ค่าสายตา-power

** หมายเหตุ **
ค่าสายตาพึ่งเข้า บางสเต็ป บางลายอาจหมด
เพราะสินค้าออกเร็วมาก **

ค่าสายตาของ Winklens & Winkwow
barbie hall gray 0.50-2.00/2.50-4.50
circle black 1.00/1.50-2.00/2.50-4.50/5.50
dewy brown 0.50-4.50/5.00-6.00
dewy gray 0.75-1.50/2.00-5.00/6.00
dna gray 3.25/4.25-4.75/5.50/7.50/9.50
dna brown 1.50-1.75/4.00/4.50-5.50/8.00-9.50
dream black 0.75-1.00/1.50-2.00/2.50-4.00
dream brown 3.25-3.50/7.50/9.00-9.50
dream gray 0.75-1.00/1.50-2.00/2.75-4.00/4.50/5.00-5.50/6.50
ka-faa 0.50-1.00/1.50-2.00/2.50-4.50/5.00-5.50
magic hole brown 0.75-1.00/1.50-2.00/2.50-4.50/5.00-5.50/6.50/8.00-8.50/9.50
milli brown 0.75-1.00/1.50-2.00/2.50-6.50
mini ariel black 0.50-2.00/2.50-5.50
mini pony black 0.75-1.00/1.50-2.00/2.50-5.50
mirage brown 1.75/3.25/3.75/6.00
nara gray 1.00/1.50-1.75/3.00-3.75/4.50/5.00/9.50
newgen gray 0.50-2.00/2.50-5.50
omg black 0.75-2.00/2.50-3.75/4.50/5.00-5.50
pony brown 3.25-6.50/7.50/9.50
pony gray 3.25-3.50/4.25-4.50/5.50-6.50/7.50/9.50
Rnp brown 9.00-9.50
Rnp gray 3.25-3.75/4.25/6.50/7.50/8.50-9.50

shimmer gray 1.00-1.25/3.25
shimmer brown 2.75-3.25/3.75/4.50-5.00/6.00-7.00
shimmer black 0.50-5.50
tatoo gray 0.75-2.00/2.50-4.00/4.50-5.00
thari brown 3.25/4.75/7.00-10.00
thari gray 3.25/4.25/4.75/7.00-10.00
lookchan brown 0.50-5.50
lookchan gray 0.50-5.50
--------------------

ค่าสายตาของ wewink
All mee brown 1.25/1.75-2.00/2.50/4.25/4.75/5.50-6.50/7.50-10.00
All mee gray 0.50/1.00-3.00/3.50/4.00-10.00
Day dream black 0.75/1.25/1.75/9.50
Dazzling brown 0.50-1.25/1.75-2.25/2.75-3.00/3.50/4.00-4.50/7.50-8.00/9.00-10.00
Dazzling gray 0.50-0.75/2.00/3.25/4.00-4.25/4.75-10.00
mini Llumia gray  0.75/1.25/4.50
Jaje brown 4.25/4.75
Kira kira brown 0.50-2.00/2.50-6.50
Kira kira gray 0.50-1.00/1.50-3.00/3.50-6.00
nice beauty brown 0.50-1.00/1.50-10.00
nice beauty gray  0.50-10.00
Mini dazzling brown 0.50-2.00/2.50-4.50/5.00-9.50
Mini dazzling gray 1.00/1.50-5.50/6.50-10.00
Mini kira kira brown 0.50-6.50
Mini kira kira gray 0.50-6.50
Ove black 0.50-2.00/2.50-4.50/5.00/6.50-7.00
--------------------

ค่าสายตาของ ilens
**selena brown 0.75-1.00/2.75/3.50/6.50**
**selena gray 0.75-1.00/2.75-3.00/3.50/6.50**

mini glow gray 0.75-1.00/3.50/6.50

mini glow brown 1.00
bubble gray 0.75-1.00/2.00/3.50/5.00
bubble brown 0.75-1.00/3.50
olive gray  1.00/2.75/3.50/6.50
olive brown  0.75-1.00
--------------------

