ค่าสายตา-power

** หมายเหตุ **
ค่าสายตาพึ่งเข้า บางสเต็ป บางลายอาจหมด
เพราะสินค้าออกเร็วมาก **

ค่าสายตาของ Wink lens
**barbie hall brown 0.50-10.00**
**barbie hall gray 0.50-10.00 **
**mukkarin brown 0.75-3.00/3.50-4.25/5.00/6.50/8.50-10.00**
**mukkarin gray 0.75-4.50/5.00/6.50-7.00/8.00**
blink blink brown 0.50-10.00
blink blink gray 0.50-10.00
diva3tone brown 0.50-2.75/3.25-4.00
diva3tone gray 0.50-4.00
dream brown 0.50-10.00
dream gray 0.50-8.50/9.50-10.00
dream3tone brown 0.50-4.50/5.00-7.50/10.00
dream3tone gray 0.75-2.00/2.50-3.75/4.50/5.00-5.50/6.50/7.50-8.00/9.00-10.00
feels gray 0.50-4.00
glamour brown 0.50/1.50-2.00/2.50-3.25/4.00
glamour gray 0.50-2.00/2.50-4.00
jj brown 0.75-4.00
jj gray 0.75-4.00
milli brown 0.50-2.00/2.50-2.75/3.25/3.75-5.00/6.00-10.00
milli gray 0.75-4.50/5.00/6.00-8.00/10.00
mini via3tone brown 0.50-2.00/2.50-4.00
mini via3tone gray 0.50-2.00/2.50-4.00
morgan black 0.50-4.00
oilley 3 tone brown 0.75-3.25/3.75-4.00/4.50/5.00-5.50/6.50-8.00/9.50-10.00
oilley 3 tone gray 0.75/1.75-2.00/4.50/5.00-7.00
omg brown 0.50-2.25/2.50-3.50/4.00/4.50/5.00-5.50/6.50-7.50/8.50
omg gray 0.75/1.25-3.00/3.50-4.00/4.50/5.00/6.50-8.00
peach con brown 0.50-2.00/2.50-4.00
peach con gray 0.50-2.00/2.50-4.00
peony brown 0.50-2.00/2.50-4.00
peony gray 0.50-2.00/2.50-4.00
ploysai brown 0.50-4.00
ploysai gray 0.50-4.00
pollen gray 0.50-4.00
pony brown 0.75-2.00/2.50-4.00/4.50/5.00/6.00-7.50/9.00-10.00
pony gray 0.75-4.00/4.50/5.00-8.00/9.50-10.00
preaw brown 0.50-4.00
preaw gray 0.50-4.00
shimmer gray 0.75-2.00/2.50-3.25/3.75-4.00/4.50/5.00/6.50-7.50/9.50


ค่าสายตาของ Kitty kawaii
**Newyork brown 0.50-3.00**
**Newyork gray 0.50-3.00**
Mini cemore green 0.75-1.75-2.25-2.75
Mini kelly gray 0.50-2.75/3.25/3.75/4.25-4.50/5.00-5.50/6.50-7.000/8.00-9.50ค่าสายตา unicon 
Unicon brown 0.50-5.50
Unicon gray 0.50-1.00/2.25/2.75-6.00/7.00-8.00


ค่าสายตาเลนส์ใสของ Maxim
Sof eye 0.75-10.00

--------------------

*แนะนำวิธีการสั่งออเดอร์ต้องการสินค้ารายการไหนพิมหรือเขียนส่งมาทางไลน์ให้ชัดเจน
(พร้อมระบุสเต็ปสายตายี่ห้อรุ่นสีจำนวนคู่ที่ต้องการ) เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการจัดออเดอร์ค่ะ
W=wink/ST=sweety/PD=prettydoll/LP=lollipop/KT=kitty/PR=prettylens/DC=dreamcolor/G=gaezz
ตัวอย่างในการสั่งซื้อ -50 W : nudy gray 5/pony brown 20/king black 10/melody choco10


