ค่าสายตา-power

** หมายเหตุ **
ค่าสายตาพึ่งเข้า บางสเต็ป บางลายอาจหมด
เพราะสินค้าออกเร็วมาก **

ค่าสายตาที่เพิ่งเข้าของ Kitty kawaii
*Mini olivia gray 4.25/5.50-8.50/9.50-10.00*
*Mini olivia brown 4.25-5.50/9.50-10.00*
*Mini olivia L-brown 3.25/3.75-4.75/5.50-10.00*
*Mini olivia blue 0.50-10.00*
*Mini olivia green 2.25-2.75/3.25-10.00*
*Oh soul brown 0.50-10.00*
*Oh soul gray 0.50-10.00*

Mini ava brown 3.25/4.25/4.75/6.50-7.50/8.50/9.50-10.00


ค่าสายตาเลนส์ใสที่พิ่งเข้าของ Wink
softlens 0.50-10.00

ค่าสายตาเลนส์ใสที่พิ่งเข้าของ Maxim
Sof eye 0.75/2.00-2.25/2.75/3.25/4.25/5.50/7.00-10.00

ค่าสายตาเลนส์ใสที่พิ่งเข้าของ 
Sweety 
clear lens 0.75-3.75/4.25/4.75/7.00/8.00/9.00-10.00
LTD unicon 0.50-1.25/1.75/2.25/2.75-8.50/9.50-10.00

--------------------

*แนะนำวิธีการสั่งออเดอร์ต้องการสินค้ารายการไหนพิมหรือเขียนส่งมาทางไลน์ให้ชัดเจน
(พร้อมระบุสเต็ปสายตายี่ห้อรุ่นสีจำนวนคู่ที่ต้องการ) เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการจัดออเดอร์ค่ะ
W=wink/ST=sweety/PD=prettydoll/LP=lollipop/KT=kitty/PR=prettylens/DC=dreamcolor/G=gaezz
ตัวอย่างในการสั่งซื้อ -50 W : nudy gray 5/pony brown 20/king black 10/melody choco10

-50 Black ST
: waffle/sonia/yogurt/zoey/vanilla
-50 Gray W
: cocoro/niffy/daisy/mellow/bingsu/ether/holiday/jasmine/mini boom/caramel 1 tone/glory/glamour/lush/lava/pink wink/bright/velvet 3 tone/aura/soda/canna/gossy/halen 3 tone/nudy

-50 Gray ST
: lamune/laluna/sweety-j/holly/rita/zoey/yogurt/vanilla/surfing
-50 Gray PD
: shilla
-50 Gray LP
: skin/Sydney
-50 Brown W
: glamour/puffy/corona/niffy/ether/mini frig/looklux/mini temper/jasmine/mini dolly/diva 3 tone/lava/velvet 3 tone/pink wink/aura/bright/soda/loving/aqua bling/mini pony/canna/holiday
-50 Brown ST
: lamune/lover/mirage/dodo/fairy tear(3)/stone berry/kanok/glamour/little jane/lsis/nelly/laluna/icy/sweety-j/rita/seattle/holly/praiya/pristea/scarlett/zoo zoo/surfing/vanilla/waffle/sonia/zoey
-50 Brown PD
: little cillon 3 tone/bambam/little kurly/Barbara
-50 Brown LP
: sydney/mai/skin/classic/chu chu/flow
-50 Blue W: star 3 tone/glamour/stella/pony

-50 Choco PD: extra/super black

-50 Black KT: mini bom

-50 Gray KT
: mini Vivian/mini soff/mini holla/navy/mini jet aime/bena/the secret/kiss me/komi/jinnie/mini diva/mini maria/mini fondue/mini ava/mini jelly/mini nadia/cottage/mini rose/milene/birkin/sharon
-50 Brown KT
: mini fondue/porsche/mini holla/jewel 3 tone/the secret/edwina/kiss me/mini anna/jinnie/viva/mini diva/naomi/mini maria/navy/mini twinkle/milene/birkin/cocoro/sharon/mini sofia/stella
-50 Blue KT: mini olivia/jet aime/mini jet aime/dreamy
-50 Green KT: mini olivia

-50 Black DC
: mini rock
-50 Gray DC
: mini emma/spring/minnie/mini lapis/moonwalk/moonstar/mini darling/mini devilish/mini sonic/mini pear/mini matake/mini maki
-50 Brown DC
: mini emma/mini oscar/belle/moonlight/moonwalk/moonstar/mini delight/mini devilish/mini darling/jinnie/mini nobluk/mini sonic/bali/winter/mini maki/elsa/mini pear/mini matake/spring
-50 Green DC: hana


--------------------

-75 Black ST: zoey/zoo zoo/surfing/vanilla
-75 Gray W: bingsu/lava/bright/melody/halen 3 tone/daisy/canna 
cafe 3 tone/velvet 3 tone/caramel 1 tone/aqua bling/glory/aura/jasmine/nudy/loving/gossy/feels
-75 Gray ST: lamune/dodo/seattle/rita/praiya/holly/laluna/surfing/zoey/waffle/sonia/vanilla/lover
-75 Gray PD: elio/alberta/begin
-75 Gray LP: skin/Sydney/kaiti
-75 Brown W: corona/pancake/puffy/cocoro/bingsu/mini temper/jasmine/velvet 3 tone/lava/looklux/aura/holiday/mini dolly/niffy/glamour/pony/aqua bling/loving/bright/canna/mini frig/melody/stella
-75 Brown ST: dodo/glamour/little jane/pristea/praiya/maya/lamune/seattle/isis/rita/big some/holly/laluna/zoo zoo/zoey/vanilla/surfing/waffle/sonia/lover
-75 Brown PD : remind/alberta/shilla/begin/cillon 3 tone/famous
-75 Brown LP: chu chu/skin/sydney/stone berry
-75 Blue W: stella/star 3 tone/pony
-75 Choco W: brownie
-75 Choco ST: extream/brownie
-75 Choco PD: extra/super black
-75 Violet LP: bling