ค่าสายตาของ kitty
bambi gray 0.75/1.25
bena brown 9.50
bena gray 0.50-0.75/1.25
birkin gray 0.50-0.75/3.25/4.25/8.50/9.00/9.50
circle black 0.50-2.00/3.00
circle brown 1.50
cottage gray 0.50/3.25/4.25
dreamy blue 0.50-0.75
je t’aime blue 0.50-0.75/2.25/3.25-3.50/4.25/8.50
je t’aime brown 4.00-4.25/5.00/9.50
je t’aime gray 2.25/3.25/ 4.25/9.50
jewel 3 tone gray 9.50
jinnie brown 0.50-0.75
jinnie gray 0.50/4.25
margarita black 4.50/4.75/9.50
milene Brown 0.50
milene gray 0.50
mini alica brown .050-0.75/1.75/3.75
mini alica gray 0.50-0.75/1.25
mini aurora brown 1.00/2.75
mini aurora gray1.00-1.25/2.00
mini ava blue 4.25
mini ava brown 6.50/8.00/9.00-9.50/10.00
mini ava gray 0.75/4.25/9.00-9.50
mini bang gray 0.75/1.25/2.50
mini bom black0.50/1.25/ 2.00/2.50-2.75/3.00/3.50/4.00/4.75
mini bom brown 1.75/2.25/4.25/8.50
mini bom gray 0.75/1.25/4.25-4.75/8.00/9.50
mini circle black 1.00/4.50/5.50
mini cleen black 4.50/4.75/9.50
mini cleen gray 3.00/4.25/9.50
mini dreamy brown 4.25
mini dreamy gray 1.25/4.50-4.75
mini eileen gray 0.50-1.00/2.00
mini ella brown 9.00-9.50
mini ella gray 4.00/9.00-9.50
mini ella hazel 7.50/9.00-9.50
mini fio brown 0.50
mini fio gray0.50- 0.75
mini foudue brown 0.50-0.75
mini foudue gray 0.50
mini holla brown 0.50
mini je t’aime brown 0.50/1.25/4.75
mini jelly gray9.50
mini jenneth gray 1.00/2.50/4.50/5.00
mini kelly brown 7.50
mini kelly gray 2.25/2.75-4.00/4.50-5.50/7.50-8.00
mini lady gray 1.25
mini milin gray 3.25/8.50/9.50
mini mini cleen Black 4.50/4.75/9.50
mini mini cleen Gray 3.00/4.25/9.50
mini olivia blue 0.50-2.00/2.50-4.50/7.00-9.50
mini olivia brown 6.50/9.00-9.50
mini olivia gray 9.00-10.00
mini olivia green 1.00/4.25/8.00-10.00
mini olivia light brown 8.50-10.00
mini primo brown 3.25/4.25/4.75
mini rebecca brown 0.75-1.25
mini rebecca gray 1.00-1.25
mini rose brown 0.75
mini sheer brown 1.00/9.00-9.50
mini sheer gray1.00/ 2.00/2.50/3.25/9.00/9.50
mini sifah brown 0.50-0.75
mini sifah gray 0.50
mini sinvia brown 0.50-1.00
mini sinvia gray 0.50-0.75/1.25/2.50
mini soft Brown 7.50/8.50-10.00
mini soft Gray 10.00
mini sugar brown 0.50
mini vivian gray 0.50
naomi brown 1.75/2.75/3.50/3.75-4.25
naomi gray 4.25
navy brown 4.25/8.50/9.50
Navy gray 0.75/850-9.50
neptune gray 2.00
new york brown 0.50-0.75/1.25
new york gray 0.50-1.25/2.25/2.75
oh soul gray 0.50/3.25/-4.75/8.50-9.50
platinum black 0.75-1.00
platinum brown 1.25
platinum gray 0.50-0.75
porsche brown 0.50-0.75/1.25/4.75
sharon brown 0.50/9.50
sharon gray 0.50/9.50
some day brown 10.00
stella brown1.25-1.75/ 2.00/4.75
stella gray 0.50/1.25/2.75
the secret brown 0.50/4.25
the secret Gray 0.50-4.25
trinity brown 0.50-0.75
trinity gray 0.50-0.75
--------------------

ค่าสายตา soft lens (เลนส์ขวด)
soft lens 1.00-2.00
--------------------

ค่าสายตาเลนส์ใสของ Maxim
Soft eye 0.75-10.00
--------------------

ค่าสายตา wink wow  Blister (เลนส์กล่อง)
pony Gray (ปกติ)
shimmer Brown (ปกติ)
Dream gray (ปกติ)
Blink blink  gray (ปกติ)
honey darling Brown  (ปกติ)
honey darling Brown  -0.75-1.00/1.50-2.00/2.50-3.00/3.50-4.00/4.50-10.00
Blink blink  gray -0.75-1.00/-1.50-2.00/-2.50-3.00/3.50-4.00/4.50-5.00
-------------------

ค่าสายตา we wink  Blister (เลนส์กล่อง)
All me    Brown (ปกติ)
Kira kira   gray (ปกติ)
W22   Brown (ปกติ)
Hawaii  gray (ปกติ)
nice beauty gray (ปกติ)

