ค่าสายตา-power

** หมายเหตุ **
ค่าสายตาพึ่งเข้า บางสเต็ป บางลายอาจหมด
เพราะสินค้าออกเร็วมาก **

ค่าสายตาของ Wink lens
**pimniyom brown 0.75-2.00/2.50-3.00**
**pimniyom gray 0.75-2.00/2.50-3.00**
**pimrypie brown 0.50-10.00**
**pimrypie gray 0.50-10.00**
baby3tone brown(chestnut) 0.50-3.50/4.00/4.50-8.00
baby3tone gray 0.50-1.00/1.50/2.00-2.50/3.00/3.50/4.00-5.50
bella3tone brown(chestnut) 0.50-2.75/3.25-4.00/4.50/5.00-6.00/7.00
bella3tone gray 0.50-4.00/4.50/5.00/6.00-7.50
brownie black 0.75-2.00/2.50-3.00/3.50-4.00/4.50
circle black 0.75-2.00/2.75-3.25/4.00/4.50/5.00/5.50/7.00
daisy black 0.50-4.00/4.50/5.00-7.50
kwan black 0.75-4.00/4.50/5.00/5.50/6.50/7.50
dna brown(chestnut) 0.75/1.25/7.50
dna gray 0.75-2.75/3.25-4.00/4.75-8.00/9.00-10.00
glamorous brown(chestnut) 0.75-2.00/2.50-3.75/4.50/5.00
glamorous gray 2.25/2.75-3.50/4.50
heaven brown(chestnut) 0.50-4.00/4.50/5.00-7.50
heaven gray 0.50-2.00/2.50-3.25/3.75-4.00/4.50/5.00/7.50/8.50
kwan black 0.50-4.00/4.50/5.00-7.50
mini dolly brown(chestnut) 0.75-4.00/4.50/5.00-7.50
mini dolly gray 0.50/1.00-3.00/3.50-4.00/4.50/5.00/5.50/7.00/7.50
mirage brown(chestnut) 0.50-2.00/2.75-3.75/4.50/5.00/7.00/7.50

oilley3tone gray 0.50/1.00-4.00
omg brown(chestnut) 0.50-4.00/4.50/5.00-6.50
omg gray 0.50-1.75/2.25-4.00/4.50/5.00-6.50
pony brown(chestnut) 0.50-1.75/2.25-2.75/5.00-5.50
sky brown(chestnut) 0.50-4.50/5.00-7.50
sky gray 0.50-4.00/4.50/5.00-7.50

thari brown(chestnut) 0.75-1.25/2.75/6.50-7.50
thari gray 0.75-2.00/5.00
shimmer brown(chestnut) 0.50-4.00/4.50/5.00-7.50
dream Black 0.75-4.00/4.50/5.00-7.50

ค่าสายตาของ Kitty kawaii
**Bambi brown 0.50-3.00**
**Bambi gray 0.50-3.00**
**Bambi hazel 0.50-3.00**
Dreamy brown 0.75-1.75/2.50-4.00/5.50-6.00
Dreamy gray 0.50/1.00-2.00/2.75-3.25
Mini primo brown 0.50-1.25/2.00/2.50-3.00/3.50/5.00/6.00-6.50
Mini primo gray 0.50-1.50/2.00-4.00/4.50/5.00/6.00
New york 0.50/0.75/1.25/1.75/2.00/2.50/2.75
Trinity brown 0.50-3.00
Trinity gray -0.50-2.00

ค่าสายตาของ Lolipop
Kiki gray 0.50-0.75/1.25-1.50/2.25
Kiki brown 0.50-0.75
Jelly bean black 0.75/2.00/2.50/4.00-4.75
Luna gray 0.50-0.75/2.25-3.00
Luna brown 0.50-0.75/1.25/2.00-2.25


ค่าสายตาเลนส์ใสของ Kitty kawaii
Softlens 0.75/1.25-2.00/2.50/2.75/3.75-4.25/4.75-5.50


ค่าสายตาเลนส์ใสของ Wink
Softlens 1.50-2.00/6.50/9.00/9.50


ค่าสายตา unicon 
Unicon brown 0.50-5.50
Unicon gray 0.50-1.00/2.25/2.75-6.00/7.00-8.00


ค่าสายตาเลนส์ใสของ Maxim
Sof eye 0.75-10.00

--------------------

*แนะนำวิธีการสั่งออเดอร์ต้องการสินค้ารายการไหนพิมหรือเขียนส่งมาทางไลน์ให้ชัดเจน
(พร้อมระบุสเต็ปสายตายี่ห้อรุ่นสีจำนวนคู่ที่ต้องการ) เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการจัดออเดอร์ค่ะ
W=wink/ST=sweety/PD=prettydoll/LP=lollipop/KT=kitty/PR=prettylens/DC=dreamcolor/G=gaezz
ตัวอย่างในการสั่งซื้อ -50 W : nudy gray 5/pony brown 20/king black 10/melody choco10


-50 Black ST
: zoey/vanilla/elsa/aurora/rapunzel/cinderella/sonia/bell/
-50 Black LP
: Ruey/smoothie/v11/v12/xoxo/jellybean/
-50 Gray W: bingsu/caramel 1 tone/dna/pachi/
-50 Gray PD: barbara/little pure/sonya/little stella/little cillon 3 tone/emattan/maya/little glitter/molly/cillon3tone/soulmate/trendy/emquatier/catier/
-50 Gray LP
: topaz/mini rusty/v6/trio/wannabe/dassic/bim/v7/Cozy/speed/pola/trap/sharon/brit/hush/spring/ato/v4/twilight/sydney/kiki/luna/joy/xoxo/
-50 Gray ST: Elsa/Rapunzel/dodo/
-50 Brown ST
: dodo/elsa/laluna/praiya/Holly/Lover/cinderlla/sonia/rapunzel/isis/seattle/batis/lamune/milanda/ribbon/minidolce/snowhite/minipony/zoozoo/
-50 Brown LP: chu chu/hush/tikita/bim/xoxo/ivy/ato/spring/dolly eye/mini kelly/v2/v6/cozy/kiki/luna/joy/minako/milky/trap/sydney/sharon/v4/spanish/canaria/rose/
-50 Brown PD
: eva/barbara/littlestella/catier/littlepure/littletiara/
-50 Brown W: Soul/Pimrypie/
-50 Blue W
: stella/pony
-50 Blue ST
: seoul
-50 Violet ST
: seoul
-50 Green ST: seoul
-50 Yellow ST: minipony
-50 Gray KT: mini fio/birkin/bena/mini vivian/oh sou/the secret/mini twinkle/sharon/mini fondue/cottage/mini ava/mini lady/mini sinvia/mini maria/minialica/minirose/jinnie/minisifah/milene/minidiva/minififi/newyork/keizen/jewel4tone/miniarthena/007/minimilin/
-50 Brown KT
: mini fondue/porsche/mini holla/the secret/mini anna/mini twinkle/sharon/mini fio/mini sinvia/minidiva/minisifah/mini maria/milene/jinnie/minififi/miniolivia/minialica/edwina/007/minilady/
-50 Blue KT
: mini olivia/jet aime/dreamy/


--------------------

-75 Black ST
: zoey/vanilla/cinderella/sonia/Ariel/Elsa/Rapunzel/
-75 Black LP: milky/alaska/v12/
-75 Gray ST
-75 Gray W: pimniyom/
-75 Gray PD: emation/follow me/so hot/soulmate/molly/sonya/emquatier/little tiara/eva/cape/catier/alberta/maya/little stella/little cillon 3 tone/Barbara/little pure/new york/little chimmer/little gritter/cillon 3 tone/

-75 Gray LP: mini sunny/skin/Topaz/minihigh/minimint/minitintin/rose/
-75 Brown PD : begin/babara/eva/littlestella/cape/catier/littlechimmer/littletiara/littlepure/molly/
-75 Brown W : MagicHole/pimrypie/pimniyom/pony/pachi/
-75 Brown ST: praiya/holly/rapunzel/isis/

-75 Brown LP: sydney/chuchu/
-75 Choco ST: brownie/
-75 Green ST
: seoul
-75 Gray KT : minijelly/minifio/minisinvia/miniava/anna/
-75 Brown KT: minifondue/minififi/minisinvia/dreamy/porche/minialica/minisheer/minirose/
-75 Blue KT: miniolivia/

--------------------

-100 Black ST
: elsa/rapunzel/cindella/sonia
-100 Black LP
: xoxo/v11
-100 Black W: N-dol/Extra/
-100 Gray W
: MagicHole/Dali/Seeshall/MiniDolly/Daisy/Baby3tone/Sky/Bella3tone/Jewerly/Pachi/Pompam/Nudy/Glamourous/Alice/
-100 Gray ST: elsa/
-100 Gray PD:begin/molly/follow me/so hot/soulmate/sonya/emquatier/little tiara/cartier/maya/newyork/emation/littlecillon3tone/littlepure/cillon3tone/eva/cape/barbara/littlestella/littlechimmer/littlegritter/
-100 Gray LP:skin/mini high/mini sunny/rose/v4/topaz/flow/Maxy/Sense/Rusty/minikelly/jellybean/
-100 Brown W: alice/seeshall/omg/baby3tone/bellla3tone/miniboom/nudy/pompam/cafe3tone/

-100 Brown PD:eva/cartier/little tiara/cape/barbara/littlepure/littlechimmer/sohot/littlestella/famous/
-100 Gray KT:minialica/minisheer/minififi/minifio/minisifah/minicleen/
-100 Brown KT: minisifah/minisheer/minialica/minisinvia/

-100 Blue KT: mini olivia/jetaime/
-100 Violet ST: seoul/


--------------------
-125 Black LP: xoxo/jellybean/v11/
-125 Black ST
: /zoey/rapunzel/bell/ariel/cindella/

-125 Gray W: favor/moongming/aunchan/baby 3 tone/pure/heaven/bella 3 tone/dna/nudy/pompam/alice/jewery/thari/seeshall/minidolly/daisy/glamorous/sky/miniboom/shimmer/pachi/aroma/dali/
-125 Brown W:aunchan/dali/minidolly/cafe3tone/seeshall/daisy/baby3tone/magichole/bella3tone/jewerly/miniboom/nudy/pachi/pompam/pimrypie/soul/shimmer/
-125 Brown PD: littletiara/littlepure/cape/catier/famous/littlechimmer/littlestella/barbara/
-125 Gray KT
: minicleen/birkin/minisifah/minialica/newyork/
-125 Gray PD
: little tiara/so hot/begin/soulmate/molly/emquatier/cape/littlecillon3tone/maya/littlegritter/sonya/catier/littlestella/
-125 Brown KT: porsche/mini sheer
-125 Blue KT: mini olivia/
-125 Gray LP: minikelly/luna/

--------------------

-150 Black LP: Milky/
-150 Gray W: minidolly/daisy/miniboom/dna/pompam/pimrypie/
-150 Gray PD: sonya/little tiara/babara/cillon3tone/eve/emquatier/soulmate/cape/maya/littlestella/followme/emation/begin/littlecillontone/
-150 Gray LP:mini high/topaz/sunny/trap/sharon/v6/v2/
-150 Brown W: seeshall/daisy/babay3tone/jewerly/miniboom/pachi/pompam/pimrypie/dream/pony/
-150 Brown Lp: sharon/hush/ato/pola/trap
-150 Brown PD: cape/eva/littletiara/catier/barbara/littlepure/littlechimmer
-150 Gray KT: mini alica
-150 Blue KT: mini olivia

--------------------

-175 Gray W: alice/seeshall/minidolly/daisy/jewerly/miniboom/nudy/pachi/pompam/pimrypie/o.m.g/
-175 Gray PD
: begin/emation/follow me/so hot/molly/sonya/eva/little tiara/catier/littlecillon3tone/cape/little stella/little chimmer/little gritter/soulmate/emquatier/cillon3tone
-175 Gray LP: mini high/topaz/rose/mini sunny/mai/minimint/
-175 Black ST: rapunzel/elsa
-175 Brown PD: begin/cartier/cape/molly/little tiara/little chimmer/little pure/eva/barbara/shilla/arm/
-175 Brown LP: rose/mai/xoxo/v6/tikita/pola/kiwi/v2/spring/moss/trap/spanish/kaiti/jasmine/brilliant/
-175 Brown W : minidolly/daisy/bella3tone/jewerly/miniboom/nudy/pachi/pompam/pimrypie/o.m.g/
-175 Blue ST: seoul
-175 Green ST: seoul
-175 Blue KT: mini olivia
-175 Gray KT: miniolivia/minialica/minivivian/newyork/


--------------------

-200 Black ST: elsa/rapunzel/
-200 Black LP: milky/angellinus/jellybean/
-200 Gray W
: favor/dali/seeshall/daisy/baby3tone/jewerly/miniboom/dna/pachi/pompam/heaven/melody/nudy/kwan/alice/

-200 Gray PD: begin/follow me/so hot/soulmate/molly/little glitter/maya/little tiara/little cillon 3 tone/catier/emquatier/eva/cape/little stella/little chimmer/cillon3 tone/alberta/barbara/
-200 Gray LP: sense/rose/vogue/mini sunnny/mini topaz/rusty/metro/minimint/stoneberry/classic/paris/minihigh/
-200 Gray ST: elsa/batis/bell/seoul/prada/sure/
-200 Brown W: seeshall/baby3tone/jewerly/miniboom/pachi/pompam/o.m.g

-200 Brown ST: sweety spatax/elsa/spatax/rapunzel/nutwara/vanilla/secret/dior/pitchy/minipony/
-200 Brown PD: eva/cartier/little stella/little chimmer/molly/cape/little pure/littletiara/begin/barbara/bambam
-200 Brown LP: paris/skin/mini sunny/rose/mini high/mini topaz/v4/--------------------

-225 BLACK ST: rapunzel
-225 BLACL LP: Alaska/xoxo/Milky/v11
-225 Brown ST: rapunzel/
-225 Brown W: pony
-225 Brown LP: mai/kelly/minicottoncandy/xoxo/v6/trap/tikita/pola/wannabe/moss/hush/ato/v2/sharon/cozy/rolla/
-225 Blue St: Seoul
-225 Green ST: seoul
-225 Gray PD: sonya/little cillon3tone/little tiara/catier/cillon3tone
-225 Gray LP: hawall/kiyomi/mai/envy/joy/wannabe/sharon/v6/v2/tikita/brit/pola/trap/luna/
-225 Gray ST: Elsa
-225 Blue KT: jet aime/mini ava/
-225 Gray KT:Birkin/Ohsoul/minisinvia/

--------------------
 
-250 Black ST: elsa/rapunzel/cinderalla/
-250 Black LP: v11/
-250 Gray W: favor/dali/aroma/alice/minidolly/jewerly/miniboom/pompam/pimrypie/pimniyom/baby 3 tone/
-250 Gray ST: rapunzel/cinderlla/elsa
-250 Gray PD: classic/little stella/follow me/so hot/eva/sonya/little tiara/emqutier/molly/enotion/cape/catier/littlecillon3tone/maya/soulmate/little glitter/little chimmer

-250 Gray LP: mini sunny/rose/mini kelly/metro
-250 Brown W: daisy/jewerly/miniboom/nudy/pachi/pompam/pimrypie/pimniyom/
-250 Brown ST
: rapunzel/elsa/sweetyspatax
-250 Brown PD: molly/catier/cape/little stella/little tiara/eva/babara
-250 Brown LP: rose

-250 Venus Brown ST: luna prism
-250 Brown KT:mini alica
-250 Gray KT: mini fio/mini sinvia/mini bom/mini alica/neptune/mini cleen/
-250 Blue KT: mini olivia/jet aime

--------------------

-275 Gray W:minidolly/daisy/jewerly/nudy/pompam/pimrypie/pimniyom
-275 Gray ST: rapunzel/lover/dali/sweety spatax
-275 Gray PD: classic/ematian/catier/new york/begin/alberta/valentien/little stella/eve/cape/little cillon 3 tone/emquatiea/sohot/molly/maya/little tiara/soulmate/little glitter

-275 Gray LP: mini high/sense/mini sunny/rose/mai/topaz/
-275 L-Brown LP: Mistc
-275 Brown ST: rapunzel/elsa/sweety spatax
-275 Brown W : cafe3tone/jewerly/miniboom/nudy/pompam/pimrypie/pimniyom
-275 Brown PD: alberta/catier/little tiara/barbara
-275 Brown LP: rose/dollyeye/wannabe/sense/cozy/kelly/mini cottoncandy/xoxo/cosmo/v6/sharon/ato/hush/moss/trap/tikita/v2
-275 Green ST: seoul
-275 Gray KT: mini bom/mini rose/neptune/minialica
-275 Blue KT: mini olivia/jet aime/miniava
-275 Black LP: xoxo/milky/v11

--------------------

-300 Black ST: elsa/rapunzel/vanila
-300 Gray W: dali/aunehan/minidolly/daisy/baby3tone/jewerly/miniboom/nudy/pachi/pompam/pimrypie/pimniyom

-300 Gray ST: elsa/rapunzel/batis/luna prism
-300 Gray PD: new york/classic/ematian/little tiara/little stella/sohot/sonya/little glitter/molly/

-300 Gray LP: mini sunny/mai/mini topaz/minihigh/cassic/kelly/spring
-300 Brown ST: elsa/rarunzel
-300 Brown LP: mini sunny/skin/ato/pola/wannabe/sharon/v2/trap/tikita/moss/dolly eye/v6/mini high
-300 Brown W: seeshall/baby3tone/jewerly/nudy/pachi/pompam/pimrypie/pimniyom
-300 Brown PD: littletiara/catier
-300 Green ST: seoul
-300 Violet ST: seoul
-300 Gray KT: mini cleen/neptune/mini soft/
-300 Brown KT: mini olivia
-300 Blue KT: mini olivia

--------------------

-325 Brown W: omg
-325 Brown LP: pola/ato/xoxo/moss/trap/v6/v2/mai/sharon
-325 Blue W: pony
-325 Gray W: seeshall/omg/
-325 Gray LP: v7/envy/mini cottoncandy/mint/minihigh/rusty/pola/spring/v6/v2/brit/trio
-325 Gray KT: oh soul/birkin/
-325 Blue KT: mini olivia/jet'aime/

--------------------
-350 Brown KT: miniolivia
-350 Brown LP: trap/tikita/pola/v2/xoxo
-350 Brown W: pony

-350 Blue KT: jet aime/mini olivia
--------------------
-375 Gray LP: pola/
-375 Brown W: pimrypie/pimniyom/minidolly
-375 Blue KT: mini olivia
--------------------


-400 Black ST
: zoey/vanilla/rapunzel
-400 Black LP: milky/xoxo/v11/jellybean
-400 Gray LP: pola/tikita/v2/v6/trap/
-400 Gray ST: Rapunzel/Batis/Elsa/
-400 Light Gray: mistic
-400 Gray W: pompam/
-400 Brown LP: xoxo/tikita/moss/v2/trap/minihigh/v6/
-400 Brown ST: Rapunzel
-400 Brown ST: miniolivia
-400 Blue KT: miniolivia/jet'aime


--------------------

-425 Gray W: Magichole
-425 Gray LP: hush/tikita/trap/v6/v2/
-425 Brown LP: ato
-425 Brown ST: elsa/rapunzel/
-425 Green ST: seoul
-425 Violet ST: seoul

-425 Gray KT: birkin/mini ava/mini cleen/navy/ohsoul
-425 Brown KT: ohsoul
-425 Blue KT: mini ava/jet'aime/miniolivia/
-425 Black LP: xoxo/milky/
-425 Green KT: mini olivia


--------------------


-450 Black ST: zoey/vanilla/
-450 Gray ST: elsa/rapunzel/batis
-450 Gray LP: V6/tikita/v2/pola/trap/envy/
-450 Brown ST: rapunzel
-450 Brown LP: tikita/v6/v2/trap/mini hight/xoxo/moss/
-450 Black LP: v11/milky/xoxo


--------------------
-475 Brown ST: rapunzel/elsa/spatax
-475 Green ST: seoul
-475 Gray KT: oh soul/ava/
-475 Brown KT: porshe
-475 Blue KT: mini olivia/miniava/
-475 Black LP: xoxo/milky
-475 Brown LP: tikita/v6/v2/trap/
-475 Gray LP: trap/v6/v2/

--------------------

-500 Black LP
: alaska/milky/v11

-500 Brown ST: pangpaparn/rapunzel/luna prism
-500 Brown W: pompam/
-500 Brown LP: v2/moss/

-500 Blue KT: mini olivia/jet aime/
-500 Gray LP: trap/pola/v6/v2/

--------------------

-550 Brown W: pachi/dream
-550 Brown LP: pola/v2/v6/ato/moss/trap/

-550 Gray LP: pola/trap/v2/v6
-550 Blue KT: mini olivia

-------------------

-600 Black LP: xoxo/v11
-600 Gray W: miniboom/

-600 Gray PD: shilla/arm/alberta/finale
-600 Gray LP: classic/brit/tikita/v6/v2/envy/pola/trap/ato
-600 Brown W: miniboom/
-600 Brown LP: moss/v6/tikita/v2/trap/spring/pola/xoxo/
-600 Brown ST: batis/rapunzel/
-600 Gray KT : oh soul
-600 Blue KT: mini olivia
-600 Brown KT: miniolivia

--------------------
-650 Black ST: elsa/rapunzel
-650 Gray W: seeshall/miniboom
-650 Gray LP: sharon/trap/v6/v2/ato/tikita/
-650 Gray ST: rapunzel/elsa
-650 Brown W: baby3tone/pompam/pimrypie/pimniyom
-650 Brown LP: sharon/tikita/ato/trap/v6
-650 Brown ST: rapunzel/elsa
-650 Blue KT
: mini olivia


--------------------

-700 Gray ST: rapunzel/pitchy/elsa/
-700 Gray W: miniboom/pachi/pompam/magichole
-700 Light Gray LP: slow
-700 Brown ST: rapunzel/elsa
-700 Gray LP: rola

--------------------

-750 Black ST: elsa/rapunzel/bell/vanilla/sonia/jasmine
-750 Gray ST: elsa/rapunzel/cinderella
-750 Gray W: soul/miniboom/pompam/nudy/thari/pachi/
-750 Brown W: baby3tone/miniboom/pompam/thari/dream/pachi

-750 Brown ST: pitchy/elsa/rapunzel/
-750 Green ST: seoul
-750 Violet ST: seoul

-750 Blue KT: mini olivia
-750 Brown KT: miniolivia

------------------

-800 Black ST: rapunzel/elsa/sonia

-800 Gray ST: elsa/cinderrella/rapunzel/pitchy
-800 Brown ST: batis/nutwara/pitehy/
-800 Brown W: magichole/
-800 Green ST: seoul
-800 Violet ST: seoul

-800 Gray KT: mini bom/oh soul
-800 Blue KT: mini olivia/je'taime
-800 Green KT: mini olivia

--------------------

-850 Black ST: sonia/cinderella/snow white/zoey/vanilla/bell/anna
-850 Gray ST: batis/elsa/rapunzel/aurora/pithy/anna/surfing/zoozoo/vanilla/zoey/
-850 Brown ST: elsa/zoo zoo/rapunzel/pitchy/extra seoul/cinderlla
-850 Brown W: pimrypie/pimniyom/baby3tone/pompam
-850 Green PD: Sakura

-850 Violet LP: camellia/bling/vivi
-850 Gray KT: oh soul/navy
-850 Brown KT: mini bom/mini ava/navy
-850 L-Brown KT: miniolivia

-850 Green KT: mini olivia
-850 Gray PD shilla

--------------------

-900 Black ST: zoey/vanilla/surfing/cinderlla/jasmine/
-900 Black PDsupperblack/gift/bling/extra/sofia/brownie/daisy/tornado
-900 Gray ST: jasmine/rapunzel/bell/sonia/
-900 Brown W: pachi/daisy/velvet3tone/
-900 Brown ST: pitchy/elsa/extra seoul/cinderella/aurora/snowwhite/jasmine/vanilla/batis/zoozoo/
-900 Green ST: seoul

-900 Violet ST: seoul

-900 Gray KT: oh soul/navy/birkin/miniolivia/
-900 Brown KT: mini olivia
-900 Blue KT: mini olivia/jet aime
-900 Green KT: mini olivia
-900 LightBrown KT: Mini Olivia
-900 Hazel KT
: Mini Ella

--------------------

-950 Black ST: zoey/vanilla/extra seoul/cinderella/zoo zoo/

-950 Gray W: mini ava/lava/velvet 3 tone/
-950 Gray ST: aurora/cinderella/ariel/pitchy/bell/zoozoo/seoul
-950 Gray LP: bliss/jasmine/delight/signature
-950 Brown W: mini dolly/glamour/lava/
-950 Brown ST: pitchy/vanilla/zoey/aurora/surfing/cherry/zoozoo/cindella/
-950 Brown PD; Hugo/

-950 Blue ST: seoul
-950 Blue LP: bling
-950 Green ST: seoul
-950 Violet ST: seoul

-950 choco PD: Brownie/extra/tonado/

-950 Blue KT: mini olivia

--------------------

-1000 Gray ST: rapunzel/sweety spatax
-1000 Brown ST: batis/pitchy/elsa/rapunzel/spatax
-1000 Brown W: minidolly

-1000 Violet LP: bling
-1000 Gray KT: navy/oh soul
-1000 Brown KT: mini ava
-1000 Blue KT: mini olivia
-1000 L-Brown KT: miniolivia
-1000 Green ST Seoul
-1000 Violet ST:Seoul

------------------
อัพเดทวันที่ 11/05/2022

Powered by MakeWebEasy.com