-75 Gray KT : mini vivian/navy/mini jelly/bena/mini twinkle/mini fondue/stella/mini maria/jinnie/mini diva/milene/mini rose/mini sofia/sharon/birkin/cottage/mini ava
-75 Brown KT: mini fondue/jewel 3 tone/miranda/keizen/mini stella/porsche/jinnie/mini maria/mini twinkle/mini nadia/mini bom/crystal/mini diva/venus/milene/navy/mini holla/mini sofia/the secret/glacious/stella/navy/cocoro/sharon
-75 Blue KT: mini olivia/mini jet aime/mini ava/dreamy
-75 Green KT: mini Olivia

-75 Gray DC : mini emma/minnie/moonstar/moonlight/moonwalk/mini noblux/mini devilish/murakami/mini pear/mini maki/mini matake
-75 Brown DC : mini emma/mini devillish/mini darling/moonstar/dubai/moonwalk/moonlight/belle/mini maki/mini matake/mini pear/nobluk/elsa
-75 Green DC : minnie

--------------------

-100 Black ST: sonia/waffle/zoo zoo/vanilla/zoey/yogurt/surfing
-100 Gray W
: bingsu/caramel 1 tone/velvet 3 tone/halen 3 tone/aura

-100 Gray ST: lover/dodo/holly/laluna
-100 Gray PD: aim
-100 Gray LP: sydney/mai/louis/water/mango/canaria/skin/bim/v9/ato/v4/hawall/v6/milky/flow
-100 Brown W: glamour/velvet 3 tone/aura
-100 Brown ST: dodo/pangpapan/holly/praiya/spatax/vanilla/zoo zoo/zoey/laluna 
-100 Brown PD: begin/aim
-100 Brown LP: skin/chu chu/ato/bim/water/brit/kiyomi/dolly eye/v6/cosmo/spanish circle/louis
-100 Blue W: pony
-100 Luna Gray ST: luna prism

-100 Gray KT: bena/jinnie/birkin/sharon
-100 Brown KT: porche/jinnie/milene/sharon/mini sofia/mini fondue
-100 Blue KT: mini olivia/jet aime/mini ava/dreamy

-100 Gray DC: elsa/minnie/mini lapis/winter/mini devilish/maki/Bangkok/sonic/mini matake/spring/mini nobluk/mini pear/moonstar/jisoo/winter
-100 Brown DC: moonlight/moonwalk/mini delight/mini devilish/mini sonic/mini oscar/jisoo/mini matake

--------------------

-125 Black ST: vanilla/suffing/yogurt/waffle/sonia
-125 Black W
: mini dali

-125 Gray W: bingsu/jasmine/bright/caramel 1 tone/aqua bling/glory/lush/velvet 3 tone/lava/canna/loving/halen 3 tone/nudy/soda
-125 Gray ST: romantea/zoo zoo/yogurt/Sonia/vanilla/surfing
-125 Gray PD: aim/begin
-125 Gray LP: chu chu/Sydney
-125 Brown W: mini frig/puffy/jasmine/stella/bright/velvet 3 tone/lava/pink wink/aura/soda/holiday/loving/mini pony/canna/melody
-125 Brown ST: seattle/pangpapan/zoey/nutwara/zoo zoo/suffing/waffle
-125 Brown PD: winter/bambam/begin
-125 Brown LP: sydney/chu chu/shilla
-125 Blue W: stella/pony
-125 Choco W : brownie
-125 Choco PD: extra

-125 Gray KT: mini vivian/bena/milene/jinnie/mini twinkle/mini diva/mini ava/navy/sharon/birkin/mini rose
-125 Brown KT: porsche/mini fondue/keizen/mini diva/the secret/mini  maria/mileme/kiss me/sharon/mini sofia
-125 Blue KT: dreamy/mini olivia/jet aime/mini ava/mable

-125 Black DC
: sun

-125 Gray DC: minnie/mini lapis/moonlight/moonstar/mini devilish/naomi/moonwalk/mini delight/cookie/mini pear/mini matake
-125 Brown DC: dubai/moonwalk/moonstar/mini devilish/noblux/moonlight/mini Oscar/mini matake/mini pear

--------------------

-150 Black ST: yogurt/vanilla/zoey/sonia
-150 Gray W
: caramel 1 tone/aqua bling
-150 Gray ST
: daisy/furby
-150 Gray PD
: begin

-150 Gray LP: skin/maldive/brit/slow/classic/jasmine/mistic  
-150 Brown ST: waffle/lcy-x/nudy 
-150 Brown PD: begin
-150 Brown LP: slow/water/mistic/v4/v2/jasmine/brit/classic/maldive/spanish/high/cotton candy/mai
-150 Blue W: pony
 
-150 Luna Gray ST: luna prism

-150 Gray KT: limited netune/birkin/jinnie 
-150 Blue KT: dreamy/mini olivia/mini ava

-150 Gray DC: mini lapis/mini delight
-150 Brown DC: mini pear/mini delight/mini matake 


--------------------

-175 Black ST: vanilla/zoey/sonia/waffle/surfing
-175 Gray W
: caramel 1 tone/aqua bling

-175 Gray ST: holly/nudy/furby/hydrangea/spatax/mini icy-x
-175 Gray LP: Sydney/brit/mistic/classic/slow/skin/fiesta/jasmine/envy/mohito                                                                                                     
-175 Brown ST: spatax/pangpaparn/furby/daisy
-175 Brown PD: begin
-175 Brown LP: Sydney/mistic/jasmine/cozy/slow/v2/water/maldive/v4/classic/cotton candy
-175 Blue W: pony