All me Brown  -0.75-1.00/1.50-2.00/2.50-3.00/3.50-4.00/4.50-5.00
Kira kira gray  -0.75-1.00/1.50-2.00/2.50-3.00/3.50-4.00/4.50-10.00
-------------------

*แนะนำวิธีการสั่งออเดอร์ต้องการสินค้ารายการไหนพิมหรือเขียนส่งมาทางไลน์ให้ชัดเจน
(พร้อมระบุสเต็ปสายตายี่ห้อรุ่นสีจำนวนคู่ที่ต้องการ) เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการจัดออเดอร์ค่ะ
W=wink/ST=sweety/PD=prettydoll/LP=lollipop/KT=kitty/PR=prettylens/DC=dreamcolor/G=gaezz
ตัวอย่างในการสั่งซื้อ -50 W : nudy gray 5/pony brown 20/king black 10/melody choco10

-50 choco W pony/circle
-50 Black W: pony/snak
-50 blue W : mini pony

-50 Brown ST:elsa/cinderella//rapunzel/ praiya/pitchy/holly/russian velvet/hello kitty/laluna/dodo
-50 Black STzoey/vanilla/bell
-50 ST violet : seoul
-50 ST GREEN: seoul 
-50 Brown LP: /kelly/minako/
-50 Gray DC : Mini delight/Mini pear /minnie/mini devilish/bali
-50 Brown DC : Moon light/Moon star/Mini Delight
-50 Green DC : Hana
-------------------
 
-75 Gray W: /oilley 3 tone/janis
-75 Brown W:/dream3 tone/diva 3 tone/blink blink/janis/glamour /ploysai/pimrypie/peony/oilly 3 tone/mukkarin/heaven/glamour/baby 3 tone/mia
-75 choco W: circle/pony/kwan
-75 black W : snak
-75 blue W : mini pony/omg
-75 Brown LPchu chu
-75 Gray LP: topaz/rose/skin/mini sunny/high/
-75 Brown PD: little tiara
-75 Gray PD: little glitter
-75 Brown ST
: elsa/praiya/kitty/kuromi
-75 Black ST
: cinderrella/sonia
-75 Gray DC :  /Moon walk/Mini delight/Bangkok/mini lapis/mini devilsh/mini darling/mini pear/naomi/murakami/mini maki
-75 Brown DC:  mini delight/moon star/utopia
-75 Green DC: minnie
-75 gray LP : rose skin
--------------------

-100 Brown W: pony/preaw
-100 Black W: snak/waffle
-100 choco W:circle/pony
-100 blue W : omg/mini pony
-100 Brown PD: /catier/eva/little pure
-100 Gray PD: so hot/soulmate/little tiara/cartier/maya/little stella/emquartier/little chimmer/sonya/molly/cillon 3 tone/new york

-100 Gray ST: elsa/my mellody/kitty/badbad maru
-100 Brown ST: badbadmaru/sweety spatax
-100 Black ST: elsa/anna/rapunzel
-100 Green ST: seoul
-100 Violet ST : seoul
-100 Gray LP: flow/mini high/classic
-100 Brown i: mini lala
-100 Gray DC :  /bankkok
-100 Brown DC : Mini delight/mini pear
--------------------                                  
 
-125 Gray W:caramel
-125Brown W: heaven/glamour/janis/oilley3tone/dream 3 tone/diva3 tone
baby 3 tone
-125 Choco W; circle/kwan/pony
-125 Gray i: mini modi
-125 Gray PD: little glitter/little tiara//little cillon 3 tone/emotion/follow me 
soulmate/maya/cape/barbara/little stella/little chimmer
-125 Brown ST: rapunzel/elsa/nutwara
-125 Black ST :  elsa
-125 Gray DC : Dubai/Moon star/Mini lapis
--------------------

-150 Brown W: anika/preaw
-150 Gray w : anika
-150 Black W : kwan/pony/snak/seeshall/gloom/waffle
-150 blue W : mini pony/omg
-150 Choco W : circle/pony
-150 Gray PD: follow me
-150 Brown PD : cape
--------------------

-175 Brown W:anika/preaw
-175 Choco W; pony/circle
-175 blue W : mini pony/omg
-175 Gray PD: catier/follow me/little cillon3tone/molly/cape/maya/begin
-175 brown PD : cape
-175 Gray LP:  high/mini sunny