-50 Black ST
: zoey/cinderella
-50 Black LP
: xoxo
-50 Gray W: pimrypie
-50 Gray PD: little cillon/maya/soulmate/emation/molly
-50 Gray LP
: hush/v7/wannabe/pola/moss/sharon/tikita
-50 Brown LP: trap/v2/moss
-50 Brown W: noey/baby3tone/numnim/janis/mia/pimrypie
-50 Blue W
: pony

-50 Gray KT: mini fifi/mini sinvia/mini sifah/bena/mini bang/birkin/ohsoul/mini alica/mini ava/jinnie/milene/trinity/newyork/bambi/minidiva/minivivain
-50 Brown KT
: porsche/mini holla/thesecret/edwina/milene/sharon/mini fio/mini bang/trinity/mini diva/minialica/bambi/minitwinkle/jinnie
-50 Blue KT
: mini olivia/jet aime/

-50 Blue STseoul
-50 Brown PD;  barbara
-50 Brown ST
: praiya/dodo/laluna/vanilla
-50 Hazel KT: bambi
--------------------

-75 Black ST
: cinderala/sonia

-75 Black W: kwan/daisy/moonday/circle/extra/

-75 Gray W: dna/o.m.g/noey/numnim/heaven/baby3tone/mini dolly/lily/cafe3tone/honeydarling/pimrypie/furbish/zani/mia/chili/janis/r.n.p/soul
-75 Gray PD: molly/sohot/soulmate/catier/followme/littlecillon3tone/littlestella/littlechimmer/emation/alberta/littlegritter/sonya/barbara/cillon3tone/cape

-75 Gray LP: mini high/topaz
-75 Brown PD : barbara/littlestella/littlepure/littletiara/molly/begin/catier/eva/cape
-75 Brown W : pony/shimmer/numnim/o.m.g/sky/noey/glamourous/baby3tone/cafe3tone/
r.n.p/honeydarling/heaven/mia/pimrypie/furbish/minidolly/magichole/lush/belle3tone/janiszani

-75 Gray KT : birkin/mini ava/mini sinvia/trinity/minifio/minirose/bena/minifondue/minibang/minialica/bambi
-75 Brown KT: mini fondue/mini fifi/bambi/mini alica/mini bang/mini sifah/milene/minisinvia/trinity/minirose/jinnie
-75 Blue KT: mini olivia/dreamy/je'taime
-75 Choco W: circle/
-75 Hazel W: mirage
-75 Hazel KT: bambi

--------------------

-100 Black ST
: cindella/sonia/anna/jasmine
-100 Black W: moonday/shimmer
-100 Gray W
: /MiniDolly/Bella3tone/Nudy/heaven/oilly3tone/OMG/soul/rnp/noey/
oilley3tone/numnim/janis/furbish/chili/magichole/pimrypie/zani/mia/baby3tone/pimniyom/cafe3tone/lush

-100 Gray PD:begin/molly/follow me/so hot/soulmate/sonya/little tiara/cartier/maya/newyork/emation/littlecillon3tone/littlepure/cillon3tone/eva/cape/barbara/littlestella/littlechimmer/classic/emquatier
-100 Gray LP:skin/rose/topaz
-100 Brown W: baby3tone/bellla3tone/pompam/cafe3tone/heaven/shimmer/OMG/sky/soul/
numnim/noey/lush/furbish/mia/janis/pimrypie/minidolly/jewely/noey/zani/glamourous/pimniyom

-100 Brown PD: cartier/little tiara/littlestella/famous/molly/cape/barbara/littlepure/eva
-100 Gray KT:minialica/minisifah/bambi/minibang
-100 Brown KT: minisinvia/trinity/bambi/minibang/minialica/

-100 Blue KT: mini olivia
-100 Choco W: circle/kwan
-100 Brown LP: rose/skin


--------------------
-125 Black ST
: zoey/aurora
-125 Black W: brownie/circle/daisy/kwan/shimmer/moonday/extra

