ค่าสายตา-power

** หมายเหตุ **
ค่าสายตาพึ่งเข้า บางสเต็ป บางลายอาจหมด
เพราะสินค้าออกเร็วมาก **

Mutelu(ฝาครีม)
sirimongkol gray 0.50-10.00
sirimongkol brown 0.50-10.00
ma-ha-heng gray 0.50-10.00
ma-ha-heng brown 0.50-10.00
na-nha-thong gray 0.50-10.00
na-nha-thong brown 0.50-10.00 
sarika gray 0.50-10.00
sarika brown 0.50-10.00
met-ta gray 0.50-10.00
met-ta brown 0.50-10.00
---------------------------------------

ค่าสายตา wink wow  Blister (เลนส์กล่อง)

pony gray (ปกติ)
shimmer brown (ปกติ)
Dream gray (ปกติ)
Blink blink  gray (ปกติ)
honey darling brown  (ปกติ)
honey darling brown  -0.75-1.00/1.50-2.00/2.50-3.00/3.50-4.00/4.50-10.00
Blink blink  gray -0.75-1.00/-1.50-2.00/-2.50-3.00/3.50-4.00/4.50-5.00
-------------------

ค่าสายตา we wink  Blister (เลนส์กล่อง)
All me brown (ปกติ)
Kira kira gray (ปกติ)
W22 brown (ปกติ)
Hawaii  gray (ปกติ)
nice beauty gray (ปกติ)
All me brown  1.00
Kira kira gray  -0.75-1.00/1.50-2.00/2.50-3.00/3.50-4.00/4.50-10.00
-------------------

ค่าสายตาของ wewink
All me gray 4.25/4.75/8.50-9.00
All me brown 8.00-8.50/9.50
Dazzling brown 0.50/1.00/2.50-2.75/3.25-3.50/4.00-4.75/5.50-6.50
Dazzling gray 0.75-1.00/1.50-2.00/2.50-6.50
jaje brown 0.50-4.50/5.00-6.50
Kira kira brown 2.50/3.00/3.50-4.00/4.75-5.00/6.00-6.50 
Kira kira gray 1.50-1.75/2.75/3.50-3.75/4.25
Nice beauty brown 4.25/5.00/7.50/9.00-10.00
Nice beauty gray  1.25/3.25/4.25/4.75-5.00/6.00/8.00-10.00
Mini dazzling brown 4.25-4.50/6.00-6.50/8.00-9.50
Mini dazzling gray 4.25-4.50/6.50-10.00
Mini kira kira gray 0.75-1.25/1.75-2.00/2.50/3.00/3.50-4.50
mini kira kira brown 3.75/4.75
Ove black 0.75-2.00/2.75/3.75-4.00/4.50/5.00
-------------------------------

ค่าสายตาของ Winklens & Winkwow

dna brown 1.00/4.25/8.50
dream brown 0.75-1.00/2.00/3.00-3.50/7.50/9.00-9.50
dream gray 7.50/8.50-9.50
magic hole brown 1.50/3.25/3.75/8.50-9.50
mini pony black 1.50/3.00-3.25/5.50
mirage brown 2.00/2.75/8.50-9.00
mirage gray 8.50
nara gray 9.00
nara brown 9.50
omg gray 0.50-1.25/1.75-2.00/2.50-6.50/7.50-8.00/9.00-10.00
omg brown 0.75-1.00/3.25/4.25-4.50/6.50/7.50/8.50-9.50 

pony brown 0.75-2.00/2.50-3.25/3.75-4.50/5.00-10.00
pony gray 2.25-2.75/3.50/4.25-4.75/6.00-9.50
Rnp brown 9.00-9.50
Rnp gray 3.50/4.25/8.50-9.50

shimmer gray 3.25/4.25-4.50/6.00/8.50/9.50
shimmer brown 8.50-9.50
thari brown 7.50/8.50-10.00
thari gray 7.50-9.50

--------------------

ค่าสายตาของ ilens
**selena brown 0.50-10.00**
**selena gray 0.50-10.00**
bubble brown 1.00/6.50-7.50/9.50
bubble gray 4.25-4.50/5.50-6.50/8.00-9.50

mini celine brown 9.00-9.50
mini celine gray 4.50/5.50/6.50/9.00-9.50
mini glow gray 1.00-2.00/2.50-3.50/4.00-6.50/8.00-9.50
mini glow brown 0.75-2.00/2.50-3.50/4.00-10.00
marble gray 1.00-1.50/2.00/2.50-2.75/3.50/4.25-4.50/5.50-6.50/8.00-10.00
marble brown 1.00/2.00/4.50/6.00/8.50-10.00
olive gray  0.50-10.00
olive brown  0.50-2.25/2.75-3.50/4.00-10.00
--------------------