-175 Black ST:elsa

-175 Brown ST: pompom purin/sweety spatax/rapunzel
-175  Gray I : mini modi
 
--------------------

-200 Brown W : janis/anika/npreaw
-200 Black W : snak
-200 Choco W: circle/pony
-200 blue W ; mini pony/omg
-200 Gray PD: emotion/soulmate/little gritter/molly/follow me/little tiara/maya//eva/catier/sohot/begin/little stella/sonya/cape/emquatier/follow/cillon 3 tone
-200 Brown PD: eva/molly/catier/little pure/cape/littel tiara/little stella
-200 Brown LP: mini sunny/rose/ mini high/flow/skin
-200 Brown ST:  rapunzel/sweety spatax/badbadmaru/pompompurin/kuromi/elsa 
-200 Gray ST : elsa/rapunzal
-200 black ST : elsa/hello kitty
-200 Green ST: seoul
-200 Gray LP: topaz/mini sunny/rose/classic/envy/kelly /rusty/mint/paris/soulmate
-200 Gray DC : Mini devilish/mini lapis
--------------------

-225 Choco W: circle/pony
-225 Gray ST ; my mellody/elsa
-225 Green ST : seoul
-225 Brown DC : mini oscar
-225 Gray DC : moon star/dubal/mini maki/
-225 Black ST : rapunzel
-225 Gray PD : follow
--------------------

-250 brown W : preaw
-250 blue W ; mini pony/omg

-250 Choco W : pony/circle 
-250 Gray PD:
molly/little cillon 3tone/emotion/emquatier/littel tiara/sonya

-250 Gray ST:  elsa/rapunzel
-250 Brown ST: rapunzel/elsa/sweety spatax
-250 Black ST:elsa

-250 violet ST : seoul
-250 green ST : seoul
-250 Brown DC: mini delight
-250 Gray LP: sunny/high
--------------------

-275 Brown W:
 janis/lookchan

-275 Black W : snak/gloom
-275 blue W: mini pony
-275 Choco W: circle/pony

-275 Gray ST : lover/alberta
-275 Brown ST : sweety spatax
-275 Black ST : rapunzel
-275 Gray DC :  Moonlight/Mini lapis/mini devilish
--------------------


-300 Brown W: janis/anika/preaw
-300 Black W: mini dolly/pony/snak/gloom/waffle
-300 choco W:circle/pony
-300 Brown ST: jenet/laluna
-300 Gray DC :  mini delight/mini devilish/bankkok/mini pear
--------------------

325 Gray W: diva 3 tone/oilley 3 tone/peony/puffy/feels/madame/anika
-325 Brown W: janis/baby 3 tone/blink blink/diva 3 tone/glamours/ploysai/dream 3 tone/oilley 3 tone/peony/vt/anika/heaven/furbish
-325 Choco W: pony/circle/kwan
-325 Green ST: seoul
-325 Violet ST: seoul
 

-325 Brown DC : dubai/elsa
-325 Black W : pony/circle
-325 Gray W : mukkarin

-325 Gray DC : mini maki 
--------------------

-350 Black W: mini dolly/kwan/pony/snak/seeshall/gloom/waffle 
-350 gray w: puffy/madame/vt/kwan/anika/janis

-350 Brown W: mini stella/madame/anika/vt/nn/preaw
-350 Choco W : circle/pony
-350 blue W : minipony/omg
-350 Green ST: seoul
-350 Brown DC : mini oscar
-350 Violet ST : seoul
-------------------

-375 Brown W: seeshall/lilly/toni/anika//cafe3tone/vivi ring/mini stella/janis/jj/mini pony/madame/preaw/lookchan/nn/sky
-375 Gray w: mini dolly/bella 3 tone/cafe3tone/kwan/puffy/mini stella/anika/madame/toni/vt/janis/lokchan

-375 Black W: shimmer/dream/mini dolly/kwan/pony/snak/seeshall/gloom/circle/waffle
-375 Choco W : circle/pony
-375 blue W : mini pony/omg
-375 Brown i: /mini lala/mini britney/type-r

-375 Gray DC : Bangkok
-375 Gray i: mini modi
-375 Gray ST: scarlet
 --------------------

-400 blue W : mini pony
-400 choco W: pony/circle
-400 Gray DC : Bangkok/moon star/mini delight
-400 Black W: snak
--------------------

-425 gray ST : sweety hydrocor
-425 GreenST: seoul
-425 Gray DC :  mini emma/ayu/autumn
-425 Violet ST : seoul
-425 Choco W : circle/pony
-------------------