-125 Gray W: favor/moongming/aunchan/baby 3 tone/heaven/bella 3 tone/dna/nudy/pompam/alice/jewery/thari/minidolly/sky/dali/heaven/minidolly/oilly3tone/OMG/numnim/r.n.p/soul/noey/furbish/cafe3tone/belle3tone/glamourous/seeshall/honeydarling/janis/hili/magichole/lush/zani/mia/pimniyom/pimrypie
-125 Brown W: cafe3tone/baby3tone/bella3tone/
jewerly/miniboom/nudy/soul/shimmer/glamourous/heaven/OMG//sky/honeydarling/r.n.p/noey/pompam/janis/lush/daisy/pony/zani/mia/furbish/magichole

-125 Brown PD: famous/molly/littlepure/barbara/littletiara
-125 Gray KT
: minicemore/minibang/bena/minisinvia/bambi
-125 Gray PD
: sohot/molly/cape/littlecillon3tone/littlegritter/sonya/catier/littlestella/littlechimmer/newyork/cillon3tone/followme/littletiara/emation
-125 Brown KT: porsche/mini sheer/trinity/minikelly/minicemore/minibang/dreamy
-125 Blue KT: mini olivia
-125 Choco W: circle/kwan
-125 Violet ST: seoul
-125 Green ST: seoul


--------------------

-150 Black W: moonday

-150 Gray W: baby 3 tone/noey/oilley3tone/zani/mia/janis/pimrypie/pimniyom/chili
-150 Gray PD: sohot/sonya/molly/little gritter/little stella/cape/follow me/little tiara/soulmate/littlechimmer/begin
-150 Gray LP: rose/topaz/minihigh/minisunny/
-150 Brown W: shimmer/sky/baby 3 tone/heaven/janis/lush/furbish
-150 Brown PD: catier
-150 Gray KT: mini bang
-150 Blue KT: mini olivia
-150 Brown KT: mini bang

-150 Choco W:circle/kwan
--------------------

-175 Gray W: sky/baby 3 tone/numnim/mini dolly/noey/r.n.p/mia/pimrypie/janis/heaven/pimniyom/chili/zani
-175 Gray PD
: begin/emation/catier/follow me/little stella/little tiara/little cillon/little gritter/cape/molly/sohot/sonya/maya/soulmate/barbara/emquatier/littlechimmer
-175 Gray LP: rose/mai/topaz/minihigh/minisunny
-175 Black W: moonday/shimmer
-175 Brown PD: little tiara/catier/barbara/cape/eva
-175 Brown LP: rose/trap
-175 Brown W : pony/mini dolly/baby 3 tone/sky/heaven/shimmer/o.m.g/numnim/glamourous/honeydarling/cafe3tone/r.n.p/pimrypie/furbish/zani/janis/belle3tone/mia/magichole/lush
-175 Blue KT: mini olivia
-175 Gray KT: mini bang
-175 Brown KT: mini alica/minibang
-175 Choco W: circle/kwan
-175 Hazel KT: bambi


--------------------

-200 Black W: moonday/shimmer
-200 Gray W
: sky/numnim/o.m.g/mini dolly/baby 3 tone/noey/pimrypie/pimniyom/furbish/zani/chili/janis/heaven/lush

-200 Gray PD: begin/emation/catier/soulmate/little gritter/molly/follow me/little tiara/enquatier/eva/little chimmer/little stella/sonya/barbara/maya/cillon3tone/sohot
-200 Gray LP: rusty/mini high/mini sunny/rose/classic/topaz/paris
-200 Brown W: mini dolly/pompam/shimmer/sky/heaven/magic hole/baby 3 tone/noey/glamorous/soul/cafe3tone/numnim/o.m.g/furbish/pimrypie/janis/mia/zani/lush