ค่าสายตาของ kitty
Mini ella gray 9.00-9.50
bena blue 4.75
bena brown 0.50-0.75/4.25-4.50/6.00
bena gray 0.50-0.75/4.25
Birkin gray 0.50-0.75/4.25/8.50-9.00
cocoro gray 2.25/3.25
dreamy black 0.50
dreamy blue 0.50-0.75/1.25/2.25/4.25
dreamy btrown 4.25/7.50
dreamy gray 6.50-7.00
folotica brown 0.50
folotica gray 0.50/3.25/4.25
je’taime blue 0.50-1.25/1.75-2.75/3.25-4.50
je’taime brown 0.75/3.00/4.25/6.00/9.00
jewel 3 tone brown 4.25
jewel 3 tone gray 0.50-0.75/1.25/1.75/3.00/3.50/4.00-4.25
mini
Mini alica brown 0.50-0.75/1.75
Mini alica gray 0.50-0.75
mini ava gray 0.75/4.25
Mini bang gray 1.00-1.25/2.50
mini bom brown 2.25/8.50
mini bom gray 8.00
mini ella brown 9.00-9.50
mini fio brown 0.50
mini fio gray 0.50-0.75
mini Kelly gray 2.25/3.50-6.00/7.00-7.50
mini Lucius gray 1.75-2.00/3.75-4.00
mini Olivia blue 0.50-0.75/1.25-1.50/2.00/2.50-3.00/4.00/4.50-5.00/9.00-9.50
mini Olivia brown 6.50
mini Olivia green 4.00/4.50-4.75/9.00-10.00
mini sheer brown 9.00-9.50
mini sheer gray 0.50/2.00/9.50
mini sifah brown 0.50-0.75
mini sifah gray 0.50
mini sinvia brown 0.50-1.00
mini sinvia brown 2.00/9.50-10.00
mini sinvia gray 0.50-0.75
mini soff brown 9.00-9.50
mini sofia brown 0.50/8.50/9.50
mini sofia gray 0.50/9.50
naomi brown 2.50/3.00/4.00/4.25/4.75
new York gray 0.50-1.25/1.75/2.25/2.75
oh soul gray 1.25/2.25/4.25/4.75/8.50-9.50
trinty brown 0.50-0.75
trinty gray 0.50-0.75
----------------------------

ค่าสายตาเลนส์ใส  (เลนส์ขวด)
soft lens 0.50-1.00/1.50-2.00/2.50-3.00/3.50-4.50/5.00-5.50/7.00-10.00
--------------------

ค่าสายตาเลนส์ใสของ (Maxim)
Soft eye 0.75-2.00/2.50-4.00/4.50-5.50/6.50-8.00/9.00-10.00
--------------------

*แนะนำวิธีการสั่งออเดอร์ต้องการสินค้ารายการไหนพิมหรือเขียนส่งมาทางไลน์ให้ชัดเจน
(พร้อมระบุสเต็ปสายตายี่ห้อรุ่นสีจำนวนคู่ที่ต้องการ) เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการจัดออเดอร์ค่ะ
W=wink/ST=sweety/PD=prettydoll/LP=lollipop/KT=kitty/PR=prettylens/DC=dreamcolor/G=gaezz
ตัวอย่างในการสั่งซื้อ -50 W : nudy gray 5/pony brown 20/king black 10/melody choco10

-50 choco W pony/circle
-50 Brown ST:elsa/rapunzel
-50 Black ST: zoey/bell/elsa
-50 Blue ST ; seoul

-50 Gray LP :hush/moss
-50 Gray DC : Mini delight/Mini pear /mini matake/mini devilish/bali/mini lapis/moon star/moon light/naomi/bali/moon walk
-50 Brown DC : Moon light/Moon star/Mini oscar/dubai
-50 Brown LP ; kelly/luna/minako
-------------------
 
