ค่าสายตา-power

** หมายเหตุ **
ค่าสายตาพึ่งเข้า บางสเต็ป บางลายอาจหมด
เพราะสินค้าออกเร็วมาก **

ค่าสายตาที่เพิ่งเข้าของ Sweety plus
Anna black 0.50-10.00
Anna brown 1.25-10.00
Anna gray 0.50-10.00
Ariel black 0.50-10.00
Ariel brown 0.50-10.00
Ariel gray 0.50-6.00/8.00-8.50
Aurora black 0.50-10.00
Aurora brown 0.50-10.00
Aurora gray 0.50-10.00
Bell black 0.50-10.00
Bell brown 0.50-10.00
Bell gray 0.75-10.00
Cinderella black 0.50-10.00
Cinderella brown 0.50-10.00
Cinderella gray 0.50-10.00
Elsa black 0.50-10.00
Elsa brown 0.50-10.00
Elsa gray 0.50-10.00
Extra seoul black 0.50-10.00
Extra seoul brown 0.50-10.00
Extra seoul gray 0.50-10.00
Jasmine black 0.50-10.00
Jasmine brown 0.50-2.50/3.00-10.00
Jasmine gray 0.50-10.00
Rapunzel gray 0.50-10.00
Rapunzel black 0.50-10.00
Rapunzel brown 0.50-10.00
Snow white black 0.50-10.00
Snow white brown 0.50-2.50/3.00-3.25/4.50-10.00
Snow white gray 0.75-10.00


ค่าสายตาที่เพิ่งเข้าของ Kitty kawaii
Mini ava gray 0.50-3.25/4.00-4.50/5.00-7.00/9.00-10.00
Mini ava brown 0.50-0.75/1.75/4.25-5.00/6.50-7.00/8.50-10.00
Mini olivia gray 0.50-3.25/4.25/4.75/6.50/8.00-10.00
Mini olivia brown 4.25/8.50-10.00
Mini olivia light brown 2.75/4.25/4.75-5.00/6.00/7.00-10.00
Mini olivia blue 0.50-1.25/1.75-4.00/4.75/5.50-7.00/8.00-9.00/10.00
Mini olivia Green 3.25/4.25-4.75/5.50-6.00/7.00/8.00-10.00 
Mini cleen gray 0.50-2.50/3.00-6.50
Mini kelly gray 0.75-3.00
Mini soft gray 0.75-2.00/2.50-4.75/-10.00


ค่าสายตาเลนส์ใสที่พิ่งเข้าของ Wink
softlens 0.75-3.75/4.25/4.75/7.00/8.00/9.00-10.00


ค่าสายตาเลนส์ใสที่พิ่งเข้าของ Maxim
Sof eye 0.75/2.00-2.25/2.75/3.25/4.25/5.50/7.00-10.00


ค่าสายตาเลนส์ใสที่พิ่งเข้าของ 
Sweety 
clear lens 1.00-1.25/2.25/3.25-3.50/4.00/4.50/5.00/6.00-6.50/8.50
LTD unicon 0.50-1.25/1.75/2.25/2.75-8.50/9.50-10.00

--------------------

*แนะนำวิธีการสั่งออเดอร์ต้องการสินค้ารายการไหนพิมหรือเขียนส่งมาทางไลน์ให้ชัดเจน
(พร้อมระบุสเต็ปสายตายี่ห้อรุ่นสีจำนวนคู่ที่ต้องการ) เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการจัดออเดอร์ค่ะ
W=wink/ST=sweety/PD=prettydoll/LP=lollipop/KT=kitty/PR=prettylens/DC=dreamcolor/G=gaezz
ตัวอย่างในการสั่งซื้อ -50 W : nudy gray 5/pony brown 20/king black 10/melody choco10

-50 Black ST
: waffle/sonia/yogurt/zoey/vanilla/surfing/zoo zoo
-50 Gray W
: bingsu/jasmine/caramel 1 tone/glory/lava/bright/velvet 3 tone/aura/soda/halen 3 tone/mini pony/feels/aqua bling/loving

-50 Gray ST
: laluna/holly/rita/vanilla/surfing/zoey/sonia/dodo/seattle/seoul/lover/praiya
-50 Gray PD
: shilla
-50 Gray LP
: skin/mai/bim
-50 Brown W
: glamour/puffy/corona/ether/mini frig/looklux/mini temper/jasmine/diva 3 tone/lava/velvet 3 tone/aura/bright/soda/loving/aqua bling/mini pony/canna/stella/melody
-50 Brown ST
: lamune/lover/dodo/fairy tear(3)/stone berry/lsis/laluna/rita/seattle/holly/praiya/zoo zoo/surfing/vanilla/waffle/sonia/zoey/seoul
-50 Brown PD
: cillon 3 tone/himalayan
-50 Brown LP
: sydney/mai/chu chu/wannabe
-50 Blue W: star 3 tone/stella/pony
-50 Blue ST: seoul

