tone
-450 Choco W: circle/kwan
-450 Black W: shimmer/dream
-450 Gray ST: rapunzel /elsa
-450 Brown ST: Rapunzel/pangpaparn
-450 Black ST: zoey/vanilla
-450 Green ST: seoul
-450 Gray LP: trap
-450 Gray i: type-r/mini modi/mini britney
-450 Brown i: type-r/mini modi/mini lala/mini britney

------------------

-475 Gray W : madame/lilly/seeshall/bella 3 tone
-475 Brown W : madame/omg/nara/seeshall/bella 3 tone

-475 Choco W: circle

-475 Black W: shimmer/dream
-475 Gray ST : repunzel/elsa/pangpaparn
-475 Green ST : seoul
-475 Brown i: mini Britney/ mini modi/ mini lala
-475 Gray i:mini modi

--------------------

-500 Gray W :  lilly/bella 3 tone
-500 Brown W : bella 3 tone

-500 Black W: shimmer/dream
-500 Green ST: seoul
-500 Black ST : repunzel/elsa/cinderella

--------------------

-550 Brown W: janis/milli/lilly/bella 3 tone
-550 Brown W: repunzel/elsa/puffy/nutwara

-550 Black W: shimmer/dream

--------------------

-600 Brown W: janis/lilly/bella 3 tone/seeshall

-600 Gray W:seeshall

-600 Black w : dream/shimmer
-600 Brown PD: arm
-600 Brown ST: puffy/repunzel/pitchy/batis
-600 Black ST: repunzel
-600 Yellow ST: mini pony

-------------------

-650 Brown W: janis/oilley 3 tone/lilly/bella 3 tone/seeshall

-650 Black w : dream/shimmer
-650 Gray w: Janis/seeshall
-650 Gray ST: elsa/repunzel
-650 Brown ST: elsa/repunzel/pitchy/batis
-650 Brown LP: rola/trap/hush/moss/tikita/v2/v6/wannabe

--------------------

-700 Gray W: janis/blink blink/oilley 3 tone/mirage/thari/dream/rnp/pony/omg/ baby 3 tone/zani/pachi/lush/ barbir hall/mukkarin/dna/pimrypie/furbish/seeshall
-700 Brown W: janis/blink blink/baby 3 tone/pachi/omg/barbir hall/oilley 3 tone/dream 3 tone/nara/milli/dream/dna/ mukkarin/pimrypie/furbish/zani/heaven/magic hole/lilly/bella 3 tone/seeshall

-700 Black w : dream/shimmer
-700 Gray ST: rapunzel/elsa/pitchy/batis/sweety spatax
-700 Brown ST: rapunzel/elsa/pitchy
-700 Black ST: rapunzel/elsa
-700 Blue ST : seoul
-700 Brown I : type-R


--------------------

-750 Gray W: janis/blink blink/milli/mukkarin/nara/mirage/thari/dream/zani/omg/oilley 3 tone/lush/pompam/furbish/barbie hall/mia/dream 3 tone/baby 3 tone/dna/pachi/pimrypie/seeshall
-750 Brown W: blink blink/dream 3 tone/janis/oilley 3 tone/barbie hall/omg rnp/pachi/milli/soul/heaven/baby3 tone/pimrypie/mukkarin/lilly/bella 3 tone/seeshall
-750 Black W: dream/shimmer
-750 Choco W: kwan/cricle
-750 Brown ST: rapunzel/elsa/pitchy/batis/nutwara/spatax/mini kwanusa/pitchy
-750 Black ST: rapunzel/elsa/cinderrella/bell/vanilla/sonia
-750 Gray ST: rapunzel/elsa/ pitchy/batis/sweet

--------------------

-800 Gray W: lilly/seeshall/bella 3 tone
-800 Brown W: pachi/zani/omg/nara/mirage/Milli/pimrypie/Janis/furbish/mia/ mukkarin/lilly/bella 3 tone/seeshall

-800 Black W: dream/shimmer
-800 Gray ST : elsa/ rapunzel/cinderrella
-800 Brown ST : elsa/ rapunzel/cinderrella/batis/spatax/pitchy/nutwara
-800 Green ST: seoul
-800 violet ST: seoul
-800 Brown I: type-R

--------------------

-850 Brown W : janis/omg/nara/Milli/mukkarin/blink blink/pachi/pimrypie/dream/pony/zani/shimmer/dna/mirage/ dream 3 tone/café 3 tone/magic hole
-850 Gray W : pimrypie/blink blink/nara/mirage/zani/mia/omg/mukkarin/rnp/pony/pachi/furbish/barbie hall
-850 brownST :pitchy/rapunzel /arie/zoey/solotica hydrocor/batis/bell/cindorella/ elsa/spatax/ /sonia/vanilla
-850 Gray ST :pitchy/elsa/cinderrella/ sweety/spatax/vanilla/sonia/anna/apisada/ rapunzel/ bell/auroro/batis/surfing
-850 Black ST : cinderrella/ariel/anna/snow white/vanilla/auroro /waffle/ sunfing /sonia/zoey/zoo zoo/bell
-850 Gray LP : scarlet/brillian
-850 Brown LP : scarlet/brillian
-850 Blue LP : bling
-850 Choco LP : bling
-850 Violet LP : bling/camellia/vivi
-850 Green PD : sakura
-850 choco PD : bling
-850 Brown i: type-r/mini celine