-75 Gray W: oilley 3 tone
-75 Brown W: blink blink/janis/glamour /ploysai/mai/peony/oilly 3 tone/heaven/diva 3 tone
-75 choco W: circle/kwan/pony
-75 Black ST
: rapunzel/hello kitty/elsa/zoey/ariel
-75 gray ST : laluna/hello kitty/elsa/praiya/sweety spatax
-75 Brown ST : praiya/luna prism
-75 Gray DC :  Mini delight/naomi/moonstar/mini lapis/mini pear/mini darling/mini devilish/mini devilsh/mini darling
-75 Gray PD ; follow/maya/little glitter/alberta/emquatier/little chimmer/barbara/sonya/little cillon 3 tone/little stella/so hot/little pure/new york
-75 Brown PD : little pure/little stella/eva/catier/cape/little chimmer/molly/begin
-75 Violet ST ; seoul
--------------------

-100 Brown W: janis/preaw
-100 choco W:circle/pony
-100 Black W ; snack
-100 Gray I ; mini lala
-100 Brown I ; mini modi
-100 Brown ST ; elsa
-100 blue W : omg/mini pony
-100 Brown PD: /catier/eva/molly/cape/follow me/molly
-100 Gray PD: so hot/little tiara/cartier/little stella/emquartier/sonya/cillon 3 tone/little glitter/follow me/barbara/maya

-100 Gray DC : dubai/mini lapis/mini delight/elsa/bangkok/mini pear/mini devilish
-100 Brown DC : mini delight/similan
--------------------                                  
 
-125 Gray W : oilly 3 tone
-125Brown W: heaven/glamour/janis/oilley3tone/dream 3 tone/dreame/
baby 3 tone/
-125 Choco W; circle/pony/kwan
-125 Gray PD: follow me/sonya/sohot/molly/soumate/maya/catier/cape/little chimmer/little cillon 3 tone/eva/begin
-125 Brown ST: rapunzel/elsa/sweety spatax/pangpapran
-125 Black ST :  zoey/bell/elsa
-125 Green ST : seoul
-125 Violet ST ; seoul
-125 Gray I ; mini modi
 -125 Brown PD : little tiara
-125 Gray DC : /mini delight/mini devilish/mini lapis/moonstar
-125 Brown DC : moonstar
--------------------

-150 Gray W : lookchan
-150 Brown W ; preaw/anika
-150 Black W : snak/waffle/pony
-150 blue W : omg/mini pony
-150 Choco W : circle/pony
-150 Black ST ; rapunzel
--------------------

-175 Choco W; pony/circle
-175 blue W : omg/mini pony
-175 Gray PD: little cillon3tone/begin/follow me/cape/molly/sonya/catier/sohot
-175 Gray LP : high/topaz/mini sunny
-175 Gray DC : mini delight/mini lapis/mini devilish
 
--------------------

-200 Brown W : janis
-200 Choco W: circle/pony
-200 blue W ; mini pony/omg
-200 Gray PD: little tiara/eva/molly/cartier/begin/little cillon 3 tone
-200 Brown PD: eva/molly/catier/little puar/cape
-200 Brown ST:  rapunzel
-200 Gray ST :   spatax
-200 black ST : elsa
-200 Gray LP:topaz/night
-200 Gray DC : dubai
--------------------


-225 Choco W: circle/pony
-225 Black ST : rapunzel
-225 Gray DC : moonstar/dubai/mini pear
-225 Brown DC : moonstar/dubai/mini lapis
-225 Violet ST ; seoul
-225 Green ST ; seoul
-225 Gray PD ; follow me
--------------------

-250 blue W ; mini pony/omg

-250 Choco W : pony/circle 
-250 Brown ST:elsa/rapunzel
-250 Black ST : rapunzel/seoul/elsa
-250 green ST : seoul
-250 Gray DC : mini devilish/mini delight/dubai/bangkok/similan

--------------------

-275 Brown W:
 janis/preaw

-275 Black W : snak/gloom
-275 blue W: mini pony
-275 Choco W: circle/pony
-275 Gray ST : luna prism
-275 Brown ST : elsa/sweety spatax/

-275 Gray LP :topaz/mai/mini sunny    
-275 Brown LP : rose/cozy/kelly
-275 Gray PD emotion
--------------------


-300 Black W ; snak
-300 Choco W : circle/pony
-300 Blue W : mini pony
-300 Brown I ; mini lala
--------------------


-325 Gray W ; madame/feels/ploysai/mukkarin/diva 3 tone/janis/oilly 3 tone
-325 Brown W: blink blink/peony/diva 3 tone/dream 3 tone/glamour/lush/furbish/mukkarin/mini stella/heaven/ploysai/oilly 3 tone/baby 3 tone/janis
-325 Choco W: pony/circle/kwan