-200 Brown PD: little stella/little tiara/eva/molly/catier/cape/littlepure/littlechimmer/barbara
-200 Brown LP: skin/mini sunny/rose/mini high
-200 Brown KT: mini bang/mini alica/minicemore
-200 Gray KT: limited neptune/bambi/minibang
-200 Blue KT: miniolivia
-200 Green ST: seoul
--------------------

-225 Brown W: shimmer/baby 3 tone/heaven/janis
-225 Brown LP: pola
-225 Green ST: seoul

-225 Gray LP: pola/classic
-225 Gray W: chili
-225 Brown KT: mini bang

--------------------
 
-250 Black W: circle
-250 Gray W: baby 3 tone/numnim/oilley 3 tone/noey/r.n.p/chili/janis/furbish/pimrypie/zani
-250 Gray PD: emation/catier/soulmate/maya/new york/so hot/molly/emquatier/eva/little tiara/cape/little cillon/molly/cillon 3 tone/follow me/little stella/sonya/barbara/littlegritter/classic/

-250 Gray LP: mini sunny/rose/topaz
-250 Brown W: shimmer/baby 3 tone/heaven/noey/numnim/soul/pimrypie/janis/mia/furbish/zani
-250 Brown PD: catier
-250 Brown KT: mini bang
-250 Gray KT: mini sinvia/mini bang/bambi/mini alica
-250 Blue KT: mini olivia
-250 Green ST: seoul
-250 Choco W: circle/kwan

--------------------

-275 Gray W:: numnim/sky/honeydarling/r.n.p/zani/oilley3tone/janis/d.n.a/chili/pimrypie
-275 Gray PD: emation

-275 Brown W : shimmer/numnim/baby 3 tone/heaven/sky/glamourous/noey/soul/cafe3tone/honeydarling/mia/furbish/magichole/pimrypie/pimniyom/lush/janis
-275 Choco W: circle/kwan
-275 Gray KT: mini bang

--------------------

-300 Black W: extra
-300 Gray W: sky/noey/numnim/baby 3 tone/oilley 3 tone/r.n.p/janis/zani/chili/furbish/pimrypie/mia

-300 Gray PD: emation

-300 Gray LP: mini sunny/rose/topaz
-300 Brown LP: mini sunny
-300 Brown W: shimmer/sky/noey/baby 3 tone/janis/magichole/zani/lush/mia/furbish
-300 Choco W: circle/kwan

-300 Gray KT: mini cleen/mini bang/limited neptune
-300 Blue KT: mini olivia

--------------------

-325 Brown W: sky/pony/baby 3 tone/bella 3 tone/heaven/shimmer/o.m.g/nudy/mini dolly/soul/janis/lush/r.n.p/magichole/mia

-325 Black W: kwan/brwonie/circle/extra/shimmer

-325 Gray W: oilley 3 tone/baby 3 tone/bella 3 tone/r.n.p/soul/ush/janis/furbish/mia/mirage

-325 Gray KT: oh soul/birkin/
-325 Blue KT: mini olivia/jet'aime
-325 Choco W: kwan--------------------

-350 Brown W: shimmer/furbish/janis/zani
-350 Choco W: circle
-350 Blue KT: mini olivia
-350 Gray W: baby 3 tone/janis

--------------------
-375 Gray W: baby 3 tone/r.n.p/zani/janis
-375 Brown W: sky/magic hole/shimmer/furbish/mia/janis
-375 Blue KT: mini olivia
-375 Choco W: circle
--------------------


-400 Black W: moonday
-400 Black: minicleen
-400 Blue: miniolivia
-400 Gray W: baby 3 tone/furbish/janis/zani

-400 Brown W: janis/lush/furbish/mia/heaven
-400 Choco W: circle


--------------------

-425 Brown ST: pangpaparn
-425 Gray KT: oh soul/mini ava/mini bom
-425 Blue KT: miniolivia
-425 Brown: janis
-425 Green KT: mini olivia
-425 Choco W: circle