--------------------

-900 Brown W: blink blink/dream3tone/milli/ pimrypie/ omg/nara/mirage/ janis/pachi//shimmer/dream/ velvet 3 tone/ cafe 3 tone/ barbie hall/noey/mukkarin/magichole/mia
-900 Gray W: pimrypie/janis/pachi/blink blink /omg/nara/mirage/milli/barbie hall /velvet 3 tone/thari/rnp/pony/shimmer/furbish/lava
-900 Brown ST: aurora/batis/seoul/cinderrella/pitchy/rapunzel/jasmine/zoo zoo/snow white/elsa/bell/sweety /spatax/extra seoul/apisada/ariel /anna /surfing/pitchy/solotica/ hydrocor/ batis/ seoul/vanilla
-900 Gray ST: cinderrella/sonia/seoul/pitchy/rapunzel/elsa/batis/vanilla/aurora/snow whlte/apisada/sunfing/ zoey/ariel/zoo zoo/bell/jasmine/sweety spatax/anna
-900 Black ST: jasmine /elsa /aurora/zoey /sunfing/extra seoul/bell/sonia/anna/snow white/ariel
-900 Violet ST: seoul
-900 Green ST: seoul
-900 Blue ST: seoul/kwanusa/mini kwanusa
-900 Gray PD: bride too/cejoney
-900 Brown PD: bride too/cejoney/hugo/arm
-900 Choco PD: snowie/tonado/extra/bling
-900 Black PD: tonado/extra/bling/gift/brownie/sofia/daisy/superblack
-900 Blue PD: Sakura/nudy/arm
-900 Black PD: Sakura
-900 Green PD: Sakura
-900 Blue LP : bling/vivi/camella
-900 Violet LP : bling/vivi/camella
-900 Gray i: type-r
-900 Brown i: type-r


------------------

-950 Gray W: blink blink/milli/dream 3 tone/pimrypie/nara/mirage/janis/zani/velvet 3 tone/barbie hall/mia/furbish/mukkarin/omg/vt/oilly 3 tone/thari/rnp/pony/pachi/shimmer/dna/mini ava/lava
-950 Brown W: pimrypie/ milli/blink blink/dream 3 tone/omg /noey/pachi/lava/glamour/velvet 3 tone/fubish/barbie hall/rnp/mukkarin/mia/oilly3 tone/shimmer/mirage/café 3 tone/zani/vt/puffy/dna/magic hole
-950 Gray ST: rapunzel/sonia/pitchy/vanilla/bell/zoey/batis/clnderella/jasmine/anna/patricia/apisada/spatax/elsa/sunfing /ariel/sunfing/ extra seoul / snow white/lovely/
sweety spatax/solotica hydrocor/mini pony/seoul/zoo zoo/ cinderrella
-950 Brown ST: elsa/cinderrella/extra seoul/jasmine/rapunzel/mini pony /pitchy/bell/spatax/ariel/apisada/loely/ zoo zoo/ anna/aurora/sonia/waffle/zoey/vanilla/ batis/surfing
-950 Back ST: cinderrella/sonia/yogurt//waffle/sunfing /extra seoul/anna/aurora/ariel/jasmine/zoey/ zoo zoo/bell/snow white/vanilla
-950 Beige Brown ST : roze
-950 choco ST : winky
-950 blue ST: seoul
-950 Green ST: seoul
-950 Violet ST: seoul
-950 Gray PD: adele/vampire twilight/shilla/ bride too/cejoney/harajuku/ sakura/king/gift/arm/sherbet/cosmo/sushi/ice 4 tone
-950 Brown PD: cejoney/Harajuku/ cosmo/ice 4 tone/arm/nudy
-950 Black PD: tornado/extra/bling/gift/brownie/ superblack/nudy/circle
-950 choco PD: tornado/extra/bling/brownie/ snowie/midnight/moonlight/circle
-950 Blue PD: Sakura/lolita
-950 Green PD:Sakura
-950 Silver PD: pony
-950 Gray i: mini celine/type-r
-950 Brown i: mini celine/type-r

------------------

-1000 Brown W: blink blink/ dna/nara /pony/omg /dream/mirage/mukkarin/rnp
-1000 Gray W: dna/nara /pony/omg/noey/Janis/milli/magic hole/café 3 tone
-1000 Gray ST : elsa /rapunzel/ pitchy/sweety spatax/batis/
-1000 Brown ST :pitchy/elsa/Rapunzel/Cinderella/ sweety spatax/batis/spatax
- 1000 Green ST: seoul
-1000 Violet ST: seoul
-1000 Violet LP : bling
-950 Gray i: mini celine/type-r
-950 Brown i: mini celine/type-r
------------------

อัพเดทวันที่ 18/09/66

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้