-450 Brown W: oilley 3 tone/janis
-450 Choco W: circle/pony
-450 Black ST: rapunzel
-450 Gray DC : Mini lapis/bali/moonstar
-450 Brown DC : mini grace
------------------

-475 Black W: pony
-475 Black ST : elsa
-475 Brown DC : Moonlight
-475 Gray DC : moonstar/ bankkok/minnie/mini devilsh
-475 Brown ST : elsa/pangpaparn/rapunzel
------------------

-500 brown W : janis/neona
-500 Black ST : repunzel
-500 Gray DC :  bankkok/Mini lapis
-500 Choco W: pony/circel
---------------------

-550 Gray DC :   Mini delight
--------------------


-600 Gray DC : Mini nobluk
-600 Brown DC :  Mini Oscar/Dubai/Bangkok
-------------------

-650 brown W : janis
-650 Black ST:  repunzel
-650 gray ST : rapunzel
-650 brown ST ; pitchy/battis/elsa
--------------------

-700 Brown W: janis/blink blink/oilley 3 tone/baby 3 tone
-700 Gray ST: rapunzel/elsa
-700 Brown ST: pitchy/batis
-700 Black ST: rapunzel

-700 Gray DC : mini nobluk
--------------------

-750 Gray W: janis/blink blink/mukkarin/oilley 3 tone/pony/puffy/vt
-750 Brown W: dream 3 tone/janis/oilley 3 tone/omg /bella3 tone/
zani/lilly/lush/blink blink/baby 3 tone/vt/mai
-750 Black W: /mini dolly/pony

-750 Brown ST: elsa/pitchy/batis/rapunzel/nutwara/spatax
-750 Black ST: vanila/elsa
-750 Gray ST: rapunzel/batis

-750 Gray LP : scarlet
-750 Gray W: lilly
-750 Black W: Dream
--------------------

-800 Gray ST : sweety spatax
-800 Brown ST : rapunzel/batis/pitchy/nutwara

-800 Black ST :  rapunzel
-800 Green ST: seoul

-800 Gray DC:  nobluk
-800 brown DC ; mini oscar
--------------------

-850 Brown W :  janis
-850 Gray ST :pitchy/cinderrella/ rapunzel/vanilla/sonia/elsa/mini pony

-850 Brown LP : scarlet
-850 Brown i: type-r
-850 Gray ST : batis
-850 Brown LP : briliant

--------------------

-900 Brown W: blink blink/milli/ pimrypie/ omg/ janis/ cafe 3 tone/ barbie hall/noey/dream3tone
-900 Gray W: pimrypie/blink blink /shimmer/omg

-900 Black W: dream
-900 Brown ST: seoul/cinderrella/jasmine/zoo zoo/bell/ariel /anna /pitchy/vanilla/snow white
-900 Brown PD:  hugo
-900 Black PD: bling

-900 Green PD: Sakura
-900 Gray i: type-r
-900 Brown i: type-r/mini celine

-900 Gray DC : mini Nobluk/
-900 Black DC : rock
-900 softlens
-900 Black ST : zoey/cinderella/vanilla/sonia/jasmine/elsa/anna/aurora/bell/rapunzel
-900 Green ST : seoul
-900 Blue ST : seoul 
-900 Violet : seoul
------------------

-950 Gray W: blink blink/milli/pimrypie/mirage/zani/omg/rnp/velvet 3 tone
-950 Brown W: milli/blink blink/noey/shimmer/café 3 tone/barbie hall/magic hole/pimrypie/mukkarin/mia/dna

-950 Black W: dream
-950 Gray ST: rapunzel/pitchy/bell/zoey/clnderella/elsa/sunfing/ariel
-950 Brown ST: extra seoul/ariel/sonia/vanilla
-950 Back ST: cinderrella/aurora/ariel/zoo zoo
-950 Gray PD: cejoney/shilla
-950 Brown PD: cejoney/hugo
-950 choco PD: brownie

-950 Black PD: tornado/gift/brownie
-950 Gray W: furbish/nara/janis
-950 Gray ST:aurora/batis/sweety spatax
-950 Brown ST: batis/surfing/zoey
-950 Blue PD: Sakura
-950 Silver PD: pony
-950 Gray i: mini celine/type-r

-950 Brown i: mini celine/type-r
-950 Blue DC :   Sonic
-950 Gray DC : mini nobluk
-950 Violet ST: bling
------------------

-1000 Brown ST : elsa /batis/pitchy/rapunzel
-1000 Gray ST : sweety spatax/rapunzel/pitchy/batis
-1000 Black ST : elsa/rapunzel
------------------

อัพเดทวันที่ 02/03/67

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้