--------------------


-450 Black W: extra

-450 Gray W: sky/baby 3 tone/r.n.p/zani/janis/lush/furbish/mia/d.n.a
-450 Brown W: baby 3 tone/shimmer/sky/janis/zani/r.n.p/furbish/mia/lush/pimrypie

-450 Choco W: circle
-450 Gray KT
: oh soul
-450 Blue KT: mini olivia

-------------------
-475 Gray KT: oh soul/birkin
-475 Brown W: lush/janis


--------------------

-500 Choco W: circle/kwan
-500 Brown W: heaven/shimmer/r.n.p/minidolly/janis/mia/pimypie/lush/zani

-500 Blue KT: mini olivia
-500 Gray W: janis/zani/furbish


--------------------

-550 Brown W: shimmer/baby 3 tone/janis/furbish
-550 Gray W: janis/mia/furbish

-550 Blue KT: mini olivia
-550 Brown KT: mini olivia
-550 Gray KT: dreamy

-------------------


-600 Gray W: baby 3 tone

-600 Brown W: shimmer/baby 3 tone/janis/pimrypie/lush

-600 Gray KT : Dreamy
-600 Choco W: circle


--------------------

-650 Gray W: baby 3 tone/shimmer/mia/janis/zani

-650 Brown W: shimmer/baby3tone/janis/furbish


--------------------


-700 Gray W: sky/baby3tone/r.n.p/mia

-700 Brown W: shimmer/sky/heaven/soul/r.n.p/o.m.g/lush/furbish/mia/magichole/janis/zani
-700 Black W: extra/moonday
-700 Blue KT: mini olivia
-700 Choco W: circle/kwan

--------------------

-750 Black W: extra/moonday
-750 Gray W: d.n.a/baby 3 tone/bella 3 tone/pimrypie/mia/janis/lush
-750 Brown W: heaven/shimmer/bella 3 tone/sky/soul/furbish/pimrypie/mia

-750 Blue KT: mini olivia
-750 Choco W: circle/kwan

------------------


-800 Brown ST: pitchy
-800 Brown W: janis/pimrypie/magichole
-800 Gray KT: mini bom/oh soul
-800 Gray W: furbish/mia/pimrypie
-800 Green ST: seoul
-800 violet ST: seoul


--------------------

-850 Black ST: snow white/arielsurfing/waffle
-850 Black W: extra/shimmer
-850 Gray ST: batis/pitchy/bell
-850 Brown ST: pitchy
-850 Brown W: noey/janis/pimrypie/furbish

-850 Gray KT: oh soul
-850 Brown KT: mini bom
-850 L-Brown KT: miniolivia

-850 Green KT: mini olivia
-850 violet ST: seoul
-850 Green ST: seoul

-850 Gray W: furbish/pimrypie/d.n.a/zani--------------------

-900 Black ST: zoey/aurora
-900 Gray ST: bell/snow white
-900 Brown W: pimrypie/magichole/mia/janis
-900 Brown ST: pitchy
-900 Gray KT: oh soul
-900 Blue KT: mini olivia
-900 Gray W: pimrypie/mia/janis/zani/furbish/r.n.p
-900 Green KT
: mini olivia
-900 LightBrown KT: Mini Olivia

--------------------

-950 Black ST: zoey/bell
-950 Black W: extra
-950 Gray W: d.n.afurbish/zani/janis/pimrypie/r.n.p
-950 Gray ST: pitchy/sonia/jasmine/cinderella/zoey
-950 Brown W: noey/mia/pimrypie/janis
-950 Brown ST: pitchy/vanilla/ariel


--------------------


-1000 Brown W: mia/furbish/shimmer/zani/janis

-1000 Brown KT: mini ava
-1000 Gray W: pimrypie/mia/zani
-1000 L-Brown KT: miniolivia
-1000 Green KT mini olivai

------------------
อัพเดทวันที่ 30/09/2022

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้