-175 Gray KT: limited neptune/navy/birkin/sharon

-175 Blue KT: mini olivia/mini ava/dreamy/jet aime

-175 Gray DC: mini lapis/mini delight/mini devilish/moonwalk/mini nobluk/mini pear
-175 Brown DC: mo
onwalk/mini delight/nobluk/mini pear

--------------------

-200 Black ST: vanilla/zoey/yogurt/waffle/surfing/sonia
-200 Gray W
: caramel 1 tone/velvet 3 tone/lava/aqua bling/daisy

-200 Gray ST: batis/holly/furby/nudy/spatax/lover 
-200 Gray PD: shilla/alberta/begin
-200 Gray LP: skin/Louis/classic/brit/jasmine/maldive/envy
-200 Brown W: glamour
-200 Brown ST: spatax/praiya/dodo/zoey/pangpapron
-200 Brown LP: skin/real/classic/dolly eye/high/syney/brit/cotton candy/flow/v2/v6/cha cha  
-200 Brown PD: alberta/begin
-200 Blue W: pony

-200 Gray KT: navy/bena/sharon/birkin/limited neptune 
-200 Brown KT: sharon 

-200 Blue KT: mini olivia/dreamy/jet aime

-200 Gray DC: mini lapis/Bangkok/moonstar/dubai/mini pear/mini matake/moonwalk
-200 Brown DCmoonstar/winter/mini devilish/mini maki/mini delight/mini pear/moonwalk/mini nobluk/mini devillish/mini oscar 


--------------------

-225 Black ST: zoo zoo/surfing/sonia/waffle/yogurt/zoey/vanilla
-225 Gray W
: caramel 1 tone/daisy/aqua bling/glamorous

-225 Gray ST: lover/praiya/laluna/zoey/zoo zoo/surfing
-225 Gray LP: icy/hawaii/canaria/v6/v4/kelly/high/cha cha/minako/rusty/envy/mai/trio/v7/kiyomi/mint/water/louis/bim/sunny/classic/cosmo/brit/glitter/sandy/xoxo/mohito/v9/maldive

-225 Brown W: glamour/aqua bling/holiday/bright
-225 Brown ST: zoo zoo/surfing/vanilla/sonia
-225 Brown LP: slow/cotton candy/cha cha cha/brit/dolly eye/classic/bim/louis/kiyomi/real/tikita

-225 Blue W: pony

-225 Gray KT: jet aime/mini milin/navy/mini stella/mini vivian/mini anna/mini diva/bena/jinnie/milene/the secret/mini holla/mini bom/sharon/birkin/mini rose/mini sofia/
-225 Brown KT: mini anna/navy/mini maria/the secret/jinnie/sharon/mini holla/milene/mini sofia/oh soul
-225 Blue KT: dreamy/mini Olivia/mini ava/jet aime

-225 Gray DC: moonlight/Minnie/mini lapis/moonwalk/naomi/mini noblux/winter/mini emma/elsa/mini pear/mini matake/moonstar/lisa/maki
-225 Brown DC: moonlight/moonstar/dubai/elsa/belle/mini pear/mini matake


--------------------
 
-250 Black ST: zoey/yogurt/sonia/waffle/surfing
-250 Gray ST
: lover/laluna/surfing/daisy/mini purely 

-250 Gray PD: begin
-250 Gray LP: brit/classic/slow/water/mistic
-250 Brown ST: surfing/sonia
-250 Brown PD: begin
-250 Brown LP: slow/brit/water/classic/jasmine/mistis
-250 Choco PD: midnight 
 
-250 Luna Gray ST: luna prism

-250 Brown KT: mini sofia/sharon
-250 Blue KT: mini olivia/mini ava/dreamy/jet aime

-250 Brown DC: moonwalk/moonstar/mini darlight/mini oscar/mini pear/mini matake
-250 Blue DC : Minnie
-250 Green DC: minnie


--------------------

-275 Black ST: sonia/waffle/zoey/surfing/vanilla
-275 Gray W
: bingsu/caramel 1 tone/glory/velvet 3 tone/aqua bling/helen 3 tone

-275 Gray ST: lover/kanok/dodo/naree/holly/praiya/rita/laluna/spatax
-275 Gray PD: begin/alberta/shilla
-275 Gray LP: sydney/trio/brit/maldive/v9/classic  
-275 Brown W: glamour/aura
-275 Brown ST: dodo/praiya/holly/laluna/zoo zoo/vanilla 
-275 Brown PD: alberta/aim/famous
-275 Brown LP: skin/chu chu/creamy/Sydney/mai
-275 Blue W: pony
-275 Blue ST: pony

-275 Choco PD: extra

-275 Gray KT: limited Neptune/bena/sharon/birkin
-275 Brown KT: sharon
-275 Blue KT: mini Olivia

-275 Gray DC: minnie/mini lapis/moonwalk/moonlight/moonstar/naomi/mini delight/mini darling/mini devilish/mini noblux/maki/noblux/mini pear/mini matake/jinnie/mini matake
-275 Brown DC: moonlight/mini devilish/mini darling/nobluk/mini pear/mini maki/mini oscar/mini matake


--------------------

-300 Black ST: waffle/sonia/zoo zoo
-300 Gray W
: caramel 1 tone/aqua bling

-300 Gray ST: lover/praiya/laluna/surfing/vanilla/mini purely/mini icy-x/ivy
-300 Gray LP: classsic/brit/sydney/trio/skin/mistic/envy/v9/slow/real/sally/jasmine/cosmo 
-300 Gray PD: begin
-300 Brown ST: lover/pangpapan/praiya/laluna/vanilla/surfing/zoey/holly
-300 Brown PD: alberta/shilla
-300 Brown LP: Sydney/chu chu/skin/water/cozy/classic/slow/mango/high/brit
-300 Blue W: pony
-300 Luna Gray ST: luna prism
-300 Venus Brown ST: luna prism

-300 Gray KT: navy/bena/limited neptune/birkin/sharon/mini sofia
-300 Brown KT: milene/sharon
-300 Blue KT: mini Olivia/mini ava/jet aime

-300 Gray DC: mini emma/Bangkok/elsa/mini lapis/moonwalk/moonstar/similan/mini delight/mini devilish/naomi/mini darling/mini grace/jisoo/Minnie/moonlight/mini pear/mini maki
-300 Brown DC: elsa/moonstar/moonwalk/mini delight/moonlight/mini devilish/mini pear/mini maki/mini matake


--------------------

-325 Black W: mini dali
-325 Gray W: heaven/jasmine/caramel 1 tone/bright/glamour/lush/waffle/lava/pink wink/soda/glory/soul/vivi ring
-325 Gray ST: lover/romantea/dodo/glamour/montra/holly/laluna/lcy/sweety galaxy/seattle/glossy mood/vanilla/surfing/waffle/yogurt/zoey/Sonia/zoo zoo
-325 Gray PD: little cillon 3 tone/alberta/little stella/olivia/teera/little tiara/begin
-325 Gray LP: Sydney
-325 Brown W: jasmine/puffy/mini pony/glory/bright/vivi ring/glamour/waffle/lava/pink wink/soda
-325 Brown ST: romantea/dodo/puffy/glamour/pangpaparn/lavender/praiya/maya/laluna/rita/seattle/lcy/scarlett/zoey/waffle/Sonia/vanilla/surfing   
-325 Brown PD: melody/winter/little stella/alberta/teera/famous/little cillon 3 tone/vollet/diamond/cillon 3 tone/chimmer
-325 Brown LP: French/skin/syney
-325 Blue W: pony

-325 Black KT: mini margarita/dreamy/mini circle/mini bom/mini soff
-325 Gray KT: jet aime/mini soff/mini cleen/mini someday/artemis/mini jelly/mini sugar/cocoro/bena/mini stella/navy/big seashell/keizen/minerva/mini anna/jewel 3 tone/mini  diva/stella/edwina/mini twinkle/Demeter/jinnie/mini Vivian/diva/mini sheer/venus/mini nadia/mini jet aime/mini milin/milene/mini ella/mini fondue/mini sheer/mini oh soul/the secret/mini Minerva/mini diva/miranda
-325 Brown KT: mini fondue/porshe/mini Olivia/artemis/mini anna/navy/edwina/mini circle/diva/mini stella/puffy 3 tone/falling/venus/mini soff/viva/mini the secret/mini margarita/hyper/mini ella/jinnie/the secret/mini holla/mini maria/mini ava/mini jet aime/solotica/mini diva/mini bom/birkin/milene/mini holla/mini sofia
-325 Blue KT: mini Olivia/dreamy/mini jet aime/mini ava/jet aime
-325 Light Brown KT: mini Olivia

-325 Black DC: phoenix/black popeye
-325 Gray DC: winter/Bangkok/similan/ayu/Rapunzel/spring/autumn/veronica/mini emma/belle/mini lapis/moonlight/moonstar/moonwalk/soul/dubai/mini devilish/cookie/mini noblux/nobluk/Naomi/jisoo/jinnie/bali/maki/mini delight/albertine/mini darling/elsa/mini pear/mini maki/mini matake
-325 Brown DC: bali/dubai/mini Oscar/mini emma/elsa/winter/Rapunzel/belle/moonwalk/moonlight/moonstar/mini delight/mini noblux/mini grace/mini sonic/mini devilish/mini lapis/mini matake/spring/mini maki/mini peaar

--------------------

-350 Gray W : caramel 1 tone/glamour/lush/lava/velvet 3 tone
-350 Gray ST: vanilla/Sonia/waffle/zoo zoo/zoey/surfing
-350 Gray LP: french/brilliant/ato/wannabe
-350 Brown W: pony/glamour/lava/velvet 3 tone
-350 Brown ST: dodo/pangpapan/lover/rita/zoey/zoo zoo/surfing/vanilla/waffle/sonia
-350 Brown PD: aim
-350 Brown LP: french/canaria
-350 Blue W: pony
-350 Luna Gray ST: luna prism

-350 Gray KT: navy/mini nadia/mini maria/mini diva/jinnie/mini fondue/milene/the secret/bena/mini Vivian
-350 Brown KT: 007/venus/jinnie/mini diva/navy/milene/mini twinkle/mini sugar/the secret/mini maria

-350 Gray DC: mini lapis/dubai/Bangkok/minnie/mini emma/elsa/moonwalk/naomi/moonlight/cookie/mini noblux/maki/noblux/moonstar/mini maki/mini pear/mini matake
-350 Brown DC: moonwalk/moonlight/moonstar/mini delight/mini devilish/mini darling/nobluk/mini nobluk

--------------------

-375 Gray W: caramel 1 tone/mini pony/lush/waffle/lava/velvet 3 tone/soda/soul/pink wink
-375 Gray ST: zoey/waffle/surfing/vanilla/Sonia/yogurt
-375 Gray PD: begin
-375 Gray LP: mistic/brit/mango/joy/ato/pola/canaria/spring/bim/cozy/tikita/hawaii
-375 Brown W: mini pony/glamour/velvet 3 tone/lava/soda/pink wink
-375 Brown ST: romantea/rita/dodo/seattle/zoo zoo/waffle/zoey/batis/vanilla/sonia
-375 Brown PD: aim
-375 Brown LP: pola/v4
-375 Blue W: stella/star 3 tone

-375 Gray KT: jet aime/navy/bena/the secret/jinnie/mini maria/milene/mini ava
-375 Brown KT: Porsche/lana/007/jinnie/mini anna/navy/mini maria/mini fondue/milene/jinnie
-375 Blue KT: dreamy/mini olivia/mini ava/jet aime
-375 Light Brown KT: mini olivia

-375 Gray DC: Bangkok/dubai/belle/bali/mini emma/mini lapis/Minnie/elsa/moonwalk/moonlight/ayu/moonstar/mini delight/naomi/mini noblux/mini grace/cookie/nobluk/mini matake/mini pear/mini maki/naomi
-375 Brown DC: bali/Bangkok/belle/moonwalk/moonlight/moonstar/mini oscar/mini pear/mini matake/mini maki

--------------------


-400 Gray W: caramel 1 tone/mini pony/glamour/lush/lava/velvet 3 tone/soul
-400 Gray ST: vanilla/zoey/waffle/Sonia/zoo zoo/surfing/yogurt/pony
-400 Gray LP: v7/lcy/classic/louis/brit/canaria/cozy/Hawaii/maxy/cha cha/milky/v2/mai/kiyomi/cosmo/xoxo/Spanish circle
-400 Brown W: glamour/velvet 3 tone/waffle/lava/aura
-400 Brown ST: furby/mini purely/surfing/Sonia/zoey
-400 Brown PD: diamond
-400 Brown LP: wannabe/canaria/pola/cosmo/slow/water/v6/ato/kiyomi/v9
-400 Blue W: pony/star 3 tone/stella

-400 Gray KT: mini jet aime/oh soul/jet aime/milene/mini cemore/mini maria/mini sheer/mini jelly/mini diva/mini soff/mini Vivian/the secret/mini twinkle/mini nadia/bena/lana
-400 Brown KT: mini holla/mini anna/jewel 4 tone/the secret/navy/mini jet aime/mini ella/mini twinkle/mini ava/mini maria/jinnie/mini diva/007/Porsche/milene/mini olivia
-400 Blue KT: mini Olivia/dreamy/mini ava

-400 Gray DC: moonwalk/moonstar/bali/dubai/mini lapis/minnie/bangkok/naomi/mini emma/moonlight/belle/mini darling/cookie/mini noblux/mini grace/maki/noblux/Tokyo/mini devilish/mini sonic/winter
-400 Brown DC: mini emma/mini oscar/elsa/moonwalk/dubai/mini lapis/moonstar/mini grace/maki/noblux/mini darlight/moonlight/similan/mini pear

--------------------

-425 Black W: mini nudy/mini brownie/mini dali
-425 Gray W: pony/mini creamy/jasmine/heaven/dali/mini pony/nudy/soda/fubish/caramel 1 tone/bright/glory/glamour/lush/waffle/lava/thari/pink wink/soul/vivi ring
-425 Gray ST: big some/rita/pristea/seattle/glossy mood/sweety j/romantea/dodo/waffle/surfing/zoo zoo/yogurt/vanilla/zoey/sonia
-425 Gray PD: cillon 3 tone/little cillon 3 tone/little glitter/chimmer/little stella/little tiara
-425 Brown W: pony/puffy/jasmine/soda/aura/mini pony/mini creamy/vivi ring/glory/alice/furbish/bright/glamour/cafe 3 tone/waffle/lava/pink wink
-425 Brown ST: sabai/batis/pitchy/romantea/pangpapan/rita/pristea/big some/glossy mood/dodo/lamune/seattle/zoey/surfing/zoo zoo/vanilla/waffle/sonia
-425 Brown PD: cape/melody/little glitter/little cillon 3 tone/little stella/cillon 3 tone/volvet/little tiara/barbara
-425 Blue W: pony
-425 Blue ST: batis/spatax

-425 Black KT : mini circle/circle/margarita/mini viva/mini the secret/mini bom/mini soff/dreamy
-425 Gray KT: mini Vivian/mini ava/mini sheer/navy/mini milin/mini jelly/mini jet aime/mini bom/venus/bena/mini diva/mini soff/mini maria/jinnie/mini ella/viva/mini nadia/Edwina/oh soul/jet aime/milene/the secret
-425 Brown KT: mini dreamy/mini sheer/mini twinkle/mini Olivia/navy/mini jet aime/blossom3/mini holla/mini bom/mini diva/falling/cocoro/the secret/jinnie/milene/viva/Porsche/mini ava/mini milin/mini circle/mini ella/birkin
-425 Blue KT: mini Olivia/dreamy/mini ava/jet aime/jinnie/jewel 3 tone
-425 Light Brown KT: mini Olivia

-425 Black DC: mini rock/mini circle/phoenix/pure/mini tonado/sun

-425 Gray DC: Bangkok/mini emma/Rapunzel/mini lapis/bali/elsa/moonwalk/minnie/moonstar/maki/moonlight/veronica/spring/noblux/cookie/soul/dubai/Naomi/winter/pure/mini grace/mini delight/similan/mini nobluk
-425 Brown DC: bali/dubai/elsa/belle/mini emma/mini grace/spring/ moonlight/moonstar/moonwalk/mini darling/mini sonic/mini delight/pure/mini lapis/Tokyo/nana/rock/Bangkok/mishio/ayu/autumn

--------------------

-450 Black W: night/mini dali
-450 Black ST: dodo
-450 Gray W: pony/caramal 1 tone/soda/jasmine/mini pony/aura/mini creamy/bright/glory/glamour/cafe 3 tone/lush/waffle/lava/holiday/vivi ring/gossy/heaven/puffy/pink wink/velvet 3 tone/min lady/lush/soul/dream/aura
-450 Gray ST: romantea/ lamune/dodo/praiya/holly/lover/chanel/glamour/big some/seoul/sweety j/rita/laluna/seattle/glossy mood/scarlett/Sonia/vanilla/zoey/surfing/yogurt/zoo zoo/waffle
-450 Gray PD: alberta
-450 Brown W: pony/puffy/aura/soda/jasmine/bright/mini creamy/glamour/cafe 3 tone/velvet 3 tone/waffle/lava/dream/pink wink/vivi ring/soda
-450 Brown ST: dodo/pangpapan/maya/praiya/montra/big some/pristea/rita/glossy mood/seattle/scarlett/laluna/yogurt/waffle/surfing/vanilla/zoo zoo/rita/zoey/sonia
-450 Brown PD: famous/little stella
-450 Blue W: stella/pony
-450 Blue ST: kwanusa
-450 Choco PD: little bling

-450 Black KT: mini soff
-450 Gray KT: mini jelly/mini harmony/oh soul/navy/mini holla/mini maria/mini Vivian/mini diva/jinnie/bena/jewel 4 tone/mini cemore/milene/mini ella/the secret/mini soff/mini nadia/min run/birkin/mini anna
-450 Brown KT: mini fondue/Porsche/mini jet aime/007/mini holla/mini anna/mini diva/mini ella/mini nadia/jinnie/mini maria/navy/viva/the secret/milene/mini sofia/mini circle
-450 Blue KT: dreamy/mini olivia/mini jet aime/mini ava/jet aime
-450 Lightr Brown KT: min Olivia

-450 Black DC: phoenix/pure/sun
-450 Gray DC: elsa/mini emma/dubai/mini lapis/Minnie/moonlight/moonwalk/moonstar/soul/bali/winter/mini devilish/naomi/mini delight/tokyo/cookie/mini noblux/maki/noblux/mini sonic/min maki/mini pear
-450 Brown DC: mini emma/dubai/mini Oscar/moonwalk/moonstar/moonlight/mini darling/mini delight/mini devilish/mini noblux/mini grace/jisoo/bali/Tokyo/mini maki/mini pear/mini matake/belle/mni lapis

--------------------

-475 Black W: mini nudy/mini dali
-475 Gray W: pony/heaven/jasmine/holiday/bright/glory/caramel 1 tone/soda/mini pony/glamour/cafe 3 tone/lush/waffle/lava/vivi ring/velvet 3 tone/pink wink/soul
-475 Gray ST: lamune/romantea/dodo/glossy mood/pristea/seattle/big some/sweety j/vanilla/rita/waffle/Sonia/yogurt/surfing/zoo zoo/zoey
-475 Gray PD: cillon 3 tone/cape/little cillon 3 tone/little tiara/barbara
-475 Brown W: stella/pony/jasmine/dali/puffy/soda/furbish/bright/aura/mini pony/glamour/cafe 3 tone/velvet 3 tone/waffle/lava/pink wink/vivi ring
-475 Brown ST: lamune/Tokyo/seattle/pristea/rita/big some/pangpaparn/nelly/dodo/sweety j/glossy mood/waffle/Sonia/zoo zoo/surfing/vanilla/zoey
-475 Brown PD: little pony/little stella/little tiara/cillon 3 tone
-475 Brown LP: mai
-475 Blue W: stella/star 3 tone/glamour/pony/mini pony
-475 Blue ST: batis
-475 Choco W: brownie/night

-475 Black KT : margarita/mini bom/mini soff
-475 Gray KT: mini milin/mini jelly/mini sheer/venus/navy/mini ava/jinnie/mini diva/oh soul/mini maria/mini Olivia/mini harmony/mini Vivian/mini soff/mileme/mini jet aime/birkin/mini bom/mini rose/sharon
-475 Brown KT: mini milin/mercy/navy/mini anna/jewel 3 tone/mini Olivia/007/mini holla/mini maria/jinnie/viva/Porsche/mini jet aime/mini ava/the secret/platinum/falling/milene/venus/mini bom
-475 Blue KT: dreamy/mini Olivia/mini ava/jet aime/jinnie/mini jet aime
-475 Light Brown KT: mini Olivia

-475 Black DC: mini tornado/black popeye/phoenix/pure
-475 Gray DC: vevonica/bali/elsa/mini emma/Minnie/mini lapis/spring/belle/winter/moonlight/moonstar/moonwalk/soul/mini delight/naomi/cookie/mini noblux/mini grace/nobluk/Bangkok/maki/mini devilish
-475 Brown DC: rock/belle/elsa/mini emma/winter/spring/dubai/moonstar/moonwalk/moonlight/mini nobluk/mini grace/nobluk/mini delight/mini Oscar/Bangkok/bali/nana/mini devilish/Tokyo/mini sonic

--------------------

-500 Gray W: glamour/lush/lava/gossy/nudy
-500 Gray ST: praiya/rita/laluna/vanilla/waffle/Sonia/zoo zoo/surfing/zoey
-500 Gray PD: begin/alberta/sakura/melody/soulmate/maya/glamour/catier/hugo
-500 Brown W: jasmine/bright/glamour/lava/aura/pink wink
-500 Brown ST: dodo/maya/laluna/praiya/rita/vanilla/Sonia/waffle/zoey/Sonia/surfing/zoo zoo
-500 Brown PD: cillon 3 tone/glamour/nudy/pony/maya/araya
-500 Blue W: stella/pony
-500 Choco PD: little bling
-500 Venus Brown ST: luna prism

-500 Gray KT: navy/jinnie/mini twinkle/mini Vivian/the secret/mini soff/mini cemore/mini maria/bena/mini ella/mini ava/milene/birkin/mini sofia/Sharon/mini rose
-500 Brown KT: mini Olivia/porche/navy/mini holla/the secret/jinnie/mini twinkle/mini diva/milene/Edwina/mini sofia/Sharon/birkin
-500 Blue KT: mini olivia/jinnie/mini ava/dreamy/jet aime/mabel
-500 Light Brown KT: mini Olivia

-500 Gray DC: Bangkok/mini lapis/Minnie/moonstar/moonwalk/moonlight/mini delight/mini devilish/mini darling/mini emma/naomi/cookie/mini nobluk/nobluk/mini matake/mini maki/mini pear
-500 Brown DC: elsa/dubai/Bangkok/moonstar/moonlight/rock/moonwalk/bali/mini delight/mini devilish/mini oscar/mini darling/mini sonic/mini maki/mini pear

--------------------

-550 Black PD: tiara/melody
-550 Gray W: velvet 3 tone
-550 Gray ST: zoey/Sonia/surfing
-550 Gray PD: alberta
-550 Gray LP: maxy
-550 Brown W: glamour
-550 Brown ST: zoey/surfing/sonia
-550 Blue W: pony
-550 Choco PD: moonlight/bling/extra
-550 Venus Brown ST: luna prism

-550 Gray KT: Birkin
-550 Brown KT: navy
-550 Blue KT: mini olivia/dreamy/jet aime

-550 Gray DC: mini lapis/dubai/bangkok/moonstar/moonwalk/mini devilish/cookie/mini nobluk/nobluk/moonlight/mini matake/mini pear
-550 Brown DC: bali/dubai/mini delight/moonlight/mini darlight/mini nobluk/nobluk/mini Oscar/mini maki/moonwake/mini pear/bali/similan

--------------------

-600 Black W: nasty/mini dali
-600 Gray W: neona/lava/pink wink/velvet 3 tone
-600 Gray ST : lover/praiya/laluna/surfing/zoey/Sonia/vanilla
-600 Gray PD: alberta/remind/shilla
-600 Brown W : neona/glamour/cafe 3 tone/velvet 3 tone/lava/mini dolly/pink wink
-600 Brown ST: maya/pitchy/praiya/montra/laluna/batis/zoo zoo/zoey/Sonia/vanilla
-600 Brown PD : remind/alberta
-600 Blue ST: kwanusa
-600 Hazel PD: nudy 

-600 Gray KT : navy/mini ava/mini milin/Birkin/mini bom/Sharon
-600 Brown KT : porsche/navy/mini fondue
-600 Blue KT: mini Olivia/jet aime/mini ava

-600 Black DC: rock/mini rock
-600 Gray DC: belle/bangkok/dubai/mini nobluk/nobluk/moonlight/mini lapis/moonstar/orjao/mini devilish/mini darling/mini maki/mini matake/moonwake/mini pear
-600 Brown DC: dubai/Bangkok/mini Oscar/moonwalk/moonstar/mini delight/rock/bali/mini nobluk

--------------------

-650 Black W: mini dali
-650 Gray W: velvet 3 tone/pink wnk
-650 Brown W: velvet 3 tone/pink wink

-650 Gray KT: Birkin
-650 Blue KT: mini Olivia

-650 Gray DC: dubai/Bangkok/nobluk/mini nobluk/mini grace/pure
-650 Brown DC: mini Oscar/mini nobluk

--------------------

-700 Black W: mini dali
-700 Black ST: zoo zoo/surfing/yogurt/vanlla/zoey/Sonia/waffle
-700 Black PD: melody/tiara
-700 Gray W: velvet 3 tone
-700 Gray LP: signature/scarlet
-700 Brown W: mini dolly/velvet 3 tone
-700 Brown LP: french/kaiti
-700 Choco PD: moonlight/sofia/extra/midnight

-700 Gray KT: mini ava
-700 Blue KT: mini ava/mini Olivia

-700 Gray DC: Bangkok/mini nobluk/nobluk/dubai/veronica
-700 Brown DC: bali/dubai/mini Oscar/mini nobluk/nobluk

--------------------

-750 Black W: mini nudy/mini dali
-750 Black ST: sonia
-750 Gray W: lava/velvet 3 tone/pink wink
-750 Gray ST: pitchy/batis/zoey/surfing
-750 Gray LP: brilliant/scarlet/hybrid/cotton candy/french/fiesta
-750 Brown W: glamour/cafe 3 tone/velvet 3 tone/lava/mini dolly/pink wink
-750 Brown ST: batis/nutwara/zoo zoo
-750 Brown LP: French

-750 Gray KT: mini sofia/Sharon/mini run/birkin
-750 Brown KT: mini sofia/sharan
-750 Blue KT: mini Olivia

-750 Gray DC: Bangkok/mini nobluk/maki/nobluk/cookie
-750 Brown DC: dubai/bali/mini Oscar/mini nobluk

------------------

-800 Black W: mini nudy/mini brownie/mini dali
-800 Gray W: puffy/shimmer/mini pony/glamour/cafe 3 tone/lush/velvet 3 tone/waffle/lava
-800 Gray LP: brilliant/sure/skin/edge/cotton candy/french/spanish circle/sangria/scarlet
-800 Brown W: puffy/pony/alice/shimmer/glamour/cafe 3 tone/velvet 3 tone/waffle/lava
-800 Brown LP: little angel/water/spanish circle
-800 Violet LP: bling

-800 Gray KT: mini maria/mini ella/mini primo
-800 Brown KT: navy/mini ella/mini maria/mini primo
-800 Blue KT: mini olivia/jet aime
-800 Hazel KT: mini ella

-800 Black DC: pure/rock
-800 Gray DC: dubai/bali/Bangkok/matake/pure/mini pony/cookie/mini nobluk/mini grace/nobluk/veronica/maki
-800 Brown DC: dubai/mini grace/Bangkok/bali/mini oscar/mini nobluk/mini grace/nobluk/nana

--------------------

-850 Black W: circle/mini nudy/mini brownie/morgen/mini dali
-850 Black ST: yogurt/vanilla/zoey/surfing/zoo zoo/Sonia/waffle
-850 Gray W: pony/puffy/mini pony/shimmer/glamour/cafe 3 tone/lush/waffle/lava/pink wink/valvat 3 tone
-850 Gray ST: vanilla/waffle/Sonia/zoey/yogurt/surfing/zoo zoo
-850 Brown W: puffy/pony/alice/glamour/cafe 3 tone/velvet 3 tone/waffle/lava/pink wink/mini dolly
-850 Brown ST: surfing/zoo zoo/waffle/zoey/vanilla/pitchy/sonia
-850 Beige Brown ST: roze

-850 Gray KT: mini milin/mini sheer/mini jelly/jewel 3 tone/mini cleen/oh soul/mini cemore/mini primo/navy/mini sofia/Sharon/birkin/mini ella/mini run
-850 Brown KT: mini anna/Porsche/mini sheer/mini fondue/navy/mini cemore/mini ella/birkin/mini primo/mini bom/Sharon/mini Olivia/mini sofia
-850 Blue KT: mini Olivia/jet aime
-850 Light Brown KT: mini Olivia

-850 Black DC: pure/rock
-850 Gray DC: cookie/mini grace/maki/nobluk/mini nobluk
-850 Brown DC: mini grace/nobluk/mini nabluk

--------------------

-900 Black W: morgen/mini nudy/mini brownie/circle/mini dali
-900 Black ST: zoo zoo/zoey/surfing/vanilla/yogurt/Sonia/waffle
-900 Gray W: pony/puffy/mini pony/shimmer/glamour/cafe 3 tone/lush/velvet 3 tone/waffle/lava/pink wink
-900 Gray ST: zoo zoo/Sonia/vanilla/zoey/surfing/yogurt
-900 Gray PD: shilla/adele/secret eye
-900 Brown W: mini dolly/puffy/pony/shimmer/glamour/cafe 3 tone/velvet 3 tone/lava/waffle/pink wink
-900 Brown ST: pitchy/waffle/zoey/Sonia/surfing/zoo zoo/vanilla
-900 Brown LP: bliss
-900 Blue LP: cemellia 
-900 Beige Brown ST: roze

-900 Black KT: margarita
-900 Gray KT: mini diva/mini cleen/mini milin/mini sheer/mini jelly/mini soff/oh soul/mini ava/navy/mini primo/birkin/jet aime/mini run/birkin/Sharon/mini sofia
-900 Brown KT: mini jelly/mini anna/mini sheer/navy/mini fondue/porshe/mini Olivia/mini ella/mini cemore/mini maria/mini viva/birkin/mini sofia/Sharon
-900 Blue KT: mini Olivia/jet aime
-900 Light Brown KT: mini Olivia

-900 Black DC: pure/rock
-900 Gray DC: mini grace/nobluk
-900 Brown DC: mini noblux/mini grace

--------------------

-950 Black W: morgen/mini nudy/mini brownie/circle/mini dali
-950 Black LP: rucy/twilight/v12
-950 Gray W: shimmer/mini ava/pony/puffy/mini pony/glamour/cafe 3 tone/lush/waffle/lava
-950 Gray ST: pitchy/apisada/sweety hydrocor/patricia/batis/mini pony
-950 Gray PD: shilla/bride too/secret eye/adele
-950 Gray LP: delight/bliss/jasmine/signature/vivi
-950 Brown W: pony/pink wink/mini dolly/puffy/shimmer/alice/mini pony/glamour/cafe 3 tone/velvet 3 tone/waffle/lava
-950 Brown ST: lamune/spatax/solotica hydrocor/batis/cherry/pitchy/mini pony
-950 Brown PD: arm/secret eye/brite too
-950 Brown LP: jasmine/Hawaii/scarlet/bliss
-950 Beige Brown ST: roze
-950 Choco LP: myst/bling
-950             ST: clear

-950 Black KT: margarita/mini cleen 
-950 Gray KT: mini sheer/mini cleen/jet aime/mini jelly/navy/jewel 3 tone/mini holla/mini milin/mini diva/mini soff/mini sugar/mini ava/mini ella/mini maria/mini primo/mini bom
-950 Brown KT: mini jelly/mini soff/mini diva/mini sheer/Porsche/mini holla/falling/navy/mini ava/mini jet aime/bena/mini cleen/mini milin/mini ella/mini cemore/mini primo/mini fondue/birkin
-950 Blue KT: mini Olivia/jet aime
-950 Light Brown KT: mini Olivia

-950 Black DC: pure/rock
-950 Gray DC: mini pony/cookie/mini nobluk/mini grace/maki/sonic
-950 Brown DC: pure/mini nobluk/mini grace/maki
-950 Blue DC: sonic

--------------------

-1000 Black W: mini brownie/mini dali
-1000 Black ST: zoo zoo/waffle/vanilla/yogurt/zoey/sonia
-1000 Gray W: pony/glamour/cafe 3 tone/lush/lava/velvet 3 tone
-1000 Gray ST: yogurt/surfing/sonia
-1000 Brown ST: batis/zoo zoo/zoey
-1000              ST: clear

-1000 Gray KT: navy/mini ella/mini primo/birkin/Sharon
-1000 Brown KT: mini sheer/mini ella/birkin/Sharon/mini sofia
-1000 Green KT: mini olivia

-1000 Black DC: rock
-1000 Gray DC: mini nobluk
-1000 Brown DC: nobluk

--------------------
อัพเดทวันที่ 21/10/2020

Powered by MakeWebEasy.com