-50 Choco PD: extra/super black/moonlight
-50 Green ST: seoul
-50 Violet ST: seoul

-50 Black KT: dreamy
-50 Gray KT
: mini Vivian/mini soff/mini holla/navy/mini jet aime/bena/the secret/jinnie/mini diva/mini maria/mini fondue/mini ava/mini nadia/cottage/mini rose/milene/birkin/sharon/mini sunset/keizen/mini jeneth/mini harmony/mini sand/mini bom/stella/mini twinkle/oh soul/porsche/mini sofia/lana/venus
-50 Brown KT
: mini fondue/porsche/mini holla/jewel 3 tone/the secret/edwina/mini anna/jinnie/viva/mini diva/naomi/mini maria/navy/mini twinkle/milene/birkin/cocoro/sharon/mini sofia/stella/mini ella/venus/keizen/big seashell/oh soul/crystal/diva/mini rose/mini jet aime/007/mini jeneth/puffy 3 tone/mini arthena 
-50 Blue KT: mini olivia/jet aime/dreamy/mabel/mini ava

-50 Black DC
: mini rock
-50 Gray DC
: mini emma/spring/minnie/mini lapis/moonwalk/moonstar/mini darling/mini devilish/mini matake/mini maki/moonlight/bangkok/autumn/tokyo/naomi/elsa/saranghea/mini delight/bella
-50 Brown DC
: mini emma/mini oscar/belle/moonlight/moonwalk/moonstar/mini delight/mini devilish/jinnie/mini maki/mini pear/spring

--------------------

-75 Black ST: zoey/vanilla/waffle/sonia/bell/aurora/yogurt
-75 Gray W: bingsu/lava/halen 3 tone/velvet 3 tone/caramel 1 tone/aura/jasmine
-75 Gray ST: dodo/praiya/holly/laluna/seoul
-75 Gray PD: elio/alberta/begin
-75 Brown W: corona/jasmine/lava/aura/glamour/bright
-75 Brown ST: dodo/little jane/praiya/lsis/rita/holly/laluna/zoo zoo/zoey/surfing/seoul/pitchy
-75 Brown PD : remind/alberta/shilla/begin
-75 Brown LP: chu chu/sydney/stone berry
-75 Blue W: stella/star 3 tone/pony
-75 Blue ST: seoul
-75 Choco W: brownie
-75 Choco ST: extream/brownie
-75 Choco PD: extra
-75 Green ST: seoul
-75 Violet ST: seoul

-75 Black KT: mini bom
-75 Gray KT : mini vivian/navy/mini jelly/bena/jinnie/mini diva/milene/sharon/birkin/mini sand/mini oh soul/mini jeneth/porsche
-75 Brown KT: mini fondue/jewel 3 tone/porsche/jinnie/mini maria/mini twinkle/milene/mini holla/mini sofia/navy/sharon/mini jeneth
-75 Blue KT: mini olivia/jet aime/mini ava/dreamy

-75 Gray DC : minnie/moonstar/moonlight/moonwalk/mini devilish/murakami/mini matake/mini lapis/mini darling/mini sonic/naomi
-75 Brown DC : mini devillish/moonstar/moonwalk/moonlight/mini delight

--------------------

-100 Black ST: sonia/vanilla/zoey
-100 Black LP: myst/black rusian/mimosa/alusga/v12
-100 Gray W
: caramel 1 tone/shimmer/vivi ring

-100 Gray ST: lover/glamour/hydragea/praiya
-100 Gray PD: begin/alberta
-100 Gray LP: tikita
-100 Brown ST: pangpapan/seoul/sweety spatax 
-100 Brown PD: begin/famous
-100 Brown LP: tikita/syney
-100 Blue W: pony
-100 Green ST: seoul
-100 Violet ST: seoul
-100 Luna Gray ST: luna prism

-100 Gray KT: birkin/oh soul/mini jelly/mini jeneth/mini sunset/mini soff/mini diva
-100 Brown KT: mini sunset
-100 Blue KT: mini olivia/jet aime/jinnie

-100 Gray DC: mini lapis/moonwalk/moonlight/mini maki/bali/mini delight/elsa/mini darling/dubai/bangkok/mini devilish/mini pear/mini matake
-100 Brown DC: mini sonic/mini delight/moonlight/mini oscar/matake/bali/dubai/mini pear/winter/mini maki/moonwalk/similan/spring/jisoo/moonstar 

--------------------


-125 Black ST: vanilla/waffle/sonia/zoey/zoo zoo
-125 Gray W: bingsu/caramel 1 tone/lava
-125 Gray ST: surfing/praiya/seoul/dodo/zoey
-125 Gray PD: begin
-125 Gray LP: Sydney/v6/milky/hush/spring/bim/mai/ato
-125 Brown W: bright/mini pony
-125 Brown ST: pangpapan/zoey/nutwara/zoo zoo/spatax/dodo/sonia/rita/seoul/vanilla
-125 Brown PD: aim/famous
-125 Brown LP: sydney/hush/scarlet/skin/joy
-125 Blue W: pony
-125 Blue ST: seoul
-125 Green ST: seoul
-125 Violet ST: seoul
-125 Choco W : brownie

-125 Gray KT: mini vivian/bena/jinnie/mini twinkle/mini ava/navy/sharon/birkin/oh soul/mini jeneth/mini sand/mini sunset/mini nadia/mini kelly 
-125 Brown KT: porsche/mini fondue/mileme/sharon/bena/mini twinkle/jinnie/navy/mini jeneth
-125 Blue KT: dreamy/mini olivia/jet aime/mini ava

-125 Gray DC: minnie/mini lapis/moonlight/moonstar/mini devilish/moonwalk/mini delight/mini matake/mini maki
-125 Brown DC: dubai/moonwalk/moonstar/moonlight/mini Oscar/mini matake/mini pear/mini delight/mini maki/similan 

--------------------

-150 Blue ST: seoul
-150 Green ST: seoul
-150 Blue ST: seoul
-150 Black KT: mini bom
-150 Gray KT
: mini jeneth/mini jelly/mini ella
-150 Blue KT: mini olivia/jet aime/jinnie

--------------------

-175 Gray PD: begin
-175 Gray LP
: kaiti                                                                                                     

-175 Brown PD: begin
-175 Brown LP: maxy
-175 Blue ST: seoul
-175 Green ST: seoul
-175 Violet ST: seoul

-175 Gray KT: mini jelly/mini cemore/mini jeneth

-175 Blue KT: mini olivia/mini ava/jet aime

-175 Gray DC: mini lapis/mini delight/mini devilish


--------------------

-200 Black LP: alasha/black russian
-200 Gray ST
: batis/spatax 

-200 Gray PD: shilla/alberta/begin
-200 Brown W: vivi ring
-200 Brown ST: spatax  
-200 Brown PD: begin/shilla
-200 Brown LP: maxy
-200 Blue ST: seoul
-200 Green ST: seoul
-200 Violet ST: seoul
-200 Luna Gray ST: luna prism

-200 Black KT: mini cleen
-200 Gray KT
: limited neptune/mini jeneth/mini jelly/dreamy/mini ella/venus/mini kelly/jewel 3 tone/mini cemore 
-200 Brown KT: mini jeneth/mini sunsut/007/mini sheer/oh soul 

-200 Blue KT: mini olivia/jet aime

-200 Gray DC: mini lapis/Bangkok/moonstar/dubai/mini pear/mini matake/moonwalk/mini delight/mini devilish/moonlight/murakami/elsa/mini maki 
-200 Brown DC: moonstar/mini maki/mini delight/mini pear/moonwalk/similan/elsa
-200 Green DC :minnie

--------------------


-225 Black LP: myst
-225 Blue W
: pony
-225 Blue ST: seoul

-225 Black KT: dreamy
-225 Gray KT
: mini vivian/jinnie/milene/the secret/birkin/oh soul/navy
-225 Blue KT: jet aime

-225 Gray DC: moonlight/mini lapis/moonwalk/mini noblux/mini pear/mini matake/lisa/maki/nobluk
-225 Brown DC: moonstar/elsa/mini pear


--------------------
 
-250 Gray W
: vivi ring
-250 Gray ST
: glamour 

-250 Brown ST: seoul
-250 Venus Brown ST: luna prism
-250 Blue ST: seoul
-250 Green ST: seoul
-250 Violet ST: seoul

-250 Blue KT: mini olivia/mini ava/jet aime

-250 Gray DC: mini lapis/moonwalk/mini devillish/moonwalk/mini delight/mini matake
-250 Brown DC: mini pear/moonlight/moonwalk/mini delight/mini maki/mini oscar

--------------------

-275 Gray ST: lover/glamour/daisy
-275 Brown ST: praiya/laluna
-275 Brown PD: alberta
-275 Blue W: pony
-275 Blue ST: seoul
-275 Green ST: seoul

-275 Gray KT: limited Neptune/birkin/oh soul/mini jeneth/mini jelly/mini sunset
-275 Brown KT: mini jeneth
-275 Blue KT: mini Olivia/jet aime

-275 Gray DC: mini lapis/moonlight/moonstar/mini delight/mini devilish/mini noblux/mini pear/mini matake/mini maki
-275 Brown DC: moonlight/mini pear/mini maki/dubai/moonstar/moonwalk


--------------------


-300 Black ST: vanilla/zoey
-300 Gray ST: glamour/seoul
-300 Gray PD: begin/remind/alberta

-300 Gray LP: kaiti 
-300 Brown ST: pangpapan/seoul
-300 Brown PD: alberta
-300 Brown LP: tikita/mohito
-300 Luna Gray ST: luna prism
-300 Light Gray LP: mistic
-300 Blue ST: seoul
-300 Green ST: seoul
-300 Violet ST: seoul

-300 Black KT: dreamy
-300 Gray KT: bena/limited neptune/birkin/oh soul/mini diva/mini sunset/circle/jewel 3 tone/diva/mini nadia
-300 Brown KT: mini cleen/mini jeneth/007
-300 Blue KT: mini Olivia/jet aime
-300 Light Brown KT: mini olivia
-300 Hazel KT: mini ella

-300 Gray DC: elsa/mini lapis/moonwalk/moonstar/mini delight/mini devilish/mini grace/moonlight/mini pear/mini maki
-300 Brown DC: elsa/moonstar/moonwalk/mini delight/moonlight/mini pear/mini maki/mini matake


--------------------

-325 Black ST: vanilla/yogurt/zoo zoo/sonia/zoey
-325 Gray ST
: seoul
-325 Brown W: glamour/caramel 1 tone/jasmine
-325 Brown ST: seoul
-325 Brown PD: famous
-325 Blue W: pony
-325 Blue ST: seoul
-325 Green ST: seoul

-325 Gray KT: jet aime/mini jelly/bena/navy/jewel 3 tone/edwina/jinnie/mini Vivian/diva/venus/milene/mini ella/mini oh soul/the secret/sharan/mini bom/birkin
-325 Brown KT: mini fondue/porshe/viva/mini the secret/mini holla/mini maria/mini diva/sharon/mini sofia
-325 Blue KT: mini Olivia/mini ava/jet aime

-325 Black DC: phoenix/black popeye
-325 Gray DC: belle/mini lapis/moonlight/moonstar/moonwalk/dubai/cookie/Naomi/elsa/mini maki/mini matake
-325 Brown DC: mini emma/winter/moonwalk/moonstar/mini grace/mini sonic/mini matake/mini maki/mini pear/elsa

--------------------

-350 Black ST: sonia/zoey/sonia/vanilla
-350 Gray ST
: seoul

-350 Gray LP: brit/icy/spanish circle 
-350 Brown ST: seoul  
-350 Brown LP: maxy/mohito 
-350 Venus Brown ST: luna prism
-350 Blue ST: seoul
-350 Green ST: seoul
-350 Violet ST: seoul

-350 Black KT: circle
-350 Gray KT
: navy/mini diva/jinnie/mini fondue/bena/mini jeneth/mini jet aime/mini rose/mini bom/bena/mini sofia/porsche/mini twinkle/jewel 3 tone/oh soul/birkin/sharon

-350 Brown KT: the secret/mini maria/oh soul/mini dreamy/mini sofia/sharon/jinnie/mini jeneth/lucius
-350 Blue KT: jet aime/mini olivia/mini ava

-350 Gray DC: mini lapis/dubai/Bangkok/minnie/moonwalk/naomi/mini noblux/ayu/mini devilish/mini grace
-350 Brown DC: moonwalk/moonstar/mini delight/mini maki/mini oscar/mini pear/dubai/moonwalk/moonlight/mini matake

--------------------

-375 Black ST: zoey/sonia/vanilla
-375 Brown ST: seoul
-375 Blue ST: seoul
-375 Green ST: seoul
-375 Violet ST: seoul 

-375 Gray KT: navy/bena/mini ava/oh soul/birkin/porsche/mini bom/mini jeneth/mini diva/sharon
-375 Brown KT: Porsche/mini jeneth/oh soul/sharon 
-375 Blue KT: dreamy/mini olivia/mini ava/jet aime

-375 Gray DC: Bangkok/dubai/belle/bali/mini emma/mini lapis/Minnie/elsa/moonwalk/moonlight/ayu/moonstar/mini delight/naomi/mini noblux/mini grace/cookie/nobluk/mini matake/mini pear/mini maki/naomi
-375 Brown DC: bali/belle/moonwalk/moonlight/moonstar/mini oscar/mini pear/mini matake/mini maki

--------------------


-400 Black ST: surfing/vanilla/yogurt/sonia/zoey/waffle/zoo zoo
-400 Gray LP
: brit/kaiti

-400 Brown ST: seoul/pangpaparn
-400 Blue W: pony
-400 Blue ST: seoul
-400 Green ST: seoul

-400 Gray KT: oh soul/milene/mini diva/bena/mini ava/porsche/navy/mini bom/mini jeneth/sharon/birkin/jinnie
-400 Brown KT: mini anna/navy/mini maria/jinnie/mini diva/007/milene/sharon/mini sofia
-400 Blue KT: mini Olivia/jet aime

-400 Gray DC: mini delight/moonlight/elsa/minnie/naomi/mini devilish/moonstar/mini maki/maki/spring/similan/dubai/mini darling/tokyo/soul/moonwalk/cookie/nobluk/bell/mini lapis/bali/dubai/bangkok/winter/mini pear/mini emma
-400 Brown DC: moonwalk/moonstar/dubai/mini lapis/mini matake/mini oscar/moonlight/maki/nobluk/mini delight/bell/mini maki/hv/similan/mini grace 

--------------------

-425 Black ST: zoo zoo/vanilla/zoey/yogurt/waffle
-425 Gray W
: fubish/glamour/nudy/melody

-425 Gray ST: rita/surfing/zoey/sonia/seoul 
-425 Gray PD: little stella
-425 Brown W: jasmine/bright/glamour/mini dolly/holiday/nudy
-425 Brown ST: rita/dodo/zoey/surfing/sonia/seoul 
-425 Brown PD: little cillon 3 tone
-425 Blue W: pony
-425 Blue ST: seoul
-425 Green ST: seoul

-425 Black KT : margarita

-425 Gray KT: mini ava/navy/mini milin/mini jet aime/mini bom/venus/mini diva/mini soff/mini ella/milene/mini oh suol/sharon
-425 Brown KT: mini sheer/mini Olivia/mini jet aime/mini bom/mini diva/falling/cocoro/jinnie/Porsche/mini ava/oh soul
-425 Blue KT: mini Olivia/mini ava/jet aime/jewel 3 tone
-425 Light Brown KT: mini Olivia

-425 Black DC: phoenix/sun

-425 Gray DC: mini emma/mini lapis/bali/moonwalk/moonstar/moonlight/Naomi/winter/mini grace/mini nobluk
-425 Brown DC: bali/dubai/mini emma/spring/moonstar/moonwalk/mini delight/mini lapis/Tokyo/Bangkok/elsa/mini oscar/similan 

--------------------

-450 Black ST: vanilla/waffle/sonia/trendy/zoey/surfing/yogurt/zoo zoo
-450 Gray W: caramal 1 tone/glamour/lava/velvet 3 tone/nudy
-450 Gray ST: dodo/praiya/holly/lover/rita/Sonia/vanilla/surfing/waffle/batis/sweety galaxy/sweety spatax
-450 Gray PD: alberta/remind 
-450 Brown W: jasmine/glamour
-450 Brown ST: dodo/pangpapan/maya/praiya/montra/rita/seattle/laluna/vanilla/zoo zoo/zoey/sonia/seoul/batis
-450 Brown PD: famous
-450 Brown LP: skin
-450 Blue W: pony
-450 Blue ST: seoul
-450 Choco PD: sofia/midnight/moonlight
-450 Green ST: seoul
-450 Violet ST: seoul 


-450 Black KT: mini bom
-450 Gray KT: mini jelly/mini harmony/oh soul/navy/mini maria/mini Vivian/mini diva/jinnie/bena/milene/the secret/mini nadia/birkin/mini anna/jewel 3 tone/mini twinkle/birkin/sharon/mini bom/mini sofia
-450 Brown KT: mini fondue/mini holla/mini diva/mini ella/jinnie/mini maria/navy/the secret/milene/mini sofia/oh soul/mini bom/sharon/mini someday/mini jeneth
-450 Blue KT: dreamy/mini olivia/mini jet aime/mini ava/jet aime

-450 Black DC: phoenix/pure/sun/tornado/popeye/rock
-450 Gray DC: elsa/mini emma/dubai/mini lapis/Minnie/moonlight/moonwalk/moonstar/soul/bali/winter/mini devilish/naomi/mini delight/tokyo/cookie/mini noblux/maki/noblux/mini sonic/min maki/mini pear/lisa/bangkok/mini matake/mini darling/similan
-450 Brown DC: mini emma/dubai/mini Oscar/moonwalk/moonstar/moonlight/mini delight/mini devilish/mini grace/bali/mini maki/mini pear/spring

--------------------

-475 Black ST: surfing/sonia/waffle/zoo zoo/zoey/yogurt/vanilla
-475 Gray W: jasmine/glory/caramel 1 tone/soda/mini pony/glamour/waffle/velvet 3 tone/melody/nudy/gossy
-475 Gray ST: lamune/dodo/vanilla/rita/waffle/Sonia/zoo zoo/zoey/seoul/seattle
-475 Gray PD: little tiara
-475 Brown W: jasmine/bright/mini pony/glamour/velvet 3 tone/bright/holiday/melody/glory/aqua bling
-475 Brown ST: lamune/pristea/rita/pangpaparn/Sonia/zoo zoo/surfing/vanilla/zoey/sweety hydrocor/seoul
-475 Brown PD: little pony/little stella/little tiara/cillon 3 tone/barbara
-475 Blue W: stella/star 3 tone/glamour/pony
-475 Blue ST: batis/seoul
-475 Green ST: seoul
-475 Violet ST: seoul

-475 Black KT : margarita/mini bom/mini soff/mini cleen
-475 Gray KT: mini milin/mini jelly/mini sheer/venus/navy/mini ava/jinnie/mini diva/oh soul/mini maria/mini Olivia/mini harmony/mini Vivian/mini soff/mileme/mini jet aime/birkin/mini bom/mini rose/sharon/mini anna/viva/demeter/the secret/dreamy
-475 Brown KT: mini milin/mercy/navy/mini anna/mini Olivia/viva/Porsche/mini jet aime/mini ava/the secret/milene/venus/circle/007/oh soul/mini diva/mini soff/mercy/mini bom/sharon/mini dreamy/mini cleen
-475 Light Brown KT: mini olivia 

-475 Blue KT: dreamy/mini Olivia/mini ava/jet aime/jinnie

-475 Black DC: mini tornado/black popeye/phoenix/pure/rock/sun
-475 Gray DC: vevonica/bali/mini emma/Minnie/mini lapis/spring/belle/winter/moonlight/moonstar/moonwalk/soul/mini delight/naomi/cookie/mini noblux/mini grace/nobluk/Bangkok/maki/mini devilish/dubai/elsa/tamutami/rapunzel/mini darling/bali
-475 Brown DC: rock/belle/elsa/mini emma/winter/spring/dubai/moonstar/moonwalk/moonlight/mini grace/nobluk/mini delight/mini Oscar/Bangkok/bali/nana/mini devilish/Tokyo/mini sonic/mini lapis/mishio/similan/utopia/hv/autumn

--------------------

-500 Black ST: sonia/waffle/zoo zoo/surfing/vanilla/zoey
-500 Gray W
: caramel 1 tone 

-500 Gray ST: seoul/pangpaparn
-500 Gray LP: kaiti/maxy/mohito/spanish circle/icy/brit

-500 Brown ST: surfing/seoul
-500 Blue W: pony
-500 Blue ST: seoul
-500 Green ST: seoul
-500 Violet ST: seoul

-500 Gray KT: navy/jinnie/mini twinkle/mini Vivian/the secret/mini maria/bena/mini ava/milene/birkin/mini sofia/Sharon/mini diva/oh soul/mini maria/navy/mini oh soul
-500 Brown KT: porche/jinnie/milene/mini sofia/Sharon/birkin/oh soul 
-500 Blue KT: mini olivia/dreamy/jet aime/mabel
-500 Light Brown KT: mini Olivia

-500 Gray DC: mini lapis/moonstar/moonwalk/moonlight/mini delight/mini devilish/mini darling/mini emma/mini nobluk/mini matake/mini maki/mini pear/mini sonic/minnie
-500 Brown DC: dubai/moonstar/moonlight/moonwalk/mini delight/mini oscar/bali/rock

--------------------

-550 Black ST: zoey/sonia/vanilla/yogurt
-550 Gray W
: velvet 3 tone
-550 Gray ST: apisada/bella/batis/sweety/spatax/laluna/puffy
-550 Gray PD: alberta/adele/remind/catier/secret eye
-550 Gray LP: kaiti/spring circle/bim/classic/brit/tikita/spring/hush/v2/v6/maldive
-550 Brown W: glamour
-550 Brown ST: seoul
-550 Brown LP: icy/mohito/hush/joy/spring/pola/real

-550 Blue W: pony
-550 Blue ST: kwanusa/batis
-550 Choco PD: bling
-550 Green ST: sweety/hydrocor/seoul

-550 Black KT: 007/circle
-550 Gray KT
: Birkin/navy/oh soul/jewel 4 tone/mini twinkle/mini diva/mini olivia/kirei/lisa

-550 Brown KT: navy/mini holla/diva/kiss me
-550 Blue KT: mini olivia/dreamy/jet aime

-550 Black DC: rock/circle
-550 Gray DC
: mini lapis/dubai/bangkok/moonstar/moonwalk/mini devilish/cookie/mini nobluk/nobluk/moonlight/mini matake/ayu/mishio/maya/popeye/mini grace/minnie/pure

-550 Brown DC: bali/dubai/mini delight/moonlight/mini darlight/mini nobluk/nobluk/mini maki/moonwake/mini pear/similan/ayu/elsa/mini sonic/moonstar/rock
-550 Violet DC: mini oscar

--------------------

-600 Black W: nasty/mini dali
-600 Gray W: neona/lava/pink wink/velvet 3 tone
-600 Gray ST : lover/praiya/laluna/surfing/zoey/Sonia/vanilla
-600 Gray PD: alberta/remind/shilla
-600 Gray LP: kaiti/xoxo/icy/trish

-600 Brown W : neona/glamour/cafe 3 tone/velvet 3 tone/lava/mini dolly/pink wink
-600 Brown ST: maya/pitchy/praiya/montra/laluna/batis/zoo zoo/zoey/Sonia/vanilla
-600 Brown PD : remind/alberta
-600 Brown LP: icy/vivi/v9/v6/sense/mohito/v7

-600 Blue ST: kwanusa
-600 Hazel PD: nudy 

-600 Gray KT : navy/mini ava/mini milin/Birkin/mini bom/Sharon
-600 Brown KT : porsche/navy/mini fondue
-600 Blue KT: mini Olivia/jet aime/mini ava

-600 Black DC: rock/mini rock
-600 Gray DC: belle/bangkok/dubai/mini nobluk/nobluk/moonlight/mini lapis/moonstar/orjao/mini devilish/mini darling/mini maki/mini matake/moonwake/mini pear
-600 Brown DC: dubai/Bangkok/mini Oscar/moonwalk/moonstar/mini delight/rock/bali/mini nobluk

--------------------

-650 Black ST: yogurt/vanilla/sonia/zoey/waffle/surfing
-650 Gray ST: seoul/zoey/holly/chanel
-650 Gray LP: brilliant/sydney/french
-650 Brown ST: seoul
-650 Blue ST: seoul
-650 Green ST: seoul
-650 Violet ST: seoul

-650 Black KT: circle/007
-650 Gray KT: oh soul/mini bom/porsche/mini kelly
-650 Brown KT: mini bom
-650 Blue KT
: mini Olivia


-650 Gray DC: dubai/Bangkok/nobluk/mini nobluk
-650 Brown DC: mini Oscar/nobluk

--------------------

-700 Black ST: zoo zoo/surfing/vanlla/zoey/Sonia/waffle
-700 Gray ST: seoul/pitchy/sweety spatax/batis
-700 Gray LP: signature/french
-700 Brown ST: pitchy/batis/seoul
-700 Brown LP: water
-700 Blue ST: seoul
-700 Green ST: seoul
-700 Violet ST: seoul
-700 Violet LP: bling

-700 Gray KT: oh soul
-700 Brown KT: mini vivian/birkin/mini jeneth
-700 Blue KT: mini ava/mini Olivia

-700 Gray DC: Bangkok/mini nobluk/nobluk/dubai/veronica
-700 Brown DC: bali/dubai/mini Oscar/nobluk

--------------------

-750 Black W: mini dali
-750 Black ST: sonia/zoey/vanilla/surfing/zoo zoo/waffle/yogurt
-750 Gray W: velvet 3 tone
-750 Gray ST: pitchy/batis/seoul
-750 Gray LP: brilliant/scarlet/hybrid/french/fiesta
-750 Brown W: velvet 3 tone
-750 Brown ST: batis/nutwara/pitchy/seoul
-750 Blue ST: seoul
-750 Green ST: seoul
-750 Violet ST: seoul

-750 Gray KT: oh soul/porscha
-750 Brown KT: falling
-750 Blue KT: mini Olivia

-750 Gray DC: Bangkok/mini nobluk/nobluk/dubai
-750 Brown DC: dubai/bali/mini Oscar/mini nobluk

------------------

-800 Black W: mini nudy/mini brownie/mini dali
-800 Black ST: yogurt/zoey/zoo zoo/surfing/waffle/vanilla/sonia
-800 Gray W: puffy/cafe 3 tone/lush/velvet 3 tone/waffle/lava/pink wink
-800 Gray ST: surfing/sonia/pitchy/batis/nutwara/seoul/zoey/vanilla/yogurt/waffle/zoo zoo
-800 Gray LP: brilliant/sure/skin/edge/cotton candy/french/sangria/scarlet/cosmo
-800 Brown ST: seoul/nutwara/pitchy/batis/sonia/surfing/zoo zoo/waffle/zoey/vanilla
-800 Brown W: glamour/cafe 3 tone/velvet 3 tone/lava
-800 Brown LP: little angel/cosmo/spanish/skin/french/brilliant/scarlet
-800 Choco PD: midnight/moonlight/tokyo/extra
-800 Green ST: seoul
-800 Violet ST: seoul

-800 Gray KT: mini ella/mini bom/diva/lisa/oh soul/glacious/birkin/sharon/porsche
-800 Brown KT: mini maria/mini sofia
-800 Blue KT: mini olivia/jet aime

-800 Gray DC: dubai/bali/Bangkok/mini nobluk
-800 Brown DC: dubai/Bangkok/mini oscar/mini nobluk/nana

--------------------

-850 Black W: circle/mini nudy/mini brownie/morgen/mini dali
-850 Black ST: yogurt/vanilla/zoey/surfing/zoo zoo/Sonia/waffle
-850 Gray W: pony/puffy/mini pony/shimmer/glamour/cafe 3 tone/lush/waffle/lava/pink wink/valvat 3 tone
-850 Gray ST: vanilla/waffle/Sonia/zoey/yogurt/surfing/zoo zoo
-850 Brown W: puffy/pony/alice/glamour/cafe 3 tone/velvet 3 tone/waffle/lava/pink wink/mini dolly
-850 Brown ST: surfing/zoo zoo/waffle/zoey/vanilla/pitchy/sonia
-850 Beige Brown ST: roze

-850 Gray KT: mini milin/mini sheer/mini jelly/jewel 3 tone/mini cleen/oh soul/mini cemore/mini primo/navy/mini sofia/Sharon/birkin/mini ella/mini run
-850 Brown KT: mini anna/Porsche/mini sheer/mini fondue/navy/mini cemore/mini ella/birkin/mini primo/mini bom/Sharon/mini Olivia/mini sofia
-850 Blue KT: mini Olivia/jet aime
-850 Light Brown KT: mini Olivia

-850 Black DC: pure/rock
-850 Gray DC: cookie/mini grace/maki/nobluk/mini nobluk
-850 Brown DC: mini grace/nobluk/mini nabluk

--------------------

-900 Black W: morgen/mini nudy/mini brownie/circle/mini dali
-900 Black ST: zoo zoo/zoey/surfing/vanilla/yogurt/Sonia/waffle
-900 Gray W: pony/puffy/mini pony/shimmer/glamour/cafe 3 tone/lush/velvet 3 tone/waffle/lava/pink wink
-900 Gray ST: zoo zoo/Sonia/vanilla/zoey/surfing/yogurt
-900 Gray PD: shilla/adele/secret eye
-900 Brown W: mini dolly/puffy/pony/shimmer/glamour/cafe 3 tone/velvet 3 tone/lava/waffle/pink wink
-900 Brown ST: pitchy/waffle/zoey/Sonia/surfing/zoo zoo/vanilla
-900 Brown LP: bliss
-900 Blue LP: cemellia 
-900 Beige Brown ST: roze

-900 Black KT: margarita
-900 Gray KT: mini diva/mini cleen/mini milin/mini sheer/mini jelly/mini soff/oh soul/mini ava/navy/mini primo/birkin/jet aime/mini run/birkin/Sharon/mini sofia
-900 Brown KT: mini jelly/mini anna/mini sheer/navy/mini fondue/porshe/mini Olivia/mini ella/mini cemore/mini maria/mini viva/birkin/mini sofia/Sharon
-900 Blue KT: mini Olivia/jet aime
-900 Light Brown KT: mini Olivia

-900 Black DC: pure/rock
-900 Gray DC: mini grace/nobluk
-900 Brown DC: mini noblux/mini grace

--------------------

-950 Black W: morgen/mini nudy/mini brownie/circle/mini dali
-950 Black LP: rucy/twilight/v12
-950 Gray W: shimmer/mini ava/pony/puffy/mini pony/glamour/cafe 3 tone/lush/waffle/lava
-950 Gray ST: pitchy/apisada/sweety hydrocor/patricia/batis/mini pony
-950 Gray PD: shilla/bride too/secret eye/adele
-950 Gray LP: delight/bliss/jasmine/signature/vivi
-950 Brown W: pony/pink wink/mini dolly/puffy/shimmer/alice/mini pony/glamour/cafe 3 tone/velvet 3 tone/waffle/lava
-950 Brown ST: lamune/spatax/solotica hydrocor/batis/cherry/pitchy/mini pony
-950 Brown PD: arm/secret eye/brite too
-950 Brown LP: jasmine/Hawaii/scarlet/bliss
-950 Beige Brown ST: roze
-950 Choco LP: myst/bling
-950             ST: clear

-950 Black KT: margarita/mini cleen 
-950 Gray KT: mini sheer/mini cleen/jet aime/mini jelly/navy/jewel 3 tone/mini holla/mini milin/mini diva/mini soff/mini sugar/mini ava/mini ella/mini maria/mini primo/mini bom
-950 Brown KT: mini jelly/mini soff/mini diva/mini sheer/Porsche/mini holla/falling/navy/mini ava/mini jet aime/bena/mini cleen/mini milin/mini ella/mini cemore/mini primo/mini fondue/birkin
-950 Blue KT: mini Olivia/jet aime
-950 Light Brown KT: mini Olivia

-950 Black DC: pure/rock
-950 Gray DC: mini pony/cookie/mini nobluk/mini grace/maki/sonic
-950 Brown DC: pure/mini nobluk/mini grace/maki
-950 Blue DC: sonic

--------------------

-1000 Black W: mini brownie/mini dali
-1000 Black ST: zoo zoo/waffle/vanilla/yogurt/zoey/sonia
-1000 Gray W: pony/glamour/cafe 3 tone/lush/lava/velvet 3 tone
-1000 Gray ST: yogurt/surfing/sonia
-1000 Brown ST: batis/zoo zoo/zoey
-1000              ST: clear

-1000 Gray KT: navy/mini ella/mini primo/birkin/Sharon
-1000 Brown KT: mini sheer/mini ella/birkin/Sharon/mini sofia
-1000 Green KT: mini olivia

-1000 Black DC: rock
-1000 Gray DC: mini nobluk
-1000 Brown DC: nobluk

------------------
อัพเดทวันที่ 21/01/2021

Powered by MakeWebEasy.com