-325 Black W : pony
-325 Gray DC : bangkok/moonlight/belle/bali/naomi/elsa
-325 Brown DC ; dubai
--------------------

-350 Black W: snak/gloom/waffle /pony/mini dolly
-350 Brown W: mini stella/preaw
-350 Choco W : circle/pony
-350 blue W : minipony/omg
-350 Brown DC : mini oscar
-350 Gray DC : bangkok
-------------------

-375 Brown W: janis/cafe 3 tone/mini stella/sky/preaw/vt/anika/vivi ring
-375 Gray w: janis/toni/madame/vt/cafe 3 tone/puffy/kwan/mini stella

-375 Black W: snak/kwan/mini dolly/alice/gloom/seeshall
-375 Choco W : pony/circle
-375 Brown I ; mini lala/type-r
 --------------------

-400 Choco W ; circle
--------------------

-425 Choco W : circle/ponny
-425 GreenST: seoul
-425 Violet ST : seoul

-425 Gray DC :  autumn/bangkok/elsa/moonstar/mini lapis/minnie
-425 Brown DC : bali/moon light/mini emma/moonstar/dubai/bangkok

-------------------

-450 Brown W: janis
-450 Choco W: circle/pony 
-450 Gray DC :moonstar/moon light/mini devilish/similan/dubai/mini delight/mini lapis
-425 Brown DC : moonstar/mini oscar/moon light/bali

-450 Gray ST :rapunzel
-450 Black ST ; elsa
------------------

-475 Brown DC : Moonlight/dubai/mini oscar/belle/mini anna/ice/mini oscar/mini lapis/ayu
-475 Gray DC : moonstar/mini delight/mini daring/dubai/moonwalk
------------------

-500 Brown W : janis
-500 Choco W : pony
-500 Gray DC :  moonlight/bali/bangkok
-500 Brown DC : moon star/mini oscar

---------------------

-550 Gray DC : bangkok/ mini devilish/dubai
-550 Green ST ; seoul
--------------------


-600 Gray DC : Mini nobluk/nobluk/bankkok
-600 Brown DC :  Mini Oscar/moonstar/ayu/similan/bangkok
-600 Gray ST : batis
-600 Brown ST pitchy
-------------------

-650 Brown W : janis
-650 Brown DC : mini oscar/bangkok
-650 Gray DC : nobluk/mini nobluk
-650 Gray LP ; brillant
--------------------

-700 Brown ST: pitchy/batis

-700 Gray DC : mini nobluk/nobluk
-700 Brown DC ; mini nobluk
--------------------

-750 Gray W: nara/blink blink/mukkarin/oilley 3 tone/puffy/milli
-750 Brown W: dream 3 tone/janis/oilley 3 tone/
zani/lilly/lush/blink blink/baby 3 tone/vt/mai/magic hole/mukkarin/omg
-750 Gray DC : nobluk/mini noblux
--------------------

-800 Gray ST : pitchy/batis/sweety spatax
-800 Brown ST : pitchy

-800 brown DC ; mini oscar
--------------------

-850 Gray W : mukkarin/blink blink
-850 Brown W ; mukkarin/cafe 3 tone
-850 Gray ST :rapunzel/batis

-850 Brown LP : scarlet/briliant
-850 Brown i: type-r

-850 Brown ST : batis/elsa/pitchy/rapunzel/ariel
-850 Black ST : vanilla/cinderella/ariel

--------------------

-900 Brown W: milli/omg/ janis/noey/mukkarin/pimrypie
-900 Gray W: pimrypie/blink blink /shimmer/omg

-900 Gray ST : batis/pitchy

-900 Gray i: type-r

-900 Black ST : elsa/rapunzel

------------------

-950 Gray W: pimrypie/mirage/zani/omg/velvet 3 tone/mai/blink blink
-950 Brown W: milli/blink blink/shimmer/café 3 tone/magic hole/mia
/zani/puffy/mukkarin
-950 Gray ST: pitchy/batis/sweety spatax
-950 Brown STpitchy

-950 Gray i: mini celine/type-r

-950 Brown i: mini celine/type-r
------------------

-1000 Gray ST : sweety spatax/rapunzel/pitchy/batis
-1000 Black ST : rapunzel
------------------

อัพเดทวันที่ 13/